Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Trúng tuyển 2021
Tuyển sinh 2021
Thông báo tổ chức chiêu sinh, đào tạo chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao

Ngày đăng: 12.04.2021

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Số:  /TB-TTNNTH                                                                                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2021

 


THÔNG BÁO
V/v tổ chức chiêu sinh, đào tạo chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao

 

Căn cứ Kế hoạch số    / KH-NNTH về việc thực hiện công tác đào tạo và tổ chức thi cấp chứng chỉ CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo tổ chức chiêu sinh, đào tạo chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và  Nâng cao, cụ thể như sau:
I. Thời gian tổ chức chiêu sinh, đào tạo và thi cấp chứng chỉ:
- Đăng ký: Từ ngày 04/03/2021
- Khai giảng dự kiến: Ngày 22/03/2021
- Tổ chức thi cấp CC: Ngay sau khi hoàn thành Chương trình đào tạo.
II. Chương trình đào tạo:

1. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản:

- Thời lượng ôn luyện: 30 tiết.
- Học phí: 500.000đ / 1 học viên.                        
- Lệ phí thi: 300.000đ/ 1 học viên

2. Chứng chỉ  Ứng dụng CNTT Nâng cao (Dành cho học viên đã có chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản):

- Thời lượng ôn luyện: 45 tiết.
- Học phí: 900.000đ / 1 học viên.
- Lệ phí thi: 400.000đ/ 1 học viên
 Chứng chỉ do Trung tâmNgoại ngữ - Tin học trường Đại học CSND cấp theo Thông báo số 691/TB- QLCL ngày 08/05/2020 của Cục Quản lý chất lượng- Bộ Giáo dục và Đào tạo.
III. Đăng ký:
CS1: P409- nhà B1, Số 36, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM
CS2:Trước cổng 1 trường ĐHCSND,179A Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức,TP HCM.
Mọi thắc mắc xin liên hệ:   ĐT: 028.66551505      E-mail: nnth.dhcs@gmail.com
                            097.370.8376 (C.Hương)
       Nơi nhận :                                                                       GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
- Các đơn vị                                                                                    
- Học viên các lớp;                                                                          
- Lưu: TT NN- TH
                                                                                                           
                                                                                                   
                                                                                                    Thượng tá Tạ Đức

 

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Hiện tại: 45
  • Ngày: 57
  • Tuần: 346
  • Tháng: 29616
  • Tổng: 0