Rss Feed
chào mừng 45 năm ngày truyền thống Trường Đại học CSND
Tra cứu điểm tuyển sinh trường Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2020-2021:
Nhập Số báo danh hoặc nhập chính xác Tên hoặc Họ và tên (Ví dụ: Tùng hoặc Nguyễn Văn Tùng)