Những điều cần biết về tuyển sinh Sau đại học năm 2017 của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Những điều cần biết về tuyển sinh Sau đại học năm 2017 của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
Tăng cường công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là nhiệm vụ thiết yếu của các trường CAND. Trường Đại học CSND tiền thân là Trường Hạ sỹ quan CSND II, được thành lập ngày 24/4/1976. Được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ từ năm 2006, đào tạo tiến sĩ từ năm 2011, tính đến nay, Nhà trường đã tổ chức tuyển sinh đào tạo 13 khóa cao học với 1.601 học viên, 06 khóa tiến sĩ với 108 nghiên cứu sinh, trong đó 1.296 học viên đã tốt nghiệp, 08 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường.

Bước sang năm 2017, tiếp tục thực hiện mục tiêu chiến lược: “…đổi mới toàn diện hệ thống các trường Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu về quy mô, chất lượng và cơ cấu… theo tiêu chuẩn quốc gia và tiếp cận từng bước với thành tựu giáo dục và đào tạo hiện đại của các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới...”  và Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA ngày 28/10/2014 của Đảng ủy Công an trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND và Chỉ thị số 13/CT-BCA ngày 28/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND, công tác đào tạo sau đại học tại Trường Đại học CSND tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ với nhiều chủ trương toàn diện trong tuyển sinh và tổ chức đào tạo. Trong đó, đối với công tác tuyển sinh sau đại học, các đồng chí đang có nhu cầu và dự định dự tuyển nghiên cứu sinh, dự thi cao học năm 2017 cần lưu ý những vấn đề sau:

I. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
1. Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm, Mã số: 62.38.01.05 (ngành Luật).
2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 20 nghiên cứu sinh.
3. Thời gian đào tạo: 3 – 4 năm.
4. Đối tượng và điều kiện dự tuyển
4.1. Đối tượng dự tuyển
- Đối tượng trong ngành Công an: Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường CAND; cán bộ là lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương; các chức danh yêu cầu công tác phải có trình độ tiến sĩ.
Cán bộ Công an tốt nghiệp đại học ngoài ngành được tuyển dụng vào CAND dự tuyển đào tạo tiến sĩ phải có bằng tốt nghiệp đại học nghiệp vụ. Riêng những trường hợp có bằng tốt nghiệp thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành tiến sĩ đăng ký dự tuyển phải có chứng chỉ bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ 06 tháng.
- Đối tượng ngành Quân đội: tuyển sinh theo chương trình hợp tác giữa hai Bộ, tiêu chuẩn như đối tượng trong ngành Công an.
4.2. Điều kiện dự tuyển
Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có đủ các điều kiện sau:
- Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm.
- Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài nghiên cứu và lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu.
- Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ ngành Luật hoặc ngành khoa học an ninh; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh (cấp Vụ, Cục, Viện hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh). Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh.
- Có ít nhất một bài báo đã công bố trên Tạp chí khoa học chuyên ngành. Nội dung bài báo phải phù hợp với hướng nghiên cứu của chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm.
- Có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau: Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ GD&ĐT ban hành hoặc tương đương trong thời hạn 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.
- Đã có thời gian làm việc chuyên môn, giảng dạy, công tác thực tiễn từ 05 năm trở lên (không kể thời gian đi học, thời gian phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND).
- Người dự tuyển không quá 50 tuổi.
5. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển
6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
- Đơn xin xét tuyển nghiên cứu sinh (theo mẫu);
- Phiếu đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh (theo mẫu);
- Công văn cử đến xét tuyển của cơ quan chủ quản;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu, có xác nhận của cơ quan chủ quản);
- Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện đa khoa;
- Bản sao các văn bằng có liên quan (bằng tốt nghiệp và bảng điểm thạc sĩ; bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học; chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ);
- Lý lịch khoa học (theo mẫu, có xác nhận của cơ quan chủ quản);
- Bản sao các công trình khoa học đã công bố (trang bìa, mục lục, nội dung bài báo, hồ sơ nghiệm thu công trình khoa học);
- Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ; hoặc một thư của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ và một thư của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh;
- Bài luận về dự định nghiên cứu;
- Đề cương nghiên cứu;
- 4 ảnh 4x6 và hai phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ để liên lạc.
Khi nộp hồ sơ phải mang theo bản gốc văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu.
7. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: chậm nhất ngày 30/8/2017.
- Thời gian xét tuyển: tháng 10/2017.
- Nơi nhận hồ sơ: Khoa ĐT SĐH & BDNC, Trường Đại học CSND.
 
II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
1. Chuyên ngành và chỉ tiêu đào tạo
- Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm, Mã số 60.38.01.05 (ngành Luật). Chỉ tiêu 86 học viên (trong đó 06 chỉ tiêu dành cho cán bộ Bộ Quốc phòng).
- Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự, Mã số 60.86.01.09 (ngành Khoa học An ninh). Chỉ tiêu 70 học viên.
2. Thời gian đào tạo: 2 năm.
3. Các môn thi tuyển
- Triết học.
- Lý luận Nhà nước & Pháp luật.
- Tiếng Anh.
4. Đối tượng và điều kiện dự thi
4.1. Đối tượng dự thi
- Đối tượng trong ngành Công an: Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường Công an nhân dân; cán bộ có chức danh chuyên viên, trợ lý công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học thuộc cơ quan Bộ; chỉ huy cấp đội và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương.
Đối với cán bộ Công an tốt nghiệp ngoài ngành được tuyển dụng vào lực lượng CAND dự thi thạc sĩ phải có bằng tốt nghiệp đại học nghiệp vụ (đối với cán bộ trực tiếp làm công tác nghiệp vụ Công an); phải có chứng chỉ bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ 6 tháng (đối với đối tượng khác).
- Đối tượng trong ngành Quân đội: theo chương trình hợp tác giữa hai Bộ, tiêu chuẩn như đối tượng trong ngành Công an.
4.2. Điều kiện dự thi:
Người dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ phải đảm bảo các điều kiện sau:
a. Về văn bằng:
Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ thạc sĩ; trường hợp tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Bộ Công an.
- Đối với chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm: thí sinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm được xác định là đúng chuyên ngành với chuyên ngành dự thi (không phải bổ sung kiến thức). Những thí sinh tốt nghiệp các chuyên ngành còn lại của Học viện CSND, Học viện ANND, Đại học CSND, Đại học ANND được xác định là chuyên ngành gần (các trường hợp này phải bổ sung kiến thức trước khi dự thi).
- Đối với chuyên ngành Quản lý nhà nước về An ninh trật tự: thí sinh đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Quản lý trật tự an toàn giao thông của của Học viện CSND, Đại học CSND được xác định là đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành dự thi (không phải học bổ sung kiến thức). Những thí sinh tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác của các trường CAND và tốt nghiệp các trường đại học ngoài ngành được tuyển vào Công an (trừ các ngành như: Thể dục Thể thao, Võ Thuật, Nghệ thuật, Mỹ thuật, Kỹ thuật, các ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, ngành y...) được xác định là chuyên ngành gần với chuyên ngành dự thi (các trường hợp này phải bổ sung kiến thức trước khi dự thi). Những trường hợp tốt nghiệp các trường đại học ngoài ngành Công an (trừ đại học Luật) chỉ được đăng kí dự thi chuyên ngành Quản lý nhà nước về An ninh trật tự.
b. Về thâm niên công tác
Người dự tuyển phải có ít nhất 24 (hai bốn) tháng công tác thực tế trở lên (kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi). Riêng đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các trường CAND phải có ít nhất 12 tháng công tác thực tế trở lên (kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi)
c. Về độ tuổi: người dự thi không quá 45 tuổi.
4.3. Đối tượng và chính sách ưu tiên: các trường hợp miễn thi tuyển sinh thực hiện theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Bộ Công an
5. Hồ sơ đăng ký dự thi
- Đơn xin đăng ký dự thi (theo mẫu)
- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học CSND).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan công tác).
- Công văn cử đi dự thi (cấp Vụ, Cục, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên, trong đó ghi rõ họ tên thí sinh; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; nơi thường trú; đơn vị công tác; chức vụ; thâm niên công tác...).
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm toàn khóa.
- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên nếu có (Những đối tượng ưu tiên gồm: Người có thời gian công tác liên tục từ 02 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được qui định là khu vực 1 trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được qui định là khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh).
- Giấy khám sức khỏe của Trung tâm y tế cấp quận, huyện trở lên.
- 04 ảnh (3x4) mặt sau ghi rõ họ, tên, năm sinh, đơn vị công tác của người đăng kí dự thi.
Khi nộp hồ sơ phải mang theo bản gốc văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận ưu tiên để đối chiếu.
6. Thời gian thi, ôn thi, bổ sung kiến thức
- Thời gian thi: Dự kiến ngày 09, 10/09/2017.
- Thời gian ôn thi: từ ngày 05/06 - 30/06/2017.
- Thời gian bổ sung kiến thức: từ ngày 03/07 - 28/07/2017 (lịch bổ sung kiến thức đối với từng đối tượng sẽ thông báo cụ thể khi thí sinh đăng ký dự thi).
- Nơi nhận hồ sơ: Khoa ĐT SĐH & BDNC, Trường Đại học CSND.
Đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh, dự thi cao học là sự kiện quan trọng trong quá trình nâng cao trình độ, năng lực của bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân. Ngoài việc sắp xếp thời gian, công việc hợp lý, xin ý kiến phê duyệt của lãnh đạo đơn vị, địa phương, các đồng chí cần nắm vững những điều cần biết nêu trên để có sự chuẩn bị hợp lý cho việc đăng ký dự thi sau đại học trong năm 2017.

Tác giả bài viết: Trịnh Khánh Linh