Sơ kết công tác Học kì I năm học 2016 - 2017

Sơ kết công tác Học kì I năm học 2016 - 2017
       Ngày 12/1/2017, Trường Đại học CSND tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Học kì I, năm học 2016 - 2017. Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng, GS, TS. Trịnh Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng toàn thể cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong Nhà trường.
 

       Học kỳ qua, Ban Giám hiệu đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, các cuộc vận động của của Đảng, Nhà nước và của Ngành Công an, phổ biến tuyên truyền kịp thời những vấn đề mang tính cấp thiết, đặc biệt là đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND. Với khẩu hiệu “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Nhà trường đã tập trung thực hiện nhiều công tác nổi bật như hoàn thành xây dựng chương trình giáo dục các hệ đào tạo, xây dựng chương trình khung và chương trình đào tạo 4 năm theo hệ thống tín chỉ cho 2 chuyên ngành Điều tra tội phạm và Cảnh sát vũ trang. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, học kỳ vừa qua cán bộ, giảng viên nhà trường đã nghiên cứu 10 đề tài cấp bộ, 47 đề tài cấp cơ sở, 21 đề tài luận án Tiến sĩ, 159 đề tài luận văn tốt nghiệp cao học, khối sinh viên nghiên cứu 120 đề tài, 105 chuyên đề khoa học, 165 khóa luận tốt nghiệp. Đã tổ chức biên soạn 13 giáo trình, 67 tài liệu dạy học, chỉnh lý 4 giáo trình hệ chính quy và xuất bản 6 giáo trình; nhiều công trình, sáng kiến cải tiến tiếp tục được ứng dụng có chất lượng vào công tác chuyên môn. Đội ngũ cán bộ, giảng viên không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, từng bước đáp yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đại học và sau đại học. Công tác quản lý giáo dục sinh viên luôn gắn với việc triển khai các cuộc vận động, tăng cường hoạt động đối thoại, tổ chức các cuộc thi, hoạt động văn hóa văn nghệ... góp phần tạo phong trào thi đua sôi nổi trong học tập cũng như rèn luyện. Bên cạnh đó, các mặt công tác Đảng, đoàn thể, xuất bản Tạp chí, hậu cần đảm bảo, đối ngoại và hợp tác quốc tế… cũng đã có những bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, học kỳ vừa qua, Nhà trường đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm đào tạo Sau đại học, đây là sự kiện quan trọng, có tính lịch sử, là bước ngoặt to lớn khẳng định uy tín và năng lực đào tạo của Trường Đại học CSND. Trên cơ sở những thành tích đạt được trong học kỳ I năm học 2016 - 2017, Nhà trường đã khen thưởng cho 18 đơn vị và 3 đoàn thể.
       Cũng tại Hội nghị, đại biểu còn được nghe nhiều ý kiến phát biểu tham luận của các đơn vị về những vấn đề cần rút kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng các lĩnh vực công tác.


 
Đ/c Thiếu tướng, GS, TS. Trịnh Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị
 
       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, GS, TS. Trịnh Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao những thành tích mà các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ đạt được trong học kỳ vừa qua. Về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ học kỳ tới, đồng chí đã chỉ đạo cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo công việc, tích cực tham mưu cho Ban Giám hiệu đề ra những biện pháp để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của năm học; tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng; hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ tham mưu phục vụ; tăng cường công tác xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất và môi trường xanh – sạch – đẹp tại 2 cơ sở; thực hiện triệt để tinh thần tiết kiệm chống lãng phí trong quản lí phương tiện, tài sản Nhà trường; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy, trong đó, chú trọng nghiên cứu quán triệt quan điểm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nội dung Nghị quyết Công an toàn quốc lần thứ 72 vào nội dung giảng dạy; thực hiện có chất lượng và đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đồng thời, tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế…

Tác giả bài viết: Tin: Hoài Phương; Hình: Thanh Hải