Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học CSND cam kết chung tay phòng chống dịch Covid-19

Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học CSND cam kết chung tay phòng chống dịch Covid-19
Sáng ngày 14/4, toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học CSND đã cam kết chung tay phòng chống dịch Covid-19
Công cuộc phòng, chống dịch Covid -19 đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, cần sự tin tưởng đồng lòng, chung sức của toàn dân. Bên cạnh thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 nhà trường, cán bộ, giảng viên, sinh viên đã cam kết:
 
1. Chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an, nhà trường, địa phương cư trú trong phòng, chống dịch COVID-19.
 
2. Đảm bảo hiệu suất tiến độ công việc được giao phụ trách. Khi cần thiết giải quyết công việc phải có mặt tại cơ quan.
 
3. Không tham gia vào các hoạt động tập thể, công cộng, tập trung đông người như: lễ hội, chùa, quán ăn, quán nhậu, café, cắt tóc,…
 
4. Không đi ra khỏi Thành phố Hồ Chí Minh (Khi có việc đi ra khỏi Thành phố Hồ Chí Minh phải báo lãnh đạo biết).
 
5. Khi bản thân có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tình hình sức khỏe phải báo cáo ngay cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh của nhà trường.
 
Với những nội dung cam kết như trên cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học CSND quyết tâm, đồng lòng chung tay phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mọi biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Văn Đào