Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong quân đội, công an

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong quân đội, công an
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được Chính phủ quy định tại Nghị định 85/2018/NĐ-CP ngày 30/05/2018.
 
        Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô theo cấp bậc chức quân hàm trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân được quy định như sau:
        Đại tướng được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô trong thời gian công tác; Giá mua xe theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.
        Thượng tướng, Đô đốc Hải quân được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô trong thời gian công tác, giá mua tối đa là 1,1 tỷ đồng/xe;
        Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô trong thời gian công tác, giá mua tối đa là 920 triệu đồng/xe;
        Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Hải quân được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc, đi công tác với giá mua tối đa 820 triệu đồng/xe;
        Nghị định còn quy định định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Công an, cụ thể:
        Công an Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh (không bao gồm Công an quận, huyện, thị xã): Trường hợp chưa sáp nhập phòng cháy, chữa cháy vào Công an Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh: 60 xe/đơn vị; Trường hợp đã sáp nhập: 68 xe/đơn vị…
        Nghị định này có hiệu từ ngày 15/07/2018.
     *Chi tiết Nghị định xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-85-2018-ND-CP-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-xe-o-to-tai-don-vi-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-354147.aspx

Tác giả bài viết: Hồng Phương