Tập huấn Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tạm giữ tạm giam, Luật Tổ chức cơ quan điều tra

Tập huấn Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tạm giữ tạm giam, Luật Tổ chức cơ quan điều tra
    Trong hai ngày 11 - 12/12/2017, Bộ môn Pháp luật đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước phổ biến các điểm mới trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2017, Luật Tổ chức cơ quan điều tra năm 2017 tại hội nghị tập huấn cho các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bình Phước.
 

Đ/c Đại tá, PGS, TS. Trần Ngọc Đức – Trưởng Bộ môn Pháp Luật tập huấn tại Công an tỉnh Đồng Nai

 
    Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015; Nghị quyết số 41 về hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2018. Theo đó, so với Bộ luật hình sự năm 1999, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) gồm 426 điều, 26 chương, chia thành 3 phần, tăng 72 điều, 2 chương, 1 phần và có nhiều nội dung mới như: Bổ sung quy định hạn chế áp dụng hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt ngoài tù; bổ sung quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại; thay đổi chính sách hình sự đối với người phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi; thay đổi chính sách hình sự đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội; bổ sung chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện; bổ sung các tội phạm mới, bãi bỏ một số tội phạm; cụ thể hóa các tình tiết có tính chất định tính...
    Sau hơn 10 năm triển khai thi hành, Bộ luật Tố tụng hình sự (TTHS) 2003 đã không còn phù hợp do tình hình kinh tế-xã hội có nhiều thay đổi. Ngày 27-11-2015, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Bộ luật TTHS 2015. Theo đó Bộ luật TTHS 2015 có một số điểm mới nổi bật như phân định mạch lạc, chính xác các giai đoạn tố tụng; bổ sung nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm; mở rộng thêm quyền bào chữa; quy định rõ về pháp nhân thương mại…
    Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2015 là văn bản pháp luật quan trọng thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng về cải cách tư pháp và đổi mới tổ chức, hoạt động của Cơ quan điều tra, đảm bảo tính thống nhất và sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta, khắc phục những hạn chế bất cập của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2017 gồm 10 chương, 73 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.


Đ/c Đại úy, ThS. Nguyễn Tiến Nam – tập huấn tại Công an Bình Phước

 
    Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2017 được thông qua ngày 27/11/2015 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, gồm 11 chương, 73 điều, có hiệu lực vào ngày 1/1/2018. So với những quy định của Quy chế về tạm giữ, tạm giam thì Luật thi hành tạm giữ, tạm giam có nhiều nội dung mới, quy định cụ thể, rõ ràng, tháo gỡ bất cập, hạn chế, bảo đảm hiệu quả công tác quản lý giam giữ và phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đồng thời đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong tình hình mới.
    Trước đó, Bộ môn Pháp luật cũng đã phối hợp tổ chức tập huấn cho Công an tỉnh Đồng Nai, Công an quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh, sắp tới tiếp tục tập huấn cho Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị khác.


Đ/c Đại úy, TS. Hoàng Minh Đức tập huấn tại Công an quận
Bình Thạnh – TP.HCM

Tác giả bài viết: Tin: Thùy Trang; Ảnh: Thanh Hải