Kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2017

Kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2017
        Thực hiện Hướng dẫn số 928/BCA-H41 ngày 03/5/2017 của Bộ Công an về việc kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2017, Trường Đại học CSND tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5 năm 2017. Với chủ đề “Khoa học - Chìa khóa của tương lai”, Nhà trường đã tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, giảng viên, sinh viên vai trò của khoa học và công nghệ, mục đích, ý nghĩa của ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam, các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ; Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến kỹ thuật trong cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường… Đây cũng là dịp biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, các nhà khoa học, trí thức, giới thiệu rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ của Ngành Công an nhân dân nói chung, trong Trường Đại học CSND nói riêng. Qua đó, phát huy tinh thần say mê nghiên cứu khoa học của Cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn trường.
          Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học CSND luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa học và công nghệ, xem đây là một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững Nhà trường. Trong đó lãnh đạo các đơn vị luôn coi trọng và thực hiện nhiều giải pháp để phát triển khoa học và công nghệ tại đơn vị nói riêng, phát triển nhà trường nói chung. Với những cố gắng đó, trong những năm qua, công tác khoa học và công nghệ trong Trường Đại học CSND đã có những bước trưởng thành vượt bậc tương xứng với trình độ khoa học và công nghệ chung của Bộ công an. Cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường, tiếp cận và áp dụng nhiều công nghệ mới phục vụ yêu cầu quản lý, giảng dạy và học tập của nhà trường. Tính đến thời điểm hiện nay toàn trường có 1 giáo sư, 10 phó giáo sư, 56 tiến sĩ, 206 thạc sĩ, 237 cử nhân. Từ năm 2010 đến nay đã nghiệm thu 18 đề tài khoa học cấp Bộ, 149 cấp cơ sở, 897 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, 301 công trình sáng kiến cải tiến được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Tác giả bài viết: Lê Hoàng Phúc