Hội thảo khoa học “Nâng cao kiến thức thực tế và kỹ năng hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, giảng viên tại Trường Đại học CSND”

Hội thảo khoa học “Nâng cao kiến thức thực tế và kỹ năng hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, giảng viên tại Trường Đại học CSND”
Sáng ngày 31/10/2019, tại cơ sở 1, phường Tân Phong, Quận 7, Trường Đại học CSND tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao kiến thức thực tế và kỹ năng hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, giảng viên tại Trường Đại học CSND”. Đồng chí Đại tá, PGS, TS. Trần Thành Hưng – Phó Hiệu trưởng chủ trì Hội thảo.
        Hội thảo là một trong những hoạt động triển khai Đề án “Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường CAND” (Đề án Thành phần số 5 thuộc Đề án 1229 của Chính phủ).
 

 
Đại biểu tham luận tại Hội thảo

        Hội thảo đã tập trung phân tích, đánh giá về thực trạng nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy gắn với yêu cầu nâng cao kiến thức thực tế, kỹ năng hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường; thực trạng công tác đào tạo, tổ chức, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trong luân chuyển, thực tế, thực tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên; chia sẻ kinh nghiệm trong vận dụng kiến thức thực tiễn vào bài giảng... ; Qua đó, đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao kiến thức thực tế, kỹ năng hoạt động thực tiễn của cán bộ, giảng viên thời gian tới.
 
 
        Phát biểu kết luận, đồng chí Đại tá, PGS, TS. Trần Thành Hưng đánh giá cao chất lượng Hội thảo. Những ý kiến tại Hội thảo là rất quan trọng để bản thân mỗi cán bộ, giảng viên, lãnh đạo các đơn vị và Nhà trường nghiên cứu, định hướng, có giải pháp đồng bộ để nâng cao kiến thức thực tế, kỹ năng hoạt động thực tiễn cho cán bộ, giảng viên. Trong đó, Đồng chí chủ trì nhấn mạnh các giải pháp: Mỗi giảng viên cần nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của kiến thức thực tiễn, từ đó đặt ra những yêu cầu cần cập nhật kiến thức thực tiễn vào từng bài giảng; Lãnh đạo các đơn vị giảng dạy cần có kế hoạch cụ thể về công tác luân chuyển, đi thực tế cho giảng viên và triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng; Các đơn vị chức năng tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá các hoạt động giao lưu, hợp tác với các đơn vị, địa phương...

 
Tin: Đinh Văn Long
Ảnh: Đăng Khoa