Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng thực hành cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật hình sự tại Trường Đại học CSND”

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng thực hành cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật hình sự tại Trường Đại học CSND”
Sáng ngày 9/11/2019, Khoa Kỹ thuật hình sự - Trường Đại học CSND tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng thực hành cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật hình sự tại Trường Đại học CSND”. Đồng chí Thượng tá, TS. Đào Văn Vạn – Phó Trưởng khoa Kỹ thuật hình sự chủ trì Hội thảo.
        Hội thảo đã làm rõ nhiều vấn đề nhằm nâng cao chất lượng thực hành cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật hình sự, trong đó nhấn mạnh yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thực hành của sinh viên; mối quan hệ phối hợp giữa Khoa Kỹ thuật hình sự với các đơn vị Công an địa phương trong việc tổ chức thực hành; các phương pháp đánh giá kết quả thực hành, thái độ học tập tiết thực hành của sinh viên; phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ thực hành; nhu cầu, tình hình thực tế đặt ra đối với công tác đào tạo nói chung, đào tạo nghiệp vụ KTHS nói riêng hiện nay; Trao đổi những phương pháp, kinh nghiệm trong hướng dẫn thực hành môn nghiệp vụ KTHS... Qua đó, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này thời gian tới.
 

        Phát biểu kết luận Hội thảo, Thượng tá, TS. Đào Văn Vạn - Phó trưởng khoa Kỹ thuật hình sự khẳng định, những ý kiến trao đổi tại Hội thảo có giá trị cao về cả mặt lý luận và thực tiễn, góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đồng thời bổ sung nhiều kinh nghiệm quý giá cho giảng viên khoa Kỹ thuật hình sự nói riêng, giảng viên các khoa chuyên ngành nói chung trong việc tổ chức hoạt động thực hành cho sinh viên, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục – đào tạo của Nhà trường.
 
Tin: Tiến Công
Ảnh: Hoài Phương