Hội thảo khoa học Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân - kinh nghiệm, chiến công và những vấn đề đặt ra trong tình hình mới

Hội thảo khoa học Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân - kinh nghiệm, chiến công và những vấn đề đặt ra trong tình hình mới
      Ngày 30/9/2015, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học và thực tiễn: Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân – Kinh nghiệm, chiến công và những vấn đề đặt ra trong tình hình mới[1]. Đồng chí Thượng tướng, PGS, TS. Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự chỉ đạo và chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương: Ban Nội chính Trung ương, Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân Tối cao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Cơ quan điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các Tổng cục An ninh, Cảnh sát, Chính trị Công an nhân dân, Hậu Cần - Kỹ thuật, Tình báo, Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; các vụ, cục trực thuộc Bộ, các tổng cục, học viện, nhà trường và giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra cùng đại diện PV11, PC44, PC45, PC47 Công an một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương[2].
Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Thượng tướng, PGS, TS. Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh những năm qua, lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm đã đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi cần phải tổng kết, đánh giá để góp phần hoàn thiện lý luận, thực tiễn bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, từ đó xây dựng lực lượng Công an nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng đủ sức đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 
      Báo cáo đề dẫn hội thảo do Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Phong Hoà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhấn mạnh hiện nay tình hình tội phạm và trật tự xã hội đã cơ bản được kiểm chế và kiểm soát nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, quy mô và liên kết rộng hơn giữa các tổ chức tội phạm ở trong nước và ngoài nước; tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, số người nghiện ma túy, tệ nạn xã hội ngày càng tăng; tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại… diễn ra ở hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm đã và đang đặt ra yêu cầu, thách thức mới đối với lực lượng Cảnh sát nhân dân.
Tại hội thảo đã có 8 ý kiến phát biểu. Tập hợp các tham luận tại thảo luận và  từ 70 báo cáo khoa học công phu, trách nhiệm và tâm huyết của các đại biểu, có thể nhận thấy tập trung vào các nội dung chính sau:
      1. Đảng lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời cho đến nay đã khẳng định và chứng minh một chân lý Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam, trong đó có công tác phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân, bởi đây là một bộ phận quan trọng của cuộc đấu tranh giai cấp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã và đang dày công thực hiện. Gần 10 báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo đã tập trung khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.  Đồng chí Thiếu tướng, GS, TS. Nguyễn Văn Nhật, Phó giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cho rằng quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân được thể hiện qua các thời kỳ khác nhau nhưng đều bám sát những quan điểm chủ đạo, nhất quán và có tính nguyên tắc đó là: Công tác phòng, chống tội phạm phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện về mọi mặt của Đảng, luôn bám sát và phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước. Các cấp uỷ đảng phải thường xuyên đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công phòng, chống tội phạm. Hoạt động phòng, chống tội phạm đảm bảo các yêu cầu chính trị, nghiệp vụ và pháp luật, luôn chủ động phòng ngừa và liên tục tiến công tội phạm, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
 Báo cáo của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, TS. Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên cũng nêu những kinh nghiệm cụ thể của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm ở địa phương. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Thiếu tướng, TS. Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đó là luôn xác định nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài và phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy đảng. Quá trình tổ chức thực hiện luôn đổi mới nội dung, phương pháp chỉ đạo thực hiện, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong từng giai đoạn, từng nội dung, lĩnh vực cụ thể. Chính vì vậy, từ việc nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được đảm bảo, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, không để tội phạm hoạt động công khai, lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân.
       2. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, 30 năm nhìn lại
 Với hơn 10 báo cáo khoa học gửi về ban tổ chức hội thảo đã đánh giá khái quát những vấn đề rút ra trong công tác phòng, chống tội phạm qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát nhân dân vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, thể hiện vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng lực lượng ngày càng trưởng thành, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm cam go, quyết liệt. Từ thực tiễn công tác nghiên cứu, tổng kết 30 năm đổi mới, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã đúc kết những bài học kinh nghiệm hết sức quý báu làm nền tảng, định hướng chiến lược, xuyên suốt trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
 Báo cáo của Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho rằng công tác nghiệp vụ phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân đã phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tựu quan trọng, đặc biệt là trong nhận thức, tư duy, biện pháp, đối sách nghiệp vụ phòng, chống tội phạm; quá trình thực hiện thể hiện sự năng động sáng tạo, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần kiềm chế được tình hình tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm; lý luận nghiệp vụ phòng, chống tội phạm ngày càng được bổ sung hoàn thiện... góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, ổn định phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước. Thiếu tướng, TS. Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát thì thực tiễn 30 năm tiến hành đổi mới toàn diện các mặt công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã chủ động tham mưu, đề xuất Đảng, Nhà nước và trực tiếp triển khai nhiều chủ trương, giải pháp về phát huy vai trò làm chủ của nhân dân và huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Đã tham mưu ban hành và triển khai thực hiện Chỉ thị số 48 - CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/20 của Bộ Chính trị về Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Nghị quyết 09/CP và các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và chương trình hành động phòng, chống mua bán người... Qua đó, đã phát huy vai trò làm chủ của nhân dân và huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, gắn với phát huy hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ là vấn đề có tính nguyên tắc, là nghệ thuật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát nhân dân.
Báo cáo của đồng chí Trung tướng, GS, TS. Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp; Đại tá, TS. Đỗ Anh Tuấn, Văn phòng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Điều, Cục Hình sự cũng đã chỉ những thành tựu trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, quá trình đổi mới tư duy về phương pháp hình sự, công tác sưu tra của lực lượng Cảnh sát nhân dân.
        3. Thực tiễn, kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các địa bàn, lĩnh vực
Hơn 40 tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo đã góp phần tổng quát về tình hình các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế ở Việt Nam. Đồng thời, nêu lên nhiều kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm trên một số địa bàn trọng điểm như Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Tây Ninh, Đồng Nai… Qua  các tham luận tại hội thảo, hầu hết các đại biểu đều thống nhất cho rằng hoạt động của tội phạm đã có những diễn biến mới, có sự móc nối, câu kết, đan xen lẫn nhau giữa các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy … với xu hướng ngày càng phổ biến, chặt chẽ và rõ rệt; mối quan hệ đồng hành, lợi dụng, thúc đẩy lẫn nhau giữa tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, đặc biệt là cờ bạc, ma túy, mại dâm ngày càng phức tạp, nghiêm trọng; mối quan hệ, chuyển hóa, lợi dụng giữa tội phạm hình sự với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia ngày càng rõ rệt và chặt chẽ; sự thâm nhập, giao lưu giữa tội phạm trong nước với tội phạm nước ngoài, đặc biệt là các nước láng giềng đang có xu hướng gia tăng, phức tạp trên nhiều lĩnh vực.
 Phát biểu tại hội thảo, khi đề cập đến công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã đánh giá vai trò to lớn của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong điều tra các vụ án tham nhũng; đã kết thúc điều tra, chuyển truy tố các vụ án trọng điểm, phức tạp; chất lượng điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, án kinh tế đã góp phần hạn chế tình trạng tham nhũng, tạo chuyển biến tích cực, răn đe, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong việc phát hiện, xử lí tội phạm tham nhũng.
Các ý kiến tham luận tại hội thảo còn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót thực tiễn đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm thời kỳ hội nhập quốc tế ở Việt Nam. Trong đó nhấn mạnh tỷ lệ khám phá án, hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với một số loại tội phạm còn thấp so với thực tế; công tác nắm tình hình có nơi, có lúc chưa chủ động; việc triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp, mệnh lệnh công tác ở một số đơn vị, địa phương chưa kịp thời, kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm; công tác quản lý xã hội, công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, về đạo đức, lối sống và vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm còn hạn chế. Trước diễn biến phức tạp các vụ trọng án liên tiếp xảy ra thời gian qua tại nhiều địa bàn khác nhau trên cả nước, đồng chí Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh phát biểu đã chỉ ra nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tội phạm gia tăng, trong đó nhấn mạnh đến các yếu tố tiêu cực nảy sinh do tác động của mặt trái kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế khiến tính chất, hậu quả của tội phạm xảy ra ngày càng nghiêm trọng, là thách thức lớn đối với hoạt động điều tra, xử lý tội phạm.
       4. Dự báo và giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian tới
Với hơn 15 ý kiến tham luận và phát biểu tại hội thảo đã dự báo và nêu ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian tới. Đại tá, PGS, TS. Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Trung tâm Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, Học viện Cảnh sát nhân dân đã dự báo tình hình các loại tội phạm và những vấn đề đặt ra trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm.
Đối với những khó khăn, vướng mắc trong phòng, chống tội phạm, các ý kiến tham luận đều đồng tình cần xây dựng giải pháp có tính khả thi, thiết thực. Điển hình như ý kiến của đồng chí Thiếu tướng Vũ Quang Hưng, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã đưa ra rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và phân định quyền hạn điều tra của các đơn vị thuộc cơ quan điều tra. Đáng chú ý là thực tế lực lượng cảnh sát điều tra công an các cấp, nhất là công an cấp huyện hiện còn thiếu từ 3.000 đến 4.000 điều tra viên. Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cần đề ra nhiều giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.
Bàn luận về các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trong tình hình mới, phát biểu tại hội thảo đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho rằng cần xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ, quy định rõ trách nhiệm giữa lực lượng Công an với các ngành cũng như giữa các đơn vị trong lực lượng Công an; cơ chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ chuyên môn; nghiêm túc ngăn ngừa, xử lí vi phạm, nhất là đối với các cán bộ thực thi nhiệm vụ để đảm bảo có đội ngũ cán bộ có đủ kiến thức, tâm huyết, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đại tá, PGS, TS. Trần Vi Dân, Tổng biên tập Tạp chí Công an nhân dân khi bàn về mô hình phòng, chống tội phạm ở nước ta hiện nay đã chỉ rõ để các mô hình phòng, chống tội phạm đem lại hiệu quả hơn nữa thì cần chú trọng đến 6 vấn đề được rất nhiều đại biểu đồng thuận cao. Đồng tình với các quan điểm trên, PGS, TS. Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nêu quan điểm cần tăng cường phối hợp giữa hoạt động kiểm sát với hoạt động điều tra; đồng chí Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hầu cần- Kỹ thuật thì tán thành phải bảo đảm các điều kiện vật chất thì phòng, chống tội phạm sẽ đem lại hiệu quả cao hơn, Thiếu tướng Trần Gia Cường, Cục trưởng Cục Đối ngoại thấy cần thiết phải tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm trên nhiều phương diện trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, hoàn thiện pháp luật, đào tạo tập huấn cho lực lượng Cảnh sát nhân dân nhằm đáp ứng, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Kết luận tại hội thảo, Thượng tướng, PGS, TS. Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các nhà nghiên cứu, hoạt động thực tiễn, các đại biểu đã tham dự, tham luận tại hội thảo, qua đó làm sáng tỏ thêm, khẳng định và thống nhất nhiều nội dung quan trọng về công tác phòng, chống tội phạm. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát nhân dân cần nêu cao công tác nắm tình hình, dự báo chiến lược về an ninh, trật tự để chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các đường lối, chính sách, xây dựng văn bản pháp luật để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm. Đổi mới hệ thống cơ quan điều tra theo tinh thần cải cách tư pháp; tăng cường phối hợp và mở rộng hợp tác quốc tế; tham gia đàm phán, ký kết, thực hiện các Công ước quốc tế liên quan đến phòng, chống tội phạm.
 Đồng thời, Thượng tướng, PGS, TS. Bùi Văn Nam nhấn mạnh phải tăng cường xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại và đặc biệt là ý thức phục vụ nhân dân, gắn với nhân dân, vì lợi ích của nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội. Lực lượng Công an nói chung, Cảnh sát nhân dân nói riêng phải nắm vững được khoa học công nghệ, đặc biệt là những khoa học công nghệ mới đang ứng dụng, sử dụng vào trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Từ kết quả hội thảo, Tạp chí Công an nhân dân (cơ quan thường trực hội thảo) chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan trên cơ sở báo cáo khoa học và ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội thảo, các công trình bài viết trực tiếp liên quan đến chủ đề này để biên tập, xuất bản cuốn sách “Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân – Kinh nghiệm, chiến công và những vấn đề đặt ra trong tình hình mới” làm tài liệu tham khảo nghiên cứu phục vụ cho hoạt động lãnh đạo, chỉ huy của công an các đơn vị, địa phương và làm tài liệu nghiên cứu trong các trường Công an nhân dân.

[1] Theo Kế hoạch số 130-KH/BCA-X11 ngày 26/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân - Kinh nghiệm, chiến công và những vấn đề đặt ra trong tình hình mới
[2] Trong quá trình chuẩn bị, Ban Tổ chức đã nhận được 70 báo cáo khoa học có chất lượng cao của lãnh đạo các Bộ, ngành, tỉnh ủy một số địa phương và công an các đơn vị, địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học có uy tín hàng đầu ở Việt Nam trong phòng, chống tội phạm

Tác giả bài viết: Đại tá, PGS, TS. Trần Ngọc Đức, Phó TBT Thường trực Tạp chí KHGD Cảnh sát nhân dân