Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 - khoá 1

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 - khoá 1
        Ngày 5/6/2017, được sự đồng ý của lãnh đạo Tng cc chính trị Công an nhân dân và Đảng ủy,  Trường Đại học CSND tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong công an nhân dân cho cán lãnh đạo cấp phòng và tương đương của Công an các đơn vị, địa phương thuộc địa bàn QK5, QK7 và QK9 cho 87 học viên là Lãnh đạo cấp Phòng và tương đương ca công an các địa phương và Trường Đại học CSND. Đến dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng, GS, TS. Trịnh Văn Thanh - Hiệu trưởng nhà trường.
 
 
        Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Thiếu tướng, GS, TS. Trịnh Văn Thanh chia sẽ, được sự đồng ý của lãnh đạo Tổng cục chính trị Công an nhân dân, Đại học CSND mở lớp tại Trường là cơ hội thuận lợi để cán bộ Lãnh đạo chỉ huy cấp phòng và tương đương của Công an các tỉnh thành phía tiết kiệm thời gian và điều kiện học tập. Để lớp học hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra, đồng chí Hiệu trưởng đề nghị học viên cần xác định động cơ, mục đích và thái độ học tập nghiêm túc; từ đó nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành chương trình học tập với kết quả cao nhất. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Ngành và của Trường Đại học CSND trong quá trình học tập.
 

 
          Lớp học được tổ chức trong 5 từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017, học viên sẽ được nghe các chuyên đề liên quan đến Đường lối quan điểm của Đảng CSVN, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng và an ninh; phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; một số vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện, thành, thị, khu vực phòng thủ vững chắc; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ; đường lối, quan điểm của Đảng CSVN, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về ANTT trong tình hình mới.
 

Tác giả bài viết: Nhâm Văn Trung