Hội nghị tổng kết phong trào dạy giỏi năm học 2016-2017

Hội nghị tổng kết phong trào dạy giỏi năm học 2016-2017
        Với mục tiêu “Đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt, phong trào thực hiện công trình, sáng kiến, cải tiến trên tất cả lĩnh vực công tác, phong trào nghiên cứu khoa học”, ngay từ đầu năm học, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó công tác giảng giỏi được xác định là một trong những công tác trọng tâm. Để có cở sở đánh giá chất lượng công tác này, ngày 18/5/2017, Nhà trường đã tổ chức Tổng kết phong trào dạy giỏi năm học 2016-2017. Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đại tá, PGS,TS. Trần Thành Hưng - Phó Hiệu trưởng, các đồng chí là Lãnh đạo các khoa, Bộ môn, Phòng QLNCKH và toàn thể giảng viên Nhà trường.

        Phong trào dạy giỏi năm học 2016-2017 đã thu hút 137 lượt giảng viên đăng ký tham gia với ba cấp độ dạy giỏi, gồm: giờ dạy giỏi cấp khoa, bộ môn; bài dạy giỏi khoa, bộ môn và bài dạy giỏi cấp trường (với hai hình thức là thông qua Hội đồng chuyên môn và thông qua Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường). Trong đó, đăng ký giờ dạy giỏi có 20 đồng chí; bài dạy giỏi cấp khoa, bộ môn có 40 đồng chí; bài dạy giỏi cấp trường có 46 đồng chí;  Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường có 31 đồng chí, so với năm học 2015-2016, số giảng viên đăng ký tham gia phong trào dạy giỏi tăng 28%. Trong đó, các đơn vị có số lượt giảng viên đăng ký tham gia phong trào dạy giỏi nhiều như: Khoa KTHS (12 lượt giảng viên); Khoa QLNN, Bộ môn NVCB (11 lượt giảng viên); Khoa CSKT, CSĐT (10 lượt giảng viên).

        Tại Hội nghị, 06 giảng viên có thành tích cao trong phong trào dạy giỏi phát biểu ý kiến thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm của cá nhân, đây cũng là một nội dung trong việc nhân rộng cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong hoạt động dạy giỏi hằng năm. Thông qua những ý kiến của các giảng viên tiêu biểu, những kinh nghiệm, phương pháp làm tốt, hiệu quả được giới thiệu đến toàn thể giảng viên để học tập, áp dụng trong công tác giảng dạy nói chung và hoạt động dạy giỏi nói riêng, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo tại trường Đại học CSND. Tại hội nghị, Ban Giám hiệu đã trao giải Nhất cho Khoa CSPCTP Ma túy, giải Nhì cho Bộ môn Pháp luật, 2 giải Ba  cho Khoa KTHS và Khoa CSĐT; Về cá nhân: 03 giảng viên đạt giải Nhì, 08 giảng viên đạt giải Ba.

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám hiệu, đồng chí Đại tá, PGS,TS. Trần Thành Hưng đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích đã đạt được của các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào dạy giỏi năm học 2016-2017. Đồng chí cũng mong muốn những cá nhân, tập thể tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động nhân rộng cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, góp phần đưa phong trào thi đua dạy giỏi trong Nhà trường tiếp tục phát triển.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thuần Nho