Bộ môn Nghiệp vụ cơ bản giao lưu, kết nghĩa với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Bình thuận

Bộ môn Nghiệp vụ cơ bản giao lưu, kết nghĩa với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Bình thuận
     Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, gắn lí luận với thực tiễn, thời gian qua, các khoa, bộ môn Trường Đại học CSND tăng cường hoạt động giao lưu kết nghĩa với các đơn vị nghiệp vụ Công an các địa phương. Theo đó, ngày 26/5/2017, tại Bình Thuận, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC64) Công an tỉnh Bình Thuận đã ký kết giao lưu kết nghĩa giữa giữa Bộ môn NVCB - Trường Đại học CSND. Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị tham dự buổi kí kết.
 

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị tiến hành ký kết biên bản giao lưu, kết nghĩa.

 
     Tại buổi kí kết, hai bên đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác quản lý nhà nước về TTATXH; về công tác quản lý nhà nước về TTATXH trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Hai đơn vị đã thống nhất bản ghi nhớ với các nội dung phối hợp về hoạt động kiến tập, thực tập của sinh viên, hoạt động thực tế của giảng viên, công tác báo cáo chuyên đề, báo cáo thực tế, trao đổi tài liệu chuyên môn, tăng cường giao lưu các hoạt động như tổ chức các buổi tham quan các trang thiết bị dụng cụ hỗ trợ, tham gia hỗ trợ các buổi đánh giá khóa luận tốt nghiệp của sinh viên, các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó xây dựng tình đoàn kết gắn bó lâu dài giữa hai đơn vị.
 
     Một số hình ảnh khác tại buổi giao lưu, kết nghĩa:


Tác giả bài viết: Vũ Đại Dương