Rss Feed

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng

Đăng lúc: Thứ tư - 24/01/2018 14:01 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Tối ngày 23/1/2018, Trường Đại học CSND tổ chức buổi Sinh hoạt chính trị quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho khối sinh viên nhà trường tại cơ sở 1. Đến tham dự và phổ biến các nội dung có đồng chí Báo cáo viên - Đại tá Trần Đăng Kế - Trưởng Phòng CTĐ, CTCT & CTQC.
       Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10 năm 2017. Hội nghị đã thảo luận và ban hành 04 Nghị quyết rất quan trọng bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; và nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Đây là 04 Nghị quyết có ý nghĩa lớn trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước.
        Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Đăng Kế nhấn mạnh: “Kể từ Đại hôi XII của Đảng đến nay, các Hội nghị Trung ương của Đảng cũng như các Hội nghị Bộ Chính trị luôn triển khai đầy đủ 6 nội dung mà Đại hội đã vạch ra trong chương trình toàn Khóa. Bốn Nghị quyết mà hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra”; Đồng thời, chỉ rõ: “Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đã triển khai đầy đủ các nội dung quan trọng, chính vì thế, việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện là trách nhiệm của tất cả các cán bộ, đảng viên”.
        Để có thể triển khai, quán triệt có hiệu quả nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Trần Đăng Kế đề nghị tất cả các cán bộ, học sinh, sinh viên thuộc Đảng bộ P.QLHV cũng như các chi bộ tiếp tục tổ chức nghiên cứu sâu sắc, nắm vững các nội dung của các Nghị quyết căn cứ theo Kế hoạch số 67-KH/ĐUCA (X11), ngày 5/12/2017 của Đảng ủy Công an Trung ương, Kế hoạch số 485-KH/ĐU (X12), NGÀY 18/12/2017 của Tổng cục Chính trị CAND và Kế hoạch số 56-KH/ĐUT48, ngày 5/1/2018 của Đảng ủy Trường, trên cơ sở đó xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện hiệu quả và chất lượng Nghị quyết Trung ương 6. Phòng Quản lý học viên xây dựng định hướng, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết trong toàn bộ đảng viên, học sinh, sinh viên, báo cáo đánh giá hiệu quả học tập về Thường vụ (qua phòng CTĐ, CTCT & CTQC). Bên cạnh đó cần chú trọng việc lắng nghe, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất trong quá trình tổ chức thực hiện; đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện của cấp ủy, đảm bảo việc triển khai nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả trong toàn khối Sinh viên.
        Bên cạnh việc tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, sắp tới, Nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để không ngừng quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6.
Tác giả bài viết: Trần Phú Hưng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (31/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (15/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (29/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (20/06/2017)