Rss Feed

Thông báo Lịch thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ bậc 3- VSTEP ngày 20, 21/01/2018 tại cơ sở 1 - Trường Đại học CSND

Đăng lúc: Thứ sáu - 19/01/2018 10:39 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                                 Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
                                TP Hồ Chí Minh, ngày  18 tháng 01 năm 2018
 
 
THÔNG BÁO
LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ BẬC 3- VSTEP
NGÀY 20, 21/01/2018 TẠI CƠ SỞ 1 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND
 
Ngày 20, 21/01/2018  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học CSND  phối hợp Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Học viện CSND tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ bậc 3(B1)- VSTEP cho cán bộ chiến sĩ và học viên tại trường Đại học CSND.
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch cụ thể như sau:
Ngày 20/01/2018: Tổ chức kiểm tra cho học viên thuộc các lớp B1, B2 CSĐT D24S, B1, B2 KTHS D24S, QLHC D24S.
- Thời gian:
+ Buổi sáng: bắt đầu từ 07h15
+ Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h00
- Địa điểm: Trường Đại học CSND- Cơ sở 1 ( Quận 7)
- Hội trường: 206, 207 Nhà D.
Ngày 21/01/2018: Tổ chức kiểm tra cho học viên thuộc các lớp CSVT D24S, CSHS D24S, CSGT D24S, CSĐTh D24S, B1, B2CSMT D24S, CSMTr D24S, CSKT D24S.
- Thời gian:
+ Buổi sáng: bắt đầu từ 07h15
+ Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h00
- Địa điểm: Trường Đại học CSND- Cơ sở 1 ( Quận 7)
- Hội trường: 206, 207 Nhà D.
Đề nghị các học viên và CBCS có mặt đầy đủ và trước thời gian thi 15’ để làm thủ tục dự thi.
                                                                        GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
                                                                                      (Đã ký)
                                                                                 Trung tá Tạ Đức

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: Số 52-NQ/TW
Tên: (Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)

Ngày BH: (27/09/2019)

Số: Số 3304/LĐTBXH-BGĐ
Tên: (V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019)

Ngày BH: (06/08/2019)

Số: Kế hoạch Bộ Y tế
Tên: (Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50))

Ngày BH: (08/10/2019)

Số: 08/CT-BYT
Tên: (Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế)

Ngày BH: (29/07/2019)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)