Rss Feed
chào mừng 45 năm ngày truyền thống Trường Đại học CSND

Vai trò hỗ trợ, phối hợp đào tạo của Học viện Cảnh sát nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Đăng lúc: Thứ tư - 20/04/2016 15:01 - Người đăng bài viết: Tạp Chí

       Tháng 10 năm 1962,Khoa CSND chính thức được thành lập tại Trường Công an Trung ương (gọi tắt là Khoa nghiệp vụ II) mở đầu sự nghiệp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành cho lực lượng CSND phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng, bảo vệ Miền Bắc XHCN.
       Ngày 30/12/1965, Bộ Công an ra Quyết định số 154/CA-QĐ thành lập Phân hiệu CSND trực thuộc Trường Công an Trung ương. Ngày 15/05/1968 Bộ Công an ra Quyết định 514-CA/QĐ tách Phân hiệu CSND thuộc Trường Công an Trung ương thành lập Trường CSND. Trường CSND phát triển qua các thời kỳ, với các tên gọi khác nhau: Trường CSND (15/5/1968 - 02/4/1976),Trường Sỹ quan CSND (1976 - 1981), Trường Đại học CSND (1981 - 10/2001) và nay là Học viện CSND.
       Nhìn lại chặng đường phát triển gần 50 năm qua, phát huy truyền thống anh hùng, Học viện CSND đã khắc phục mọi khó khăn, không ngừng chủ động, sáng tạo, đổi mới toàn diện các mặt công tác, đáp ứng tốt nhất cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSND nói riêng, qua đó đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Những kết quả nổi bật đó được gắn liền với những giai đoạn lịch sử vẻ vang của lực lượng CAND và đất nước, của ngành Công an cũng như sự ra đời, xây dựng và trưởng thành của các nhà trường đào tạo Cảnh sát trong lực lượng CAND.
       Từ một trường CSND (nay là Học viện CSND) ban đầu, cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng CAND đã phát triển thêm 04 trường CAND và cơ sở đào tạo: Trường Đại học CSND, Trường Đại học PCCC, Trường Cao đẳng CSND I, Cục Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ. Trong đó, Trường Đại học CSND là nhà trường có quá trình gắn bó mật thiết và lâu dài nhất với Học viện CSND, thể hiện qua vai trò hình thành, hỗ trợ, phối hợp trên mọi mặt công tác, đặc biệt là hoạt động giáo dục và đào tạo của Học viện CSND đối với Trường Đại học CSND.
       Kể từ khi được thành lập và đảm nhiệm các nhiệm vụ đào tạo để đáp ứng yêu cầu chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong tình hình đất nước đang có chiến tranh, lãnh đạo Bộ Công an chủ trương xây dựng lực lượng CSND có số lượng đông và chất lượng tốt, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội trong thời chiến. Theo tư tưởng chỉ đạo đó, ngày 30/12/1965, lãnh đạo Bộ Công an ra quyết định số 154/CA-QĐ nâng Khoa Nghiệp vụ II (Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát) thành lập Phân hiệu CSND trực thuộc trường Công an Trung ương. Quyết định cũng xác định rõ trách nhiệm của Phân hiệu CSND là đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện lý luận nghiệp vụ cho lực lượng CSND thuộc các chuyên ngành: CSND, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ theo chương trình đào tạo Hạ sỹ quan và cùng trường Công an Trung ương tổ chức nghiên cứu lý luận nghiệp vụ CSND.
       Quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng Hạ sỹ quan CSND, xét thấy Phân hiệu CSND đủ điều kiện để trở thành một trường độc lập, ngày 15/5/1968, Bộ Công an quyết định thành lập Trường CSND và xác định rõ “Trường có trình độ ngang với các trường Trung học chuyên nghiệp”. Với sự ra đời của trường CSND, sự nghiệp đào tạo của Trường phát triển sang một giai đoạn mới, giai đoạn đào tạo bậc trung học và từ tiền đề đó, trường CSND sẽ tiếp tục phát triển nhận nhiệm vụ đào tạo lý luận nghiệp vụ CSND ở bậc cao hơn.
Đến năm 1976, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 27/11/1976 công nhận Trường Sĩ quan CSND thuộc hệ đại học (trong thực tế trường đã được Chính phủ cho phép tuyển sinh khóa 1 đại học từ năm học 1975-1976). Tháng 6/1980, Trường Sĩ quan CSND được chuyển thành Trường Đại học CSND theo Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 18/6/1980 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Chức năng, nhiệm vụ của Trường là đào tạo sĩ quan CSND có trình độ đại học; đồng thời tổ chức nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần phát triển lý luận của ngành, nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng CSND trong giữ gìn ANTT. Học viên tốt nghiệp khóa học được cấp bằng đại học theo quy định của nhà nước.
     Trong giai đoạn này, Trường Đại học CSND có cơ cấu tổ chức bộ máy gồm: Ban Giám hiệu, 14 khoa, 08 phòng chức năng, 03 hội đồng (Hội đồng giáo dục, Hội đồng thi đua, Hội đồng kỷ luật). Đến đầu năm 1990 cơ cấu tổ chức, bộ máy đã có sự phát triển mới gồm: Ban Giám hiệu, 14 khoa, bộ môn, 10 phòng chức năng, 03 hội đồng trực thuộc. Ngoài cơ sở chính tại Hà Nội, trường còn có 01 phân hiệu trực thuộc đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học CSND).
Ngày 02/10/2001, Bộ trưởng Bộ Công an ra Quyết định số 969/2001/ QĐ-BCA/X11(X13) chuyển Trường Đại học CSND thành Học viện CSND trực thuộc Bộ trưởng Bộ Công an và Phân hiệu Đại học CSND được chuyển thành Phân viện của Học viện.
      Ngày 25/12/2006, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 2007/2006/QĐ-BCA(X13) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện CSND thay thế Quyết định số 969/2001/QĐ-BCA/X11(X13), theo đó Học viện có thêm một số đầu mới và Phân hiệu Đại học CSND không còn là một đầu mối thuộc Học viện CSND.
       Như vậy, sau 30 năm (1976 - 2006) gắn bó và là một bộ phận không tách rời của Học viện CSND, từ trường Hạ sỹ quan CSND II ở Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân của Trường Đại học CSND ngày nay đã chính thức trở thành nhà trường độc lập trong hệ thống các trường Công an nhân dân. Nhìn lại chặng đường lịch sử đó, có thể nói Học viện CSND đã đảm nhiệm và thể hiện vai trò tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong hỗ trợ, phối hợp đối với quá trình xây dựng và trưởng thành của Trường Đại học CSND, thể hiện qua một số nội dung nổi bật sau đây:
       1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục
       Thời gian ban đầu khi mới thành lập Trường CSND (1968), trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên là 153 người trong đó có 40 giáo viên với 1.789 học viên. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Trường trong giai đoạn này, công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ được xác định là khâu then chốt có ý nghĩa chiến lược, Ở thời điểm năm 1975, chiêu sinh khóa D1, Học viện có trên 500 cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong đó có 110 giảng viên, số cán bộ, giảng viên có trình độ đại học là 32%.
     Tháng 4/1976, khi thành lập trường Hạ sĩ quan CSND II ở Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh, là phân hiệu đầu tiên tại phía Nam của Trường CSND (nay là Học viện CSND), mặc dù trong điều kiện nguồn nhân lực còn khó khăn nhưng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Công an đã điều động đồng chí Bùi Hoán - Phó Hiệu trưởng Nhà trường vào làm Hiệu trưởng của trường Hạ sĩ quan CSND II, đồng chí Nguyễn Văn Tấn - Trưởng phòng Chính trị được đề bạt và điều động giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo cho các tỉnh phía Nam, Bộ Công an đã điều động 18 cán bộ, giáo viên nhà trường quê ở các tỉnh phía Nam để tăng cường cho Trường CSND Thủ Đức để giảng dạy và công tác. Đây là một trong những thế hệ lãnh đạo và cán bộ đầu tiên của trường sĩ quan CSND (nay là Học viện CSND) đã đặt nền móng cho quá trình xây dựng và trưởng thành của Trường Đại học CSND ngày nay.
       Trong quá trình phát triển của Trường Đại học CSND, vai trò hỗ trợ, phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện CSND ngày nay còn thể hiện ở công tác thường xuyên tổ chức tiếp nhận đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên Trường Đại học CSND ở các hệ đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, bồi dưỡng lãnh đạo chỉ huy để nâng cao trình độ, hoàn thiện chức danh phục vụ công tác giảng dạy, quản lý, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường, đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và giữ gìn an ninh trật tự các tỉnh phía Nam và cả nước nói chung. Nhiều đồng chí cán bộ, giảng viên của Trường Đại học CSND sau tốt nghiệp các hệ đào tạo sau đại học, bồi dưỡng lãnh đạo tại Học viện CSND đã trở thành những cán bộ lãnh đạo nòng cốt tại các Khoa, Phòng, Bộ môn của Nhà trường. Nhiều giảng viên, nhà khoa học đã nhận được những học hàm, học vị cao, đóng góp tích cực cho công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và sự phát triển của nhà trường.
     Cho đến nay đã có hơn 30 cán bộ của Trường Đại học CSND tốt nghiệp hệ đào tạo nghiên cứu sinh, hơn 100 cán bộ nhà trường đã tốt nghiệp hệ đào tạo cao học tại Học viện CSND; Có 09 nhà khoa học Trường Đại học CSND đã tham gia xét chọn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư tại Học viện CSND; Có 14 khóa liên kết đào tạo Thạc sĩ của Học viện CSND đã được mở tại Trường Đại học CSND.
      Năm 2015, Học viện CSND đã được Bộ trưởng Bộ Công an kí quyết định công nhận là trường trọng điểm của ngành Công an, theo đó, Học viện CSND còn đảm nhiệm chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy tiên tiến, bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ, tin học cho giảng viên các trường Cảnh sát trong hệ thống các nhà trường Công an, trong đó có Trường Đại học CSND.
       Hiện nay, Học viện CSND đang triển khai đồng loạt nhiều giải pháp và mô hình trong bồi dưỡng, đào tạo giảng viên mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ có hiệu quả cho công tác giáo dục. Do đó, các hoạt động giao lưu, trao đổi nghiệp vụ thông qua các buổi hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học tại Học viện CSND sẽ giúp cho giảng viên các nhà trường Công an, trong đó có Trường Đại học CSND có điều kiện tăng cường mối quan hệ, trao đổi về học thuật, phương pháp giảng dạy, hoạt động nghiên cứu, đóng góp vào sự phát triển của các nhà trường Công an nhân dân.
       2. Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học và nghiên cứu khoa học
       - Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học
       Trong những năm qua, Học viện CSND luôn xác định công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học được đặt ở vị trí trọng tâm của hoạt động nghiên cứu khoa học. Các sản phẩm nghiên cứu khoa học đều được sử dụng có hiệu quả vào công tác biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo. Từ buổi đầu tổ chức đào tạo đại học - năm 1975, chỉ có 12 giáo trình, với số lượng hạn chế, nhiều sinh viên phải dùng chung một giáo trình, tài liệu học tập. Đến nay, đã tổ chức biên soạn, nghiệm thu gần 200 đầu giáo trình, hơn 40.000 đầu tài liệu tham khảo được biên soạn, sưu tầm và được đưa vào sử dụng, đặc biệt đã triển khai trên 200 chương trình môn học theo chương trình đào tạo niên chế (5 năm) và 342 chương trình môn học theo chương trình đào tạo tín chỉ (4 năm, 5 năm) mới đáp ứng yêu cầu trong dạy và học tại Học viện CSND, xây dựng các mã ngành đào tạo đại học. Số tài liệu, giáo trình được nghiệm thu, xuất bản ngày càng được nâng cao cả về chất lượng, cũng như số lượng.
Đến nay Học viện đã cơ bản hoàn thành việc biên soạn giáo trình cho hệ đào tạo theo niên chế, đã thực hiện biên soạn giáo trình liên ngành và giáo trình dùng chung trong các trường CAND, đồng thời đang tập trung biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo và tài liệu tham khảo, hệ thống bài tập tình huống nghiệp vụ dùng cho hệ đào tạo đại học theo học chế tín chí thời gian 4 năm, 5 năm.
       Nhìn lại chặng đường lịch sử, từ ngày đầu thành lập phân hiệu trường Hạ sĩ quan CSND II Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh việc điều động, bổ sung nguồn cán bộ có chất lượng phục vụ công tác giảng dạy, quản lý thì trường Sĩ quan CSND còn hỗ trợ về nguồn tài liệu phong phú gồm sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, đây là nguồn học liệu vô cùng quý giá trong những ngày đầu thành lập trường Hạ sĩ quan CSND phục vụ công tác giáo dục và đào tạo. Quá trình này được diễn ra thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình 30 năm khi Trường Đại học CSND còn là phân hiệu của Học viện CSND cho tới ngày nay.
       Ngoài ra, theo sự chỉ đạo của Bộ Công an, Học viện CSND đang tổ chức triển khai việc phối hợp, biên soạn giáo trình dùng chung giữa Học viện CSND và Đại học CSND nhằm đảm bảo trình độ đào tạo đồng đều giữa các trường đào tạo trình độ đại học CSND, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao kiến thức thực hành cho sinh viên trong Nhà trường.
       Trong thời gian vừa qua, các nhà khoa học tại Học viện CSND đã hoàn thành việc nghiên cứu và xuất bản các Bộ sách lớn về Khoa học Công an như: Tội phạm học Việt Nam, Khoa học hình sự Việt Nam, Khoa học Trinh sát Việt Nam, Khoa học Công an Việt Nam... Đây là những tư liệu quý giá đã được Học viện CSND chuyển giao cho nhiều Công an các đơn vị, địa phương, các nhà trường CAND, trong đó có Đại học CSND nghiên cứu phục vụ giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường.
       Bên cạnh đó, trong những năm vừa qua, hoạt động nghiên cứu khoa học luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND luôn coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược đối với quá trình xây dựng, phát triển của Học viện CSND.
       Quá trình hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện CSND luôn gắn liền với sự phát triển vững chắc về khoa học và công nghệ của lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu mục tiêu bảo vệ an ninh trật tự. Kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học đã được sử dụng vào việc xây dựng, phát triển hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ CAND nói chung, CSND nói riêng, làm cơ sở cho việc phát triển lý luận nghiệp vụ cơ bản, nghiệp vụ chuyên ngành và hình thành các môn học, ngành học mới như: Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân; Phòng, chống tội phạm về ma tuý, Quản lý Nhà nước về ANTT; Tội phạm học; Phòng, chống tội phạm về môi trường... Kết quả nghiên cứu khoa học còn được sử dụng vào biên soạn hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, nghiên cứu trong Nhà trường. Có thể khẳng định sản phẩm nghiên cứu khoa học ở các Bộ môn, Khoa nghiệp vụ... đều được sử dụng vào biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, hệ thống bài tập thực hành phục vụ cho giảng dạy và học tập sinh viên các hệ học, khóa học tại Học viện CSND, đồng thời cho sinh viên các nhà trường Công an, trong đó có Trường Đại học CSND.
     Từ năm 1996, Học viện CSND cũng là nhà trường đầu tiên tổ chức xuất bản và phát hành Tạp chí Trật tự an toàn xã hội (nay là Tạp chí CSND) - là diễn đàn trao đổi và công bố những kết quả nghiên cứu và các sản phẩm khoa học tiêu biểu phục vụ nghiên cứu và học tập của cán bộ, giảng viên và học viên. Sau 20 năm phát hành số Tạp chí đầu tiên, Tạp chí CSND ngày nay đã có 05 ấn phẩm có chất lượng cao về mặt hình thức và nội dung. Từ năm 2008, Học viện CSND là Nhà trường CAND đầu tiên đã mở trang Website bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trên cơ sở đó, Học viện CSND đã trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với các nhà trường Công an khác để triển khai mô hình xây dựng và phát hành Tạp chí nghiên cứu theo lĩnh vực chuyên môn của từng trường.

 

 
       3. Công tác xây dựng nội dung, chương trình đào tạo
       Trong quá trình tổ chức đào tạo thì công tác xây dựng nội dung, chương trình đào tạo của các ngành, chuyên ngành đào tạo là vấn đề trọng tâm, cốt lõi để tổ chức thực hiện.
      Từ năm 1975 đến năm 1980, Học viện chính thức được giao nhiệm vụ đào tạo sĩ quan CSND trình độ đại học với quy mô từ 300 - 500 học viên, 05 ngành và chuyên ngành đào tạo. Từ năm học 1975-1976 các khóa đại học được chiêu sinh và học theo các chương trình đào tạo gồm các ngành và chuyên ngành: Cảnh sát khu vực, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Giai đoạn 1981 - 1992, Trường được phép đào tạo thêm các chuyên ngành như: Điều tra xã hội, Cảnh sát kinh tế.
     Xuất phát từ nhu cầu đòi hỏi của thực tiễn về đào tạo cán bộ đấu tranh phòng chống các loại tội phạm mới, Học viện CSND đã không ngừng triển khai nghiên cứu, xây dựng vàban hành bổ sung chương trình đào tạo đại học của các chuyên ngành học hệ chính quy đánh dấu một sự thay đổi căn bản về nội dung đào tạo, phù hợp và cập nhật, đáp ứng được mục tiêu đào tạo trong giai đoạn mới. Trên cơ sở các chương trình đào tạo đó, Học viện tiếp tục xây dựng và ban hành chương trình đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học, hệ liên thông, văn bằng 2, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ... Các chương trình giáo dục đại học của Học viện CSND được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo và sứ mạng mà Học viện đã công bố. Nội dung các chương trình đào tạo đã gắn kết với thực tiễn, cơ bản phù hợp với hướng vận động và phát triển của giáo dục đại học trong Công an nhân dân cũng như của Quốc gia.
     Hiện nay, bậc đào tạo đại học hệ chính quy của Học viện bao gồm 10 ngành, 16 chuyên ngành đào tạo với 29 chương trình (12 chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ thời gian 5 năm và 17 chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ thời gian 4 năm); 10 chương trình đào tạo hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức chính quy 2,5 năm và hình thức vừa làm vừa học thời gian 3 năm (05 chương trình theo hình thức chính quy 05 chương trình theo hình thức vừa làm vừa học); 08 chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học (04 chương trình đào tạo thời gian 5,5 năm và 04 chương trình thời gian 4,5 năm); 01 chương trình đào tạo cấp bằng đại học thứ hai cho cán bộ chiến sĩ đã tốt nghiệp đại học ngành ngoài; 01 chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học; 01 chương trình đào tạo cho Điều tra viên và 03 chương trình đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia.
     Trong quá trình phát triển của Trường Đại học CSND, Học viện CSND đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, phối hợp trong công tác xây dựng nội dung, chương trình đào tạo ngay từ ngày đầu thành lập (trường Hạ sĩ quan CSND II). Trong thời kỳ đầu, Trường CSND (nay là Học viện CSND) đã chuyển giao toàn bộ nội dung chương trình các chuyên ngành đào tạo, cũng như tài liệu, giáo trình cho Trường Đại học CSND để phục vụ cho công tác đào tạo. Trong quá trình phát triển, giữa hai nhà trường vẫn thường xuyên có sự trao đổi, kế thừa, bổ sung và hoàn thiện các chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
       4. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đào tạo của Học viện CSND và Trường Đại học CSND
       Quán triệt những quan điểm và nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo của Đảng, Nhà nước và ngành Công an hiện nay đã và đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ và đòi hỏi cụ thể đối với tất cả các cơ sở đào tạo đại học nói chung cũng như giáo dục trong Công an nhân dân trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện kiểm định và đánh giá chất lượng đào tạo.
Nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân nói chung và của Học viện CSND, Đại học CSND nói riêng là đào tạo, cung cấp bổ sung đủ nguồn nhân lực có chất lượng, tạo ra đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, kiến thức, kỹ năng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đấu tranh và bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bắt nhịp với đòi hỏi chung của đất nước và nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới. Trên cơ sở nhiệm vụ và yêu cầu chung đó, theo chúng tôi trong thời gian tới Học viện CSND và Trường Đại học CSND cần tập trung vào một số nội dung công tác sau đây:
       Một là:Công tác giáo dục, đào tạo của hai nhà trường cầntiếp tục đổi mới mạnh mẽ với mục tiêu “Quy hoạch ổn định - Đổi mới toàn diện - Nâng cao chất lượng - Đáp ứng nhu cầu” theo Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong CAND. Nắm vững quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục đại học trong CAND phải hòa nhập với hệ thống giáo dục quốc dân, tiếp cận những thành tựu tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới; đồng thời huy động mọi nguồn lực trong và ngoài Ngành để không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo. Tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học. Đào tạo đội ngũ sĩ quan cảnh sát trong tương lai có trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khỏe tốt, có tác phong lễ tiết văn hóa, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, góp phần phát triển nguồn nhân lực, nâng cao tiềm lực và sức chiến đấu của lực lượng CSND theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; đồng thời là một Trung tâm đào tạo Cảnh sát của khu vực và quốc tế. Xây dựng hai nhà trường phải thực sự là một môi trường giáo dục toàn diện và lành mạnh, trong đó, cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy phải thực sự là tấm gương cho học viên noi theo.
       Hai là: Phấn đấuxây dựng Học viện CSND và Trường Đại học CSND trở thành các trung tâm nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, không chỉ có uy tín trong ngành Công an mà cả trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và quốc tế. Phát huy vai trò của Viện Khoa học Cảnh sát thuộc Học viện CSND, ngoài việc góp phần xây dựng, phát triển hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ CAND nói chung, còn hỗ trợ các Tổng cục, Bộ Tư lệnh Cảnh sát, các nhà trường CSND trong đó có Trường Đại học CSND phát triển lý luận nghiệp vụ cơ bản, nghiệp vụ chuyên ngành, giải quyết các tồn tại, các vấn đề mới của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATXH; đồng thời từ thực tiễn để kiểm nghiệm, phát hiện những vấn đề mới cần nghiên cứu hoàn thiện về lý luận Khoa học Công an Việt Nam đáp ứng yêu cầu của công tác phòng ngừa, điều tra khám phá tội phạm và đào tạo cán bộ CSND.
     Ba là: Học viện CSND tiếp tục hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của các trường CSND, trong đó có Trường Đại học CSND, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được Bộ Công an giao cho các nhà trường trong công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ CSND trong tình hình mới.
     Bốn là:Học viện CSND phối hợp với Trường Đại học CSND tập trung đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của người học, gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, nâng cao kỹ năng thực hành cho học viên. Gắn kết các đơn vị nghiệp vụvới Nhà trường, cập nhật thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CSND; tiếp tục và thường xuyên phối hợp, tổ chức hội thảo khoa học với các đơn vị nghiệp vụ về đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo các môn học nghiệp vụ chuyên ngành. Năm 2016 hoàn thành việc biên soạn bổ sung, hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học, sách tham khảo theo các trình độ, chuyên ngành đào tạo và môn học đảm bảo đủ cho học viên nghiên cứu, tự học, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.
Hỗ trợ Trường Đại học CSND tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới để trao đổi, học tập kinh nghiệm và kiến thức tiên tiến về đào tạo lực lượng Cảnh sát, về đấu tranh phòng chống tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự nhằm bổ sung, hoàn thiện và nâng cao nội dung, chất lượng đào tạo.
Hai nhà trường tiếp tục chủ động và tích cực hơn nữa trong quá trình hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo, trong đó có hoạt động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống và các nước láng giềng, các tổ chức quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác đào tạo có chọn lọc với các nước có nền tư pháp tiên tiến để khai thác có hiệu quả tri thức, kinh nghiệm, phương tiện, thiết bị và trao đổi giảng viên, học viên, tranh thủ các nguồn lực vật chất cho nhà trường; đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; hợp tác nghiên cứu khoa học về phòng, chống tội phạm… phục vụ cho sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo trong CAND nói chung và của hai nhà trường nói riêng./.
Tác giả bài viết: Trung tướng, GS, TS Nguyễn Xuân Yêm - Giám đốc Học viện CSND
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng trên Tạp chí KHGD CSND số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Trường Đại học CSND
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc