Rss Feed
Mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021

Truyền thống vẻ vang là nền tảng để phát triển vững chắc

Đăng lúc: Thứ sáu - 17/06/2016 10:05 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
“Mỗi ngành, nghề đều có lịch sử ra đời và phát triển. Nếu ngành nghề nào, lực lượng nào truyền thống càng vẻ vang, anh hùng thì đó là nền tảng rất căn bản để tiếp tục có những bước phát triển vững chắc trong tương lai. Lịch sử 35 năm Tổng cục Chính trị CAND nói riêng, truyền thống lĩnh vực xây dựng lực lượng CAND nói chung đã thể hiện rất rõ điều đó” – Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định trong bài trả lời phỏng vấn Báo CAND nhân 35 năm Ngày thành lập Tổng cục Chính trị CAND.
       Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tổng cục Chính trị CAND là dịp có ý nghĩa rất quan trọng, vừa ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng, vừa giúp chúng ta nhìn nhận một cách đầy đủ, sâu sắc và toàn diện công tác xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
      - Thưa Bộ trưởng,35 năm là chặng đường kể từ khi Tổng cục Chính trị CAND được thành lập, còn quá trình hình thành, phát triển của công tác xây dựng lực lượng CAND hẳn đã có bề dày truyền thống trước đó, gắn với quá trình ra đời, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND?
       Bộ trưởng Tô Lâm: Đúng như vậy, mốc 35 năm là tính từ ngày thành lập Tổng cục XDLL CAND đến nay, còn công tác xây dựng lực lượng CAND đã có lịch sử, truyền thống từ lâu. Ngay từ khi ra đời, lực lượng CAND luôn được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, chăm lo xây dựng, trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng vũ trang cách mạng, nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.
       Ngày 11-3-1948, trong Thư gửi Công an Khu XII, Bác đã nêu 6 nội dung về “Tư cách người Công an cách mệnh”, đặt nền tảng chính trị cho công tác xây dựng lực lượng CAND và là chuẩn mực nhân cách cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phấn đấu noi theo.
       Trong mỗi chiến công, mỗi bước trưởng thành của lực lượng CAND đều có sự đóng góp to lớn, tích cực của công tác xây dựng lực lượng CAND. Từ khi mới thành lập, đã có một bộ phận thuộc Văn phòng của Sở Liêm phóng và Nha Công an Trung ương làm nhiệm vụ tuyên truyền cho Công an viên biết yêu nghề nghiệp, tuyên truyền để quần chúng nhân dân hiểu biết, quý trọng giúp đỡ Công an.
       Năm 1981, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, Đảng, Nhà nước có chủ trương tăng cường công tác Công an về mọi mặt, trong đó có công tác xây dựng lực lượng CAND. Vì vậy, ngày 18-6-1981, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ký Quyết định số 13/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND (nay là Tổng cục Chính trị CAND). Đây là mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của công tác xây dựng lực lượng CAND.
       Từ đây, Bộ Nội vụ có một cơ quan chuyên trách tham mưu cho Đảng đoàn và lãnh đạo Bộ về công tác Đảng, công tác xây dựng lực lượng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ 9 đơn vị Vụ, Cục và một số trường CAND, đến nay tổ chức bộ máy của Tổng cục Chính trị CAND đã có 13 đơn vị trực thuộc và được giao quản lý các học viện, trường CAND.
       - Chính trị tư tưởng có vai trò trọng yếu trong công tác xây dựng lực lượng CAND nói riêng, trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung. Bộ trưởng đánh giá gì về công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Tổng cục Chính trị CAND trong tình hình hiện nay? 
       Bộ trưởng Tô Lâm: Nhận thức rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, trong các thời kỳ cách mạng, Tổng cục Chính trị CAND đã tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó trọng tâm, cơ bản hàng đầu là tập trung xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị; bám sát định hướng tư tưởng của Đảng, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chính trị tư tưởng. Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, các cuộc vận động lớn về xây dựng lực lượng, đặc biệt là phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
       Quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thông tấn báo chí, xuất bản, văn hóa nghệ thuật, tạo sự lan tỏa, hiệu ứng xã hội, góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh người CAND trong lòng nhân dân. Bằng các hoạt động thiết thực, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã tạo thống nhất về tư tưởng, hành động và nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND.
       - Còn đối với công tác xây dựng Đảng - khâu then chốt, quyết định chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an?  
       Bộ trưởng Tô Lâm: Nhận thức rõ vai trò, vị trí của công tác xây dựng Đảng, Tổng cục đã chú trọng và có nhiều đổi mới đem lại hiệu quả thiết thực. Thực hiện quy định về thành lập Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng cục đã tham mưu đổi mới cơ chế, phương thức lãnh đạo đối với công tác Công an, chuyển từ chức năng lãnh đạo đảm bảo sang chức năng lãnh đạo mọi mặt công tác Công an, tạo bước chuyển về chất trong công tác lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với công tác Công an.
       Cấp ủy các cấp trong CAND được kiện toàn vững mạnh cả về số lượng và chất lượng qua các kỳ đại hội, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thường xuyên được đổi mới về nội dung và hình thức. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong các đơn vị Công an được nâng lên rõ rệt. Những năm qua, Tổng cục đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 
       - Xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ được coi là khâu đột phá trong công tác xây dựng lực lượng CAND. Hiệu quả việc đổi mới công tác tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ trong CAND có thể được nhìn nhận như thế nào trong những năm gần đây, thưa Bộ trưởng?
       Bộ trưởng Tô Lâm: Với tính chất là khâu đột phá trong công tác xây dựng lực lượng CAND, Tổng cục đã tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, chiến lược về tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, phân công, phân cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT trong từng thời kỳ.
       Trong đó, mô hình tổ chức lực lượng CAND được điều chỉnh, bổ sung theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu, phân công, phân cấp ngày càng rõ ràng, rành mạch. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng CAND với các bộ, ban, ngành và chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo ANTT.
       Lực lượng Công an thể hiện rõ bản chất là Công an nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, xác định nhân dân là đối tượng phục vụ, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ.
       Những năm qua, chúng ta chú trọng điều chỉnh, bố trí lực lượng tăng cường cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu, Công an cấp huyện, các địa bàn trọng điểm, quan tâm xây dựng lực lượng chủ công, nòng cốt ở cơ sở đảm bảo chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp về ANTT ngay tại địa bàn.
       Tổng cục đã đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ ban hành nhiều nghị quyết quan trọng và hệ thống các văn bản pháp quy về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn, đi đôi với tăng cường nhiều biện pháp quản lý, bảo vệ đội ngũ cán bộ.
       Tập trung nghiên cứu xây dựng hệ thống chế độ, chính sách, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của lực lượng CAND, góp phần động viên cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
       - Thưa Bộ trưởng, thời gian qua, quy mô, chất lượng tuyển sinh, đào tạo tại các trường CAND được nâng lên rõ rệt, tạo uy tín trong hệ thống giáo dục quốc dân nói chung. Bộ trưởng đánh giá vấn đề này như thế nào?
       Bộ trưởng Tô Lâm: Công tác giáo dục đào tạo trong CAND đã có nhiều đổi mới căn bản, toàn diện, bắt nhịp với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc dân và hệ thống giáo dục đào tạo trong cả nước, đạt những kết quả quan trọng. Các học viện, trường CAND có nhiều đổi mới, nâng cao về quy mô và chất lượng đào tạo.
       Đến nay, đã có 18 học viện, trường CAND đào tạo trình độ sơ cấp đến sau đại học, nghiên cứu sinh với các chuyên ngành nghiệp vụ, pháp luật, hậu cần - kỹ thuật, tin học, ngoại ngữ, đặc biệt là sự ra đời chuyên ngành lý luận chính trị, xây dựng Đảng, tham mưu chỉ huy trong CAND. Hầu hết đội ngũ cán bộ đều được trang bị những kiến thức về chính trị nghiệp vụ, pháp luật… trước khi bố trí, sử dụng, nhiều đồng chí cán bộ, lãnh đạo có học hàm: Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú...
       - Với tên gọi mới “Tổng cục Chính trị CAND”, điều này có ý nghĩa như thế nào trong tiến trình xây dựng, phát triển của Tổng cục, thưa Bộ trưởng? 
       Bộ trưởng Tô Lâm: Trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, nhiệm vụ đặt ra đối với Tổng cục rất nặng nề. Việc quyết định thành lập Tổng cục Chính trị CAND thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị trong CAND, khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục cũng như công tác xây dựng lực lượng CAND trong tình hình hiện nay, đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị, công tác Đảng trong CAND. Đây không chỉ là việc đổi tên Tổng cục XDLL CAND thành Tổng cục Chính trị CAND mà là sự nâng cao, đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ, xây dựng bộ máy tổ chức của lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ phát triển mới của đất nước.
       - Thưa Bộ trưởng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhận định, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra thời cơ và thách thức. Trước bối cảnh tình hình mới, công tác chính trị CAND cần chú ý vấn đề gì? 
       Bộ trưởng Tô Lâm: Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định nhiệm vụ “Xây dựng QĐND, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân”.
       Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Chính trị CAND cần phát huy truyền thống vẻ vang 35 năm xây dựng và trưởng thành, quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ về công tác xây dựng lực lượng. 
       Thời gian tới, công tác chính trị CAND cần tập trung thực hiện tốt những nội dung công tác trọng tâm như trong báo cáo của Tổng cục đã nêu. Trong đó, cần chú trọng tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác Đảng, công tác chính trị, tư tưởng.
       Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao, có tri thức toàn diện và chuyên sâu trong từng lĩnh vực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ công tác chính trị tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND. 
       Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đảng, công tác chính trị CAND trong tình hình hiện nay”...
       Phát huy truyền thống vẻ vang 35 năm xây dựng, trưởng thành và những kinh nghiệm từ thực tiễn công tác, trước yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, tôi mong cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Chính trị CAND nâng cao bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
       - Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!
Tác giả bài viết: Đăng Trường (thực hiện)
Nguồn tin: cand.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc