Rss Feed
chào mừng 45 năm ngày truyền thống Trường Đại học CSND

Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Đăng lúc: Thứ năm - 05/01/2017 11:53 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Ngày 4/1/2016, Trường Đại học CSND tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cho toàn thể đảng viên khối cán bộ thuộc Đảng bộ Nhà trường. Đồng chí Thiếu tướng, GS, TS. Trịnh Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị.
       Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thành công tốt đẹp và ban hành 3 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết 04 - NQ/TW). Hội nghị triển khai Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp toàn thể cán bộ đảng viên Nhà trường nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản của Nghị quyết, qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
 

 
       Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy triển khai Nghị quyết số 04 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng chí nhấn mạnh, đây là Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm. Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
       Đồng chí Bí thư chỉ đạo Phòng CTĐ, CTCT & CTQC tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Trường Đại học CSND. Đảng bộ Phòng Quản lý học viên, các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện trong chi bộ, từ đó từng cấp ủy, từng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cần nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết; cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác triển khai, tổ chức thực hiện, đặc biệt là quán triệt tinh thần nghị quyết trong công tác giảng dạy của Nhà trường.

 
Đồng chí Thiếu tướng, GS, TS. Trịnh Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường triển khai Nghị quyết
 
       Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên Nhà trường còn được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy triển khai một số nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, đồng chí đã phân tích, làm rõ những điểm mới trong Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; phân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đồng chí Bí thư cũng đã đề nghị các chi ủy, chi bộ cần triển khai học tập Chỉ thị 05 đến từng cán bộ, đảng viên, sinh viên; gắn trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh học tập gắn với tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực. Bên cạnh đó, cần kiểm tra, giám sát thường xuyên tại các chi bộ, cấp ủy đảng.
       Chiều cùng ngày, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đã triển khai những nội dung cơ bản của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 cho toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường. 
Tác giả bài viết: Tin: Trần Trung Hiếu; Hình: Đoàn Duy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc