Rss Feed
Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tổng cục Chính trị CAND - chặng đường vẻ vang 35 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Đăng lúc: Thứ sáu - 17/06/2016 14:05 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Ngay sau khi Cách mạng Tháng 8 thành công, để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng CAND được ra đời, là công cụ chuyên chính, trọng yếu của Nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
       Từ khi được thành lập, tuy chưa có tổ chức chuyên trách, nhưng đã có một bộ phận thuộc Văn phòng của Sở Liêm phóng và Nha Công an Trung ương làm nhiệm vụ tuyên truyền cho Công an viên biết yêu nghề nghiệp, tuyên truyền cho quần chúng nhân dân hiểu biết, quý trọng giúp đỡ Công an, nghiên cứu tổ chức, pháp chế và những vấn đề liên quan đến công tác Công an; tổ chức quản lý, kiểm tra công tác huấn luyện của lực lượng Công an.
       Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của lực lượng CAND trong từng thời kỳ, các tổ chức chuyên trách đảm nhận chuyên sâu từng lĩnh vực công tác XDLL CAND lần lượt được ra đời như: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Tuyên huấn, Vụ Đào tạo cán bộ, Cục Bảo vệ lực lượng, các trường CAND...
       Trước yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và XDLL CAND về mọi mặt, ngày 2-12-1980, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới.
       Ngày 12-6-1981, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 250-NĐ-CP và Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Quyết định số 13-QĐ/BNV ngày 18-6-1981 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Tổng cục XDLL CAND (nay là Tổng cục Chính trị CAND). Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử công tác XDLL CAND.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thăm và làm việc với Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND (nay là Tổng cục Chính trị CAND; tháng 4-2012. Ảnh: Huy Hoàng
 
       Từ đây, Bộ Nội vụ có một Tổng cục chuyên trách tham mưu cho Đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an về công tác Đảng, công tác XDLL và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên phạm vi cả nước. Tổng cục XDLL CAND là cơ quan chuyên môn của Bộ Nội vụ, chuyên trách về công tác XDLL CAND, có trách nhiệm thống nhất quản lý và chỉ đạo công tác XDLL CAND.
       Tổ chức bộ máy của Tổng cục gồm có: Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Đào tạo cán bộ, Cục Công tác chính trị, Ban Thanh tra, Cục Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc, Viện Khoa học Công an, Nhà xuất bản CAND, Báo CAND và các trường CAND. Ngày 18-6-1981 đã đánh dấu mốc quan trọng, là ngày truyền thống của Tổng cục Chính trị CAND. 
      Trải qua 35 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (18-6-1981 – 18-6-2016), Tổng cục Chính trị CAND không ngừng lớn mạnh, ngày càng nâng cao vị thế; góp phần quan trọng vào XDLL CAND trong sạch, vững mạnh, ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 
       Ba mươi lăm năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục XDLL CAND luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, đã kịp thời phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước về đường lối, phương châm, nguyên tắc, biện pháp XDLL CAND phù hợp trong từng thời kỳ.
       Đặc biệt, ngày 30-8-1990, Bộ Chính trị quyết định thành lập Đảng ủy Công an Trung ương để lãnh đạo mọi mặt công tác Công an, theo đó Tổng cục XDLL CAND là cơ quan giúp Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo công tác chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác quần chúng trong CAND.
       Từ đó đến nay, do yêu cầu nhiệm vụ, một số đơn vị thuộc Tổng cục được thành lập mới hoặc tách ra trực thuộc Bộ. Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17-11-2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 7832/QĐ-BCA ngày 29-12-2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Chính trị CAND và có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2015.
       Theo đó, tổ chức bộ máy của Tổng cục Chính trị CAND gồm có: Cục Tham mưu Chính trị CAND, Cục Tổ chức cán bộ, Cục Chính sách, Cục Đào tạo, Cục Công tác chính trị, Cục Công tác đảng và công tác quần chúng, Cơ quan ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Tạp chí CAND, Viện Lịch sử Công an, Nhà xuất bản CAND, Báo CAND, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình - Điện ảnh CAND, Thanh tra Tổng cục Chính trị CAND, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao CAND. Các học viện, trường CAND thực hiện quản lý theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.
       Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, 35 năm qua Tổng cục Chính trị CAND luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ trong Tổng cục luôn nêu cao tinh thần cách mạng, ý chí vượt mọi khó khăn, đoàn kết, phấn đấu, từng bước trưởng thành và phát triển, góp phần xứng đáng vào việc XDLL CAND vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
       Tổng cục Chính trị CAND đã kịp thời giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước về đường lối, phương châm, nguyên tắc, biện pháp XDLL CAND; trong công tác xây dựng Đảng và chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể quần chúng, đã tham mưu, đề xuất đổi mới cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác CAND, chuyển từ chức năng lãnh đạo đảm bảo sang chức năng lãnh đạo mọi mặt công tác Công an, tạo bước chuyển về chất trong công tác lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với công tác Công an.
       Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong các đơn vị Công an được nâng lên rõ rệt. Qua các phong trào thi đua đã có hàng vạn lượt tập thể, cá nhân tiêu biểu, lập công xuất sắc được Đảng, Nhà nước và nhân dân biểu dương, ghi nhận, trong đó có hơn 600 tập thể, hơn 300 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang qua các thời kỳ và nhiều phần thưởng cao quý khác.
       Hoạt động của các đoàn thể quần chúng trong CAND có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, động viên, khuyến khích và phát huy tính tích cực, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, địa phương.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã có nhiều đổi mới và đạt được nhiều thành tựu nổi bật, góp phần XDLL CAND trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Tổ chức bộ máy của CAND không ngừng được củng cố, kiện toàn và tăng cường, tổ chức bộ máy của Bộ Công an được xây dựng theo hướng vừa tập trung thống nhất, khoa học, vừa chuyên sâu.
 
Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị CAND thăm phòng truyền thống Nha Công an Trung ương.
Ảnh: Quỳnh Vinh

 
       Công tác cán bộ được tăng cường, Tổng cục đã làm tốt chức năng quản lý, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, xây dựng quy định về tiêu chuẩn chính trị, chức danh và chế độ chính sách đặc thù cho cán bộ, chiến sỹ.
       Công tác giáo dục đào tạo đội ngũ cán bộ đã có nhiều đổi mới và thu được nhiều thành tựu trên các mặt, từ đổi mới mục tiêu, chương trình đến phương pháp đào tạo, góp phần XDLL CAND không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH.
Đã đào tạo hàng vạn lượt cán bộ, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, hầu hết đội ngũ cán bộ đều được trang bị những kiến thức chính trị, nghiệp vụ, pháp luật… trước khi bố trí, sử dụng.
       Đã chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết lịch sử, tổng kết thực tiễn về công tác XDLL CAND. Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trên lĩnh vực XDLL. Hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, giáo dục truyền thống không ngừng được đổi mới và nâng cao chất lượng, đã phát huy được tiềm năng sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng trong CAND và tuyên truyền giáo dục quần chúng trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.
       Có thể khẳng định, 35 năm qua, Tổng cục Chính trị CAND đã không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi mặt công tác, góp phần cùng toàn lực lượng CAND giữ vững ANQG, đảm bảo TTATXH, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, đã góp phần xây dựng các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an không ngừng trưởng thành về mọi mặt; trong đó có nhiều đồng chí đã giữ những vị trí trọng trách của Đảng, Nhà nước.
 
Hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, sự hiệp đồng chặt chẽ của Quân đội nhân dân và sự đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân (CAND) không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh quốc gia (ANQG) và trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), phục vụ đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước; trong kết quả thành tích chung đó có vai trò, đóng góp quan trọng của công tác xây dựng lực lượng (XDLL) CAND.

Trung tướng Trần Bá Thiều
 
       Ghi nhận những kết quả, thành tích của Tổng cục Chính trị CAND, Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã tặng nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương Quân công hạng Nhất, kỷ niệm 30 năm thành lập, Tổng cục vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
       Nhiều đơn vị, cá nhân thuộc Tổng cục và các trường CAND đã được các cấp tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 2 đơn vị và 1 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 1 tập thể, 1 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới…
       Trong thời gian tới, yêu cầu, nhiệm vụ công tác XDLL CAND là rất nặng nề. Phát huy truyền thống vẻ vang 35 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng, XDLL CAND trong thời kỳ mới, Tổng cục Chính trị CAND quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu XDLL CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác XDLL CAND, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Tác giả bài viết: Trung tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân
Nguồn tin: cand.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc