Rss Feed

Tiêu chuẩn đề nghị xét danh hiệu giảng viên, giáo viên dạy giỏi cấp bộ trong CAND

Đăng lúc: Thứ năm - 27/12/2018 14:16 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Bộ Công an vừa dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2010/TT-BCA ngày 14-12-2010 của Bộ Công an quy định về dạy giỏi trong các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp CAND.
        Theo dự thảo, người được đề nghị xét công nhận đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp Bộ phải đạt các tiêu chuẩn sau: 1. Có ít nhất 1 lần đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường và đạt bài dạy giỏi cấp bộ trong Hội thi giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi của Bộ Công an. 2.Trong năm học đề nghị xét phải hoàn thành định mức giờ chuẩn giảng dạy và kết quả nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học phải đạt được:
        a) Đối với giảng viên đại học, chủ nhiệm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên hoặc tham gia nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp nhà nước (được xác định trong hồ sơ thuyết minh đề tài) phù hợp với chuyên môn giảng dạy, đã được nghiệm thu hoặc có ít nhất 3 bài báo khoa học độc lập, có nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn giảng dạy được đăng trên tạp chí chuyên ngành; biên soạn độc lập ít nhất 1 chuyên đề bồi dưỡng phù hợp với chuyên môn giảng dạy hoặc biên soạn độc lập ít nhất 1 chương của giáo trình phù hợp với chuyên môn giảng dạy hoặc chủ biên ít nhất 1 tài liệu dạy học phù hợp với chuyên môn giảng dạy. Các tài liệu này đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng theo quy định.
        b) Đối với giáo viên trung cấp: Chủ nhiệm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên hoặc tham gia nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp nhà nước (được xác định trong hồ sơ thuyết minh đề tài) phù hợp với chuyên môn giảng dạy, đã được nghiệm thu hoặc có ít nhất 2 bài báo khoa học độc lập, có nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn giảng dạy, được đăng trên tạp chí chuyên ngành; biên soạn độc lập ít nhất 1 chuyên đề bồi dưỡng phù hợp với chuyên môn giảng dạy hoặc biên soạn độc lập ít nhất 1 chương của giáo trình phù hợp với chuyên môn giảng dạy hoặc chủ biên ít nhất 1 tài liệu dạy học phù hợp với chuyên môn giảng dạy. Các tài liệu này đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng theo quy định. Dự thảo thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

 
Tác giả bài viết: Mai Hương
Nguồn tin: m.cand.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: Số 52-NQ/TW
Tên: (Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)

Ngày BH: (27/09/2019)

Số: Số 3304/LĐTBXH-BGĐ
Tên: (V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019)

Ngày BH: (06/08/2019)

Số: Kế hoạch Bộ Y tế
Tên: (Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50))

Ngày BH: (08/10/2019)

Số: 08/CT-BYT
Tên: (Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế)

Ngày BH: (29/07/2019)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)