Rss Feed

The thesis title: “Activities of collecting and preserving exhibits in investigating cacse of infringing upon ownership of The Social Order-Related Crime Investigating Police Department”.

Đăng lúc: Thứ hai - 20/08/2018 15:48 - Người đăng bài viết: admin
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
  
Independence - Freedom – Happiness  
                                Ho Chi Minh City, September 9, 2018
 
THE ABSTRACT OF Ph.D THESIS
 
Ph.D candidate: Pham Thi Hoai Khuong, date of birth:  May 27, 1977
The thesis title: “Activities of collecting and preserving exhibits in investigating cacse of infringing upon ownership of The Social Order-Related Crime Investigating Police Department”.
Major: Criminology and Criminal Investigation.
Code: 62.38.70.01
Training institute: The People's Police University
 
THE CONTENTS OF THESIS
 
1. Research objectives
Based on the theoretical and analytical case studies, the thesis assesses the actual situation of collecting and preserving exhibits in investigating cases of infringing upon ownership of The Social Order-Related Crime Investigating Police Department, it also clarifies advantages, limitations and its causes in order to propose to perfect theories and recommmend effective solutions in the future.
2. Subject of the study
 Theoretical and practical issues on collecting and preserving exhibits in investigating cases of infringing upon ownership.
3. Research methodology
The dissertation was done based on the dialectical materialist method of Marxism-Leninism, Ho Chi Minh’s thought as well as the views of the Party and State in the struggle to prevent and fight crimes, in maintaning social order and safety, the viewpoint in judicial reform strategy. Moreover, the thesis also rooted on knowledge of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminal Investigation Science, and applied some methods, such as: field surveying, statistics and data analysis, case study approach, professional solution; documentary study methodology.
4. Feature results of the research
- Chapter 1: Overview of research and arguments on collecting and preserving exhibits in investigating cases of infringing upon ownership of The Social Order-Related Crime Investigating Police Department  
The thesis studies several works of domestic and foreign scientists on collecting and preserving exhibits in investigating cases of infringing upon ownership. From that point, the thesis shows issues which needs to study and clarify on collecting and preserving exhibits in investigating cases of infringing upon ownership of The Social Order-Related Crime Investigating Police Department.
In addition, this has clarified the fundamental issues that help solve the following problems: awareness of infringing upon ownership crimes and issues that have to prove in investigating cases of infringing upon ownership; the argument of exhibits and activities of collecting and preserving exhibits in investigating cases of infringing upon ownership. All of these provide argument foundations for research and problem solving in Chapter 2.
- Chapter 2: Situation  of infringing upon ownership crimes and actual state of collecting and preserving exhibits in investigating cases of infringing upon ownership of The Social Order-Related Crime Investigating Police Department  
The study has summarized the situation and characteristics related to the collection and preservation of exhibits in investigating cases of infringing upon ownership from 2006 to 2017 by doing  case study method, method of group discussion, workshop. This aslo proclaim the practical of gathering and preserving exhibits in investigating cases of infringing upon ownership of The Social Order-Related Crime Investigating Police Department as well as achievement, limitation and shortcoming, finding the causes of these activities. This is the basis for the solutions in Chapter 3.
- Chapter 3: Impact elements and measures to improve the effectiveness of collecting and preserving exhibits in investigating cases of infringing upon ownership of The Social Order-Related Crime Investigating Police Department
The dissertation analyzes the forecasts of factors affecting to collecting and preserving exhibits in investigating cases of infringing upon ownership in the coming years. It also proposes solutions to improve the effectiveness of collecting and preserving exhibits in investigating cases of infringing upon ownership of The Social Order-Related Crime Investigating Police Department in the coming time.
                                                                                     
                                                                                      RESEACHER
 
 
                                                                                Pham Thi Hoai Khuong

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: Số 52-NQ/TW
Tên: (Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)

Ngày BH: (27/09/2019)

Số: Số 3304/LĐTBXH-BGĐ
Tên: (V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019)

Ngày BH: (06/08/2019)

Số: Kế hoạch Bộ Y tế
Tên: (Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50))

Ngày BH: (08/10/2019)

Số: 08/CT-BYT
Tên: (Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế)

Ngày BH: (29/07/2019)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)