Rss Feed
chào mừng 45 năm ngày truyền thống Trường Đại học CSND

Hội đồng Chức danh giáo sư ngành khoa học an ninh thông báo kết quả xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017

Đăng lúc: Thứ tư - 07/02/2018 06:26 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
STT Họ và tên ứng viên Chức danh
đăng ký
Ngành, chuyên ngành Đơn vị công tác
1 Phạm Ngọc Hà GS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Chuyên viên cao cấp Học viện CSND
2 Nguyễn Đắc Hoan GS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Phó Giám đốc Học viện CSND
3 Bùi Minh Thanh GS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Chuyên viên cao cấp Học viện CSND
4 Lê Hữu Anh PGS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Phó Bộ môn Học viện CSND
5 Ngô Gia Bắc PGS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Phó Trưởng khoa Học viện CSND
6 Lê Kim Bình PGS Khoa học An ninh - Quản lý Nhà nước về ANTT Trưởng bộ môn Học viện CSND
7 Hoàng Ngọc Bình PGS Khoa học An ninh - Quản lý Nhà nước về ANTT Phó Trưởng khoa Học viện CSND
8 Bùi Quốc Dũng PGS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Trưởng phòng Học viện CSND
9 Phạm Tiến Dũng PGS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Phó Trưởng phòng Học viện CSND
10 Phan Tiến Dũng PGS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Phó Trưởng khoa Đại học CSND
11 Nguyễn Thanh Dương PGS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Trưởng bộ môn Đại học CSND
12 Lê Mộng Điệp PGS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Phó Trưởng phòng Học viện CSND
13 Nguyễn Trần Hiếu PGS Khoa học An ninh - Điều tra tội phạm Trưởng khoa Đại học ANND
14 Lý Thế Hoa PGS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Phó Trưởng khoa Học viện CSND
15 Nguyễn Thị Hoan PGS Khoa học An ninh - Quản lý Nhà nước về ANTT Trưởng khoa Học viện CSND
16 Lê Văn Minh Hoàng PGS Khoa học An ninh - Điều tra tội phạm Phó Trưởng khoa Đại học ANND
17 Trần Quang Huyên PGS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Phó Hiệu trưởng Cao đẳng CSND I, Bộ Công an
 Giảng viên thỉnh giảng Học viện CSND
18 Nguyễn Hải Hưng PGS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Trưởng khoa Học viện CSND
19 Trần Quang Khải PGS Khoa học An ninh - Điều tra tội phạm Phó Trưởng khoa Học viện ANND
20 Nguyễn Trung Kiên PGS Khoa học An ninh - Điều tra tội phạm Phó Trưởng khoa Học viện ANND
21 Phạm Văn Long PGS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định
Giảng viên thỉnh giảng Học viện CSND
22 Nghiêm Xuân Minh PGS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Phó Trưởng khoa Học viện CSND
23 Nguyễn Ngọc Minh PGS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Trưởng khoa Học viện CSND
24 Nguyễn Thị Mùa PGS Khoa học An ninh - Phòng cháy, chữa cháy Phó Trưởng phòng, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
Giảng viên thỉnh giảng Đại học PCCC
25 Nguyễn Xuân Mười PGS Khoa học An ninh - Quản lý Nhà nước về ANTT Phó tổng cục trưởng, Tổng cục Chính trị CAND
Giảng viên thỉnh giảng Học viện ANND
26 Nguyễn Kim Phong PGS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Trưởng khoa Học viện CSND
27 Trần Hồng Quang PGS Khoa học An ninh - Kỹ thuật hình sự Trưởng phòng Học viện CSND
28 Vũ Công Sáu PGS Khoa học An ninh - Kỹ thuật hình sự Phó Trưởng phòng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an
Giảng viên thỉnh giảng Học viện CSND
29 Nguyễn Hồng Sơn PGS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Trưởng ban Tạp chí CAND, Tổng cục III, Bộ Công an
Giảng viên thỉnh giảng Học viện CSND
30 Nguyễn Văn Sơn PGS Khoa học An ninh - Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân Trưởng khoa Đại học CSND
31 Phan Xuân Sơn PGS Khoa học An ninh - Quản lý Nhà nước về ANTT Phó Tổng cục trưởng TC VIII, Bộ Công an
Giảng viên thỉnh giảng Học viện CSND
32 Bùi Tiến Sỹ PGS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Phó Trưởng phòng Học viện CSND
33 Trần Quang Tám PGS Khoa học An ninh - Quản lý Nhà nước về ANTT Phó Cục trưởng, Tổng cục An ninh,
Bộ Công an
34 Trần Chiến Thắng PGS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Trưởng khoa Đại học CSND
35 Phan Văn Thịnh PGS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Phó Trưởng phòng Học viện CSND
36 Lê Văn Thiện PGS Khoa học An ninh - Điều tra tội phạm Hiệu trưởng Cao đẳng ANND II
Giảng viên thỉnh giảng Học viện ANND
37 Nguyễn Thị Thu Thủy PGS Khoa học An ninh - Điều tra tội phạm Phó Trưởng khoa Học viện ANND
38 Phạm Văn Tiến PGS Khoa học An ninh - Quản lý Nhà nước về ANTT Trưởng khoa Học viện CSND
39 Vũ Văn Tiển PGS Khoa học An ninh - Điều tra tội phạm Phó Trưởng khoa Học viện ANND
40 Phan Bá Toản PGS Khoa học An ninh - Điều tra tội phạm Trưởng phòng Học viện ANND
41 Lê Huy Trí PGS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Phó GĐ trung tâm Học viện CSND
42 Bùi Thanh Trung PGS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Trưởng phòng Đại học CSND
43 Nguyễn Xuân Trường PGS Khoa học An ninh - Kỹ thuật hình sự Giám đốc Trung tâm, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an
Giảng viên thỉnh giảng Học viện CSND
44 Lê Đăng Xuyên PGS Khoa học An ninh - Tội phạm học và Điều tra tội phạm Phó Trưởng khoa Học viện CSND
 


Nguồn tin: vienkhcs.hvcsnd.edu.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc