Rss Feed

Dissertation: “Examining scenes in investigating cases of using explosive materials”

Đăng lúc: Thứ hai - 20/08/2018 15:48 - Người đăng bài viết: admin
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
Ho Chi Minh City, 26th August, 2018   
 
INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF DISSERTATION 
 
Dissertation: “Examining scenes in investigating cases of using explosive materials”
Major: Criminology and Crime Investigation   Code: 62.38.70.01
PhD student’s full name: Nguyen Phu Quang
Academic course: 02 - 2012, People’s Police University
Supervisors:
1. Prof.Dr. Ngo Sy Hien
2. Assoc. Prof. Dr. Pham Quang Phuc
Educational institution: People’s Police University - Ministry of Public Security
New contributions of the dissertation
Many years recently, the situation of crime of using explosive materials in our country has been complicated in nature, size, motive, aim, mode, and tricks. Its consequences not only took away lives of many people but also caused losses of property, causing panic psychology in the mass and seriously influencing political security and social safety.
In order to investigate this crime, functional agencies have used many different measures and gained positive results, contributing to preventing and combating the crime. However, there have been many cases in which the effectiveness in investigating and handling the crime has not met practical demands. Some cases were investigated in a long period of time, and criminals were not determined.
There have been causes leading to the above practice, but the main one is that there have been limitations and shortcomings in examining scenes especially in some typical activities. The detection, collection, maintenance, and evaluation of traces and evidence at the scene to serve the investigation did not meet the processes and procedures. In some cases, traces and evidence were not detected and collected, or traces and evidence did not have high values in tracing their sources. Records of scene examination in some locals were not professional and well-organized, etc.
Due to these above reasons, the PhD student chose the title “Examining scenes in investigating cases of using explosive materials” to conduct the dissertation majoring in Criminology and Crime Investigation, which meets both theoretical and practical demands in the current situation.
The dissertation is a relatively systematical and comprehensive study on examining scenes in cases of using explosive materials of Criminal Technical forces in Public Security at postgraduate level.
The dissertation figured out the domestics and foreign literature review, theoretical and practical issues on examining scenes in cases of using explosive materials: Building concepts and features of scenes of cases of using explosive materials; perfecting the process in examining scenes in cases of using explosive materials; figuring out the coordination among forces in examining scenes and international cooperation in examining scenes in cases of using explosive materials in the current reality.
 The dissertation studied, figured out, and evaluated the practice of examining scenes in cases of using explosive materials; evaluated and gave comments on results as well as presented limitations and causes. On these bases, the dissertation presented scientific forecasts on the situation and features of crime of using explosive materials and factors impacting scene examination in cases of using explosive materials in the coming time, and proposed comprehensive and feasible solutions to improve the effectiveness of examining scenes in cases of using explosive materials of the Criminal Technical forces, contributing to guaranteeing political security and social order and safety in the coming time.
 
                             SUPERVISORS
    
 
      First Supervisor: Prof. Dr. Ngo Sy Hien
 
 
 
   Second Supervisor: Ass. Prof. Dr. Phạm Quang Phúc
      PhD CANDIDATE
 
 
      Nguyen Phu Quang
 
 
 
 

Từ khóa:

quang phúc

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (31/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (15/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (29/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (20/06/2017)

Số: Chỉ thị số 13-CT/TW
Tên: (Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng)

Ngày BH: (12/01/2017)

Số: Thông tư 49/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi)

Ngày BH: (26/10/2017)