Rss Feed
Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020)

Đề tài luận án: “Hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do người chưa thành niên thực hiện”.

Đăng lúc: Thứ hai - 20/08/2018 04:48 - Người đăng bài viết: admin
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                  
                                            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2018
 
           TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: “Hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do người chưa thành niên thực hiện”.
Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm         Mã số: 62.38.70.01                             
Họ và tên nghiên cứu sinh: Võ Trường Tam            
Nghiên cứu sinh khoá: 02 - 2012, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
Người hướng dẫn khoa học:     
1. PGS, TS Trần Hữu Ứng
2. PGS, TS Vũ Đức Trung
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
 
Những đóng góp mới của luận án
 
Người chưa thành niên là đối tượng được Đảng, Nhà nước và xã hội đặc biệt quan tâm. Phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, không chỉ góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội mà còn có ý nghĩa chiến lược góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thế hệ tương lai của dân tộc, thể hiện rõ bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Trong những năm qua, tình hình tội phạm do người chưa thành niên thực hiện diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên là các vụ cố ý gây thương tích do người chưa thành niên thực hiện ngày càng nghiêm trọng. Qua kết quả khởi tố, điều tra và xử lý người chưa thành niên phạm tội cố ý gây thương tích cho thấy tình hình tội phạm cố ý gây thương tích do người chưa thành niên thực hiện có chiều hướng gia tăng; tính chất, thủ đoạn thực hiện tội phạm ngày càng nguy hiểm, liều lĩnh; hậu quả của tội phạm xảy ra không chỉ thiệt hại về sức khỏe, tính mạng cho người bị hại mà còn gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong cộng đồng dân cư, ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình trật tự, an toàn xã hội.
Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, điều kiện khác nhau, tuy nhiên, nguyên nhân chính ở đây vẫn là những thiếu sót, hạn chế trong hoạt động phòng ngừa của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Xuất phát từ thực tế trên, đồng thời qua tìm hiểu cho thấy, chưa có công trình nào nghiên cứu toàn diện, chuyên sâu về hoạt động phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do người chưa thành niên thực hiện của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Do vậy, nghiên cứu sinh chọn nghiên cứu đề tài “Hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do người chưa thành niên thực hiện” làm luận án tiến sĩ là vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa lý luận, thực tiễn trong tình hình hiện nay.
Luận án là một công trình nghiên cứu tương đối có hệ thống và toàn diện về hoạt động phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do người chưa thành niên thực hiện của lực lượng Cảnh sát nhân dân ở cấp độ luận án tiến sĩ.
Luận án đã làm rõ tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước, những vấn đề lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do người chưa thành niên thực hiện. Xây dựng khái niệm, đặc điểm hoạt động phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do người chưa thành niên thực hiện; làm rõ chủ thể và quan hệ phối hợp, nội dung nhiệm vụ và biện pháp của hoạt động phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do người chưa thành niên thực hiện. Luận án góp phần bổ sung và hoàn thiện lý luận khoa học chuyên ngành Tội phạm học và điều tra tội phạm ở Việt Nam hiện nay; góp phần nâng cao nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn về hoạt động phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do người chưa thành niên thực hiện của lực lượng Cảnh sát nhân dân.
Luận án nghiên cứu, làm rõ, đánh giá đúng thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do người chưa thành niên thực hiện của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Đánh giá, nhận xét các kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
Trên cơ sở nghiên cứu về thực trạng, luận án đã đưa ra dự báo khoa học về tình hình tội phạm cố ý gây thương tích do người chưa thành niên thực hiện và những yếu tố tác động tới hoạt động phòng ngừa của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong thời gian tới.
Luận án đã đề xuất được các giải pháp mang tính đồng bộ, khả thi để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do người chưa thành niên thực hiện trong thời gian tới, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay./.
 
        NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
 
 
        HD1: PGS, TS Trần Hữu Ứng ….………….………
 
 
        HD2: PGS, TS Vũ Đức Trung ...……….…………
    NGHIÊN CỨU SINH
 
 
 
 
 
         Võ Trường Tam
 
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc