Rss Feed
Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng Sản Việt Nam

Những điều cần biết về tuyển sinh sau đại học năm 2020 tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Đăng lúc: Thứ tư - 06/05/2020 23:20 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Căn cứ Hướng dẫn số 717/X02-P2 ngày 26/3/020 của Cục trưởng Cục Đào tạo - Bộ Công an về Hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2020, xin giới thiệu đến bạn đọc những thông tin cần thiết về tuyển sinh sau đại học tại Trường Đại học CSND.
I. ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 5 nghiên cứu sinh.
2. Chuyên ngành đào tạo: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm, Mã số: 9380105 (ngành Luật).
3. Thời gian đào tạo: 3 - 4 năm.
4. Đối tượng và điều kiện dự tuyển
4.1. Đối tượng dự tuyển
Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các trường CAND và cơ quan Bộ hoặc lãnh đạo cấp phòng và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương.
4.2. Điều kiện dự tuyển
Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có bằng thạc sĩ thuộc ngành đúng, ngành phù hợp với ngành dự tuyển. Riêng cán bộ Công an tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ngoài ngành Công an có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ nghiệp vụ An ninh hoặc Cảnh sát hoặc Phòng cháy chữa cháy (không yêu cầu có bằng thạc sĩ thuộc ngành đúng, ngành phù hợp với ngành dự tuyển);
- Là tác giả ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu (lĩnh vực phòng, chống tội phạm) đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 36 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
- Có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực Ngoại ngữ theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;
- Thư giới thiệu nghiên cứu sinh của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu;
- Có đề cương chi tiết về vấn đề dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài dự định nghiên cứu và lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu;
- Đã có thời gian làm việc chuyên môn, giảng dạy, công tác thực tiễn từ 05 năm trở lên (không kể thời gian phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND).
- Người dự tuyển dưới 50 tuổi tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.
5. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.
6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
- Đơn xin dự tuyển nghiên cứu sinh (theo mẫu);
- Công văn cử đến xét tuyển của lãnh đạo cấp Vụ, Cục, Công an cấp tỉnh;
- Lý lịch khoa học có xác nhận của thủ trưởng cơ quan công tác (theo mẫu);
- Thư giới thiệu nghiên cứu sinh của ít nhất 01 nhà khoa học (theo mẫu);
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ (bằng tốt nghiệp và bảng điểm thạc sĩ; bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học; chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ) có chứng thực trong thời gian 06 tháng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp);
- Bản sao minh chứng các công trình khoa học đã công bố (trang bìa, mục lục, nội dung bài báo, hồ sơ nghiệm thu đề tài khoa học...) và thâm niên công tác;
- Đề cương chi tiết về vấn đề dự định nghiên cứu (theo mẫu);
- Giấy khám sức khỏe của Trung tâm y tế cấp quận, huyện trở lên.
- 04 ảnh (3x4) mặt sau ghi rõ họ, tên, năm sinh, đơn vị công tác của người đăng ký dự tuyển (Số lượng hồ sơ: 01 bộ).
Lưu ý
- Tên đề tài dự tuyển không được trùng lặp với các đề tài luận án đã và đang thực hiện tại Học viện CSND, Trường Đại học CSND và đề tài khoa học từ cấp Bộ trở lên của ngành Công an trong vòng 10 năm trở lại đây.
- Danh mục ngành phù hợp và danh sách người hướng dẫn nghiên cứu sinh xem trên Website: www.pup.edu.com.
II. ĐÀO TẠO THẠC SĨ 
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 82 (trong đó có 02 chỉ tiêu dành cho cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng).
2. Chuyên ngành đào tạo (02 chuyên ngành)
- Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm, Mã số 8380105 (ngành Luật).
- Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự, Mã số 8860109 (ngành Khoa học An ninh).
3. Thời gian đào tạo: 02 năm.
4. Các môn thi tuyển và địa điểm thi
4.1. Các môn thi tuyển 
- Triết học.
- Lý luận Nhà nước & Pháp luật.
- Tiếng Anh.
4.2. Địa điểm thi: Cơ sở 2, Trường Đại học CSND, Số 179A, Đường Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Đối tượng và điều kiện dự thi
5.1. Đối tượng dự thi
- Đối tượng trong ngành Công an: Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các trường CAND và cơ quan Bộ; chỉ huy cấp đội và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương; cán bộ có chức danh chuyên viên, nghiên cứu viên, trợ lý công tác tham mưu của các đơn vị trực thuộc Bộ.
Đối tượng trong ngành Quân đội: Thực hiện theo chương trình hợp tác giữa hai Bộ và Hướng dẫn số 717/X02-P2 ngày 26/3/2020 về Tuyển sinh Công an nhân dân năm 2020 của Cục Đào tạo, Bộ Công an.
5.2. Điều kiện dự thi
Người dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ phải đảm bảo các điều kiện sau:
a. Về văn bằng:
Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành dự tuyển. Các trường hợp tốt nghiệp đại học ngoài ngành Công an thuộc ngành khác với ngành dự tuyển phải có thêm bằng tốt nghiệp đại học nghiệp vụ An ninh hoặc Cảnh sát hoặc Phòng cháy chữa cháy.
- Đối với chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm:
+ Thí sinh tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Điều tra trinh sát; Điều tra hình sự được xác định là chuyên ngành phù hợp của chuyên ngành dự thi (phải bổ sung kiến thức một số môn trước khi dự thi).
+ Thí sinh tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Quản lý nhà nước về an ninh trật tự; Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân; Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh trật tự; Kỹ thuật hình sự hoặc các chuyên ngành thuộc ngành Luật được xác định là ngành gần với chuyên ngành dự thi (phải bổ sung kiến thức trước khi dự thi).
- Đối với chuyên ngành Quản lý nhà nước về An ninh trật tự:
+ Thí sinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý nhà nước về An ninh trật tự thuộc ngành đúng với chuyên ngành dự thi.
+ Thí sinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Quản lý trật tự an toàn giao thông được xác định là ngành phù hợp của chuyên ngành dự thi (bổ sung kiến thức một số môn trước khi dự thi).
+ Thí sinh tốt nghiệp các chuyên ngành còn lại của ngành An ninh và trật tự xã hội (Điều tra trinh sát; Điều tra hình sự; Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân; Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh trật tự; Kỹ thuật hình sự; Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; Hậu cần CAND) được xác định là ngành gần với chuyên ngành dự thi (phải bổ sung kiến thức trước khi dự thi).
+ Đối với một số chuyên ngành thuộc ngành Luật, Khoa học chính trị, các chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản trị, quản lý của các ngành khác (theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo) thí sinh phải nộp bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học để đối chiếu giữa hai chương trình đào tạo, trên cơ sở đó xác định thuộc danh mục ngành gần hay ngành khác trước khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi (trường hợp được dự thi phải bổ sung kiến thức).
b. Về thâm niên công tác:
Người dự tuyển phải có thời gian công tác 24 tháng trở lên kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học Công an (không áp dụng đối với cán bộ có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoài được tuyển dụng đã tốt nghiệp văn bằng 2 đại học nghiệp vụ An ninh hoặc Cảnh sát hoặc Phòng cháy chữa cháy) hoặc kể từ ngày có quyết định tạm tuyển. Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các trường CAND và đơn vị trực thuộc Bộ có thời gian công tác từ 12 tháng trở lên kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học Công an hoặc kể từ ngày có quyết định tạm tuyển.
Cán bộ, giáo viên có bằng tốt nghiệp đại học Công an hệ chính quy loại giỏi trở lên công tác tại các trường CAND, các đơn vị trực thuộc Bộ, tùy theo nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể cử đi đào tạo ngay (không yêu cầu về thời gian công tác và chức vụ).
c. Về độ tuổi: Người dự thi dưới 45 tuổi tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
5.3. Đối tượng và chính sách ưu tiên: Các trường hợp miễn môn thi tuyển sinh và đối tượng ưu tiên thực hiện theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo, hướng dẫn của Bộ Công an.
6. Hồ sơ, thủ tục đăng ký dự thi, bổ sung kiến thức, ôn thi
6.1. Hồ sơ đăng ký dự thi
- Đơn xin đăng ký dự thi (theo mẫu);
- Công văn cử đi dự thi của lãnh đạo cấp Vụ, Cục, Công an cấp tỉnh;
- Lý lịch khoa học có xác nhận của thủ trưởng cơ quan công tác (theo mẫu);
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm toàn khóa có chứng thực trong thời gian 06 tháng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp);
- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);
- Giấy khám sức khỏe của Trung tâm y tế cấp quận, huyện trở lên.
- 04 ảnh (3x4) mặt sau ghi rõ họ, tên, năm sinh, đơn vị công tác của người đăng ký dự thi (Số lượng hồ sơ: 01 bộ).
Đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh, dự thi cao học là sự kiện quan trọng trong quá trình nâng cao trình độ, năng lực của bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân. Ngoài việc sắp xếp thời gian, công việc hợp lý, xin ý kiến phê duyệt của lãnh đạo đơn vị, địa phương, các đồng chí cần nắm vững những điều cần biết nêu trên để có sự chuẩn bị hợp lý cho việc đăng ký dự thi sau đại học trong năm 2020 tại Trường Đại học CSND.
Bùi Đức Hứa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc