Rss Feed
Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2020)

Bộ Công an tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Đăng lúc: Thứ năm - 08/11/2018 21:03 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Ngày 8-11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) và tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND.
         Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có đại diện các bộ, ngành liên quan.
        Mở đầu buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục  Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp đã trình bày báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật và tổng kết 5 năm triển khai thi hành Luật phố biến, giáo dục pháp luật trong CAND. 
 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo buổi lễ
 
        Trong 5 năm qua, nội dung phổ biến giáo dục pháp luật được Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện rất đa dạng, phong phú với nhiều hình thức, quy mô, biện pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương. Nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật do các đơn vị trong và ngoài ngành phát động đã được triển khai. 100% công an các đơn vị, địa phương đã có Tủ sách pháp luật. 
        Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã được Công an các đơn vị, địa phương quan tâm sử dụng khai thác…
        Về tổ chức Ngày Pháp luật, trong những năm qua, xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng trong toàn lực lượng, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 5 năm qua trong CAND được tổ chức triển khai vào thời gian cao điểm từ 1-11 đến 11-11 hàng năm. 
        Hàng năm, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức Lễ mít ting hưởng ứng Ngày Pháp luật với sự tham gia của 400 đến 600 đại biểu… 
        Buổi lễ cũng đã lắng nghe đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trình bày tham luận về các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nhầm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nói riêng và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung trong 5 năm qua của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh.
        Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, tập thể lãnh đạo Bộ Công an luôn coi trọng ý nghĩa chính trị, pháp lý, xã hội sâu sắc của Ngày Pháp luật. Qua 5 năm triển khai thực hiện, Ngày Pháp luật đã trở thành ngày hội thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, có sức lan tỏa đặc biệt trong lực lượng CAND, được Công an các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, liên tục, đi vào nề nếp với nhiều cách làm hay, sáng tạo.
        Đây còn là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND nhìn nhận về trách nhiệm của mình trong học tập, tìm hiểu, thực thi pháp luật qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ Công an về vị trí, vai trò quan trọng của Hiến pháp, pháp luật, ý thức tôn trọng kỷ cương, kỷ luật cũng như năng lực áp dụng pháp luật… 
        Để tiếp tục phát huy ý nghĩa thiết thực, nâng cao hiệu quả việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong CAND, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật và thực hiện tốt nhiệm vụ của lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai có hiệu quả các công tác trọng tâm sau: Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 04-KL/TW ngày 19-4-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 
        Tích cực triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ). 
 

Bộ trưởng Tô Lâm trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân
 
        Hai là, lãnh đạo Công an các cấp cần quan tâm hơn nữa đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp biên chế đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương theo quy định của Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6-8-2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an theo phương châm Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. 
        Ba là, cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, trong đó tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, thực hiện có hiệu quả các đạo luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự để Hiến pháp, pháp luật thực sự trở thành cơ sở, công vụ, chỗ dựa vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh. 
        Bốn là, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật, trong đó tập trung vào các hoạt động quán triệt, truyền thông, phổ biến những nội dung chính sách, văn bản pháp luật mới ban hành, cũng như những thông tin định hướng về các dự án luật đang trong quá trình xây dựng để định hướng dư luận xã hội một cách đúng đắn; thông tin về hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm; cải cách tư pháp, cải cách hành chính, lợi ích của việc tuân thủ pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân biết và hình thành ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật. 
        Năm là, lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu trong việc học tập, nâng cao trình độ pháp luật, tích cực rèn luyện năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành nhiệm vụ được giao trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, pháp luật. Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an cần thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực thực thi Hiến pháp, pháp luật; tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật gắn với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống… Đặc biệt, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đối với cán bộ chiến sỹ CAND thì ngày nào cũng phải là Ngày Pháp luật.
        Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ( giai đoạn 2013-2018) và hưởng ứng Ngày Pháp luật.
 
Trong những năm qua, Bộ Công an và lực lượng CAND đã nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo hiệu quả bám sát các chương trình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước. Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt chỉ đạo thực hiện rất đầy đủ và  nghiêm túc bài bản Luật phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tính đặc thù của lực lượng CAND theo hướng thực chất, gắn với nhiệm vụ chính trị.

 (Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh)

Tác giả bài viết: Mai Hương
Nguồn tin: cand.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc