Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Bài phát biểu của Thượng tướng Phạm Dũng – Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Tổng kết 10 năm đào tạo sau đại học Trường Đại học CSND

Đăng lúc: Thứ sáu - 16/12/2016 02:10 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Ban biên tập website trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn bài phát biểu của Thượng tướng Phạm Dũng – Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Tổng kết 10 năm đào tạo sau Đại học của Trường Đại học CSND
       Kính thưa: Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường Đại học CSND!
       Thưa các quý vị đại biểu và các đồng chí cán bộ, giảng viên, các học viên đào tạo sau đại học đã và đang học tập tại Trường thân mến!
       Hôm nay tôi rất vui mừng đến dự và chúc mừng Hội nghị Tổng kết 10 năm đào tạo sau đại học của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, các học viên đào tạo sau đại học đã và đang học tập tại Trường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thi đua dạy tốt, học tốt để hoàn thành nhiệm vụ giáo dục đào tạo tiếp tục đưa Trường Đại học Cảnh sát nhân dân phát triển.
       Các đồng chí thân mến!
       Trong Hội nghị, chúng ta đã nghe Báo cáo tổng kết công tác đào sau đại học. Qua đó, tôi ghi nhận những thành tích của Nhà trường và sự phấn đấu học tập, rèn luyện của học viên đào tạo sau đại học trong 10 năm qua. Để đến hôm nay, Nhà trường đào tạo 108 nghiên cứu sinh, trong đó đã có 7 nghiên cứu sinh được nhận bằng tiến sĩ; đào tạo 1.296 học viên cao học, trong đó có 1.004 học viên đã tốt nghiệp nhận bằng thạc sĩ ra trường, để tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại các Nhà trường, Công an các đơn vị, địa phương ở phía Nam.
       Thưa toàn thể các đồng chí!
       Trong thời gian tới, công tác bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của nước ta diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định, khó lường. Tác động của mặt trái cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng bộc lộ rõ nét. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức và những bức xúc trong xã hội có xu hướng gia tăng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bộc lộ ngày càng rõ và nghiêm trọng hơn. Các thế lực thù địch bên ngoài, phản động trong nước không ngừng tăng cường chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thâm độc hơn như: tập trung tấn công nội bộ, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để mua chuộc, lôi kéo, cài cắm người vào nội bộ; ráo riết tiến hành các hoạt động nhằm “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, triệt để lợi dụng các nhân tố gây mất ổn định để chống phá nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta... Bên cạnh đó, các loại tội phạm diễn ra theo chiều hướng gia tăng cả về số vụ, số đối tượng cũng như tính chất mức độ thiệt hại ngày càng lớn. Các loại tội phạm truyền thống với các phương thức phi truyền thống, các loại tội phạm phi truyền thống, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, khủng bố,... xuất hiện ngày một phức tạp trong xu thế hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng ở Việt Nam. Do đó, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm để góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội phục vụ quá trình đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế ở nước ta đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi công tác giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân nói chung và sau đại học nói riêng phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu để khắc phục những vấn đề còn hạn chế.
       Vì vậy, Trường Đại học CSND và các học viên đào tạo sau đại học phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hơn nữa để cùng đồng hành với Lãnh đạo Bộ trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.
       Về phía Nhà trường, với đội ngũ cán bộ chất lượng cao là 01 Giáo sư, 10 Phó Giáo sư, 62 Tiến sỹ, cần chú trọng và quan tâm hơn nữa để xây dựng Trường thật sự là một trung tâm đào tạo chất lượng cao và là trung tâm nghiên cứu khoa học của lực lượng CAND ở phía Nam.
       Với tinh thần đó, công tác giáo dục đào tạo sau đại học ở Trường Đại học CSND cần:
       - Một là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho học viên được đào tạo sau đại học. Trong đào tạo sau đại học, hầu hết các học viên là lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lực lượng Công an nhân dân. Trong khi đó, lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và bảo vệ nhân dân. Do đó, trong chương trình đào tạo sau đại học, Nhà trường cần dành thời gian hợp lý để học viên có thời gian được nghiên cứu sâu hơn, thấm nhuần hơn nữa về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, quan điểm của giai cấp công nhân, kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.
       - Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy. Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn nội dung, chương trình đào tạo cần đặt người học vào vị trí trung tâm, đồng thời giảm lý thuyết, tăng kiến thức thực tiễn, kỹ năng nghiệp vụ cho học viên. Đổi mới phương pháp dạy học như tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, nhất là về chuyên môn, nghiệp vụ cho học viên. Cần tiếp thu các phương pháp tiên tiến của thế giới trong đào tạo sau đại học để trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Nhà trường có tầm quốc tế.
       - Ba là, đổi mới phương pháp học tập cho học viên. Cần nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho học viên, thông qua hình thức tăng cường giao lưu trao đổi, kiến tập thực tế, báo cáo thực tế, giải quyết các tình huống thực tế đang nảy sinh trong cuộc sống... trong từng học phần để nâng cao khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên phải coi trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp và phát huy tính chủ động, sáng tạo cho học viên. Để đáp ứng quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng cần chú ý đào tạo và tự đào tạo về ngoại ngữ, tin học, phương pháp trình bày tiên tiến,... cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.
       - Bốn là, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong Nhà trường. Hoạt động nghiên cứu khoa học phải theo hướng gắn với thực tiễn công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Các luận văn, luận án phải tập trung giải quyết những vấn đề mới phát sinh ở ngay chính đơn vị, địa phương học viên công tác. Điểm cần phải cải tiến nhanh là: Không dễ dãi với việc chấm các luận văn, luận án. Phát hiện sự sao chép, đạo ý tưởng, đạo văn của các luận văn, luận án để các luận văn, luận án phải là công trình khoa học của mỗi học viên, mỗi nghiên cứu sinh, tên đề tài phải chú ý có ý nghĩa lý luận và gắn với thực tiễn và phục vụ ứng dụng thực tiễn. Phải có sự sáng tạo trong các giải pháp thể hiện được đó là cái mới của riêng tác giả, tránh lạm dụng cái đã có rồi chỉ thêm những từ “tăng cường”, “đẩy mạnh”, “đổi mới”,... mà đọc nội dung thì không có gì mới! Làm giảm giá trị khoa học của luận văn, luận án dẫn đến trình độ thạc sĩ, tiến sĩ không tương xứng với học vị được trao.
       - Năm là, mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo để tiếp thu có hiệu quả kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Trong quá trình hội nhập quốc tế của đất nước và của ngành Công an, Nhà trường cần chủ động tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của Nhà trường, lựa chọn các trường đại học tiên tiến trên thế giới để hợp tác. Nội dung hợp tác cần tập trung vào các vấn đề như: cử giảng viên ra nước ngoài học tập nâng cao trình độ; mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy hoặc tham gia hội thảo, tập huấn các chuyên đề chuyên sâu; tổ chức cho học viên đào tạo sau đại học tham quan, học tập thực tế tại các trường đang hợp tác... thông qua hoạt động hợp tác quốc tế giúp cho Nhà trường tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến, phương pháp dạy và học hiện đại, cách thức tổ chức quản lý phù hợp từ đó vận dụng tốt vào quá trình đào tạo sau đại học ở Nhà trường.
       - Sáu là, chú ý tiếp tục xây dựng đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy sau đại học, phải có được những nhà khoa học mang tính đầu đàn trong từng lĩnh vực để hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học nghiên cứu phát triển lý luận.
       Với truyền thống và bề dày kinh nghiệm công tác giáo dục và đào tạo hơn 40 năm qua nói chung và 10 năm đào tạo sau đại học nói riêng, tôi tin tưởng rằng Trường Đại học CSND sẽ tiếp tục vững bước tiến lên, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của Ngành. Chúc các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp trồng người.
       Thay mặt lãnh đạo Bộ, tôi chúc các đồng chí cán bộ, giảng viên, các học viên đã và đang học tập tại Trường sức khỏe, lập nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực công tác, thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống.
Tác giả bài viết: Ban Biên tập
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc