Rss Feed
Đăng lúc: 26-12-2016 02:13:49 PM | Đã xem: 1176 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện , Tin trong nước
Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải là tấm gương trong việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật

Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải là tấm gương trong việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật

Nhân dịp Bộ Công an tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016, phóng viên Báo Công an nhân dân đã trao đổi với Trung tướng, GS, TS. Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Công an. Trân trọng giới thiệu cuộc trao đổi tới độc giả.

Đăng lúc: 09-11-2016 11:24:05 AM | Đã xem: 893 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện , Tin trong nước
Đăng lúc: 13-10-2016 03:20:29 PM | Đã xem: 902 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện , Tin trong nước
Đăng lúc: 10-10-2016 09:34:31 AM | Đã xem: 1024 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện , Tin trong nước
Đăng lúc: 06-09-2016 02:00:08 PM | Đã xem: 1123 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện , Tin trong nước
Đăng lúc: 03-09-2016 09:37:45 AM | Đã xem: 947 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện , Tin trong nước
Đăng lúc: 01-09-2016 07:56:31 AM | Đã xem: 1173 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện , Tin trong nước
Đăng lúc: 01-08-2016 07:34:36 PM | Đã xem: 1044 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện , Tin trong nước

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau
 

Văn bản mới

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (31/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (15/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (29/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (20/06/2017)