Rss Feed

Title of thesis: Investigating the scene of extortion cases by the Criminal Investigation on Social Order.

Đăng lúc: Thứ hai - 17/09/2018 03:08 - Người đăng bài viết: admin
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
                             
 Ho Chi Minh City, 12th, August, 2018
 
INFORMATION PAGE
THE NEW CONTRIBUTION OF THE DOCTORAL THESIS
 
Title of thesis: Investigating the scene of extortion cases by the Criminal Investigation on Social Order.
Major: Criminology and Criminal Investigation
Major code: 62.38.70.01
PhD Student: Tran Huu Tien
Course 2- 2012, The People’s Police University 
Scientific instructors:
1. Associate professor, doctor. Pham Hong Cu
2. Associate professor, Doctor. Tran Quang Thong
Training base: The People’s Police University- Ministry of Public Security
The doctoral thesis is a systematic and intensive scientific work about investigating the scene of extortion cases by the Criminal Investigation on Social Order. The new contribution of the doctoral thesis consists of the following typical aspects:
          1. In theory: The thesis has initially set up the basic theoretical system about investigating the scene of extortion cases by the Criminal Investigation on Social Order such as definitions, features and classification of investigating the scene of extortion cases by the Criminal Investigation on Social Order. At the same time, the thesis has also pointed out the content, forces, measures, equipment, cooperative relation and guideline in investigating the scene of extortion cases;
          2. In practice: On the basis of theoretical system of investigating the scene of extortion cases, the thesis has succeeded in clarifying the situation and features relating to investigating the scene of extortion cases such as the situation of extortion and results of investigation; criminal features of extortion in the Southern provinces and cities. Moreover, the thesis has also given the objective, comprehensive and adequate assessment of the situation of investigating the scene of extortion cases in the Southern provinces and cities, pointed out the advantages and shortcomings with the aim of enhancing this activity in the Southern provinces and cities;
          On the basis of the theoretical background and results which were analyzed and assessed about the situation of investigating the scene of extortion cases as well as other scientific bases, the thesis forecasted the affecting factors as well as gave certain solutions making contributions to improving the effectiveness of investigating the scene of extortion cases in the Southern provinces and cities in the coming time.
  PhD. Student
(Name and signature)
 
 
Tran Huu Tien
 
THE SCIENTIFIC INSTRUCTORS                              
Supervisor 1
(Name and signature)
 
 
 
AP, Dr. Pham Hong Cu
Supervisor 2
(Name and signature)
 
 
 
AP, Dr. Tran Quang Thong
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (14/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (25/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (06/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (30/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (10/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (30/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (28/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (13/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (19/06/2017)