Rss Feed

Thông báo điểm trúng tuyển Đại học Hệ Chính quy Trường Đại học CSND Đợt 2 năm 2018

Đăng lúc: Thứ năm - 06/09/2018 03:20 - Người đăng bài viết: admin
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  256/TB-T48 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 9 năm 2018
THÔNG BÁO
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
XÉT TUYỂN ĐỢT 2 NĂM 2018
 
          Căn cứ Công văn số 217/X02-P1 ngày 04/9/2018 của Cục Đào tạo – Bộ Công an V/v duyệt điểm trúng tuyển đợt 2 gửi đào tạo Học viện quân y – Bộ Quốc phòng  của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân công bố điểm trúng tuyển như sau:
          Điểm trúng tuyển đại học CSND hệ chính quy đợt 2 năm 2018 đối với tổ hợp B00 là: 20.45 điểm.
          Trường Đại học CSND đề nghị các đơn vị, địa phương có thí sinh trúng tuyển quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để số thí sinh trúng tuyển làm thủ tục, hồ sơ nhập học đúng thời gian theo quy định.         
          Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- HĐTS (để chỉ đạo); 
- Thí sinh trúng tuyển;         
- Đăng website;
- Lưu VT, QLĐT.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
 
Thiếu tướng, GS. TS Trịnh Văn Thanh


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (06/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (30/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (10/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (30/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (28/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (13/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (19/06/2017)

Số: Chỉ thị số 13-CT/TW
Tên: (Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng)

Ngày BH: (11/01/2017)

Số: Thông tư 49/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi)

Ngày BH: (25/10/2017)