Rss Feed

Những đóng góp mới trong luận án của NCS Lê Đức Xuân (Tiếng Anh)

Đăng lúc: Thứ tư - 04/05/2016 15:28 - Người đăng bài viết: admin
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Liberty – Freedom – Happiness
 
SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS IN THE THESIS
 
Title of Thesis: Supervising the observance of law in the activities of murder investigation
Field: Criminology and Criminal Investigation
Code: 62.38.70.01
Candidate’s full name:Le DucXuan
Supervisor: Professor, Dr. Nguyen Ngoc Anh (Department of Legal Affairs of Ministry of Public Security) and Assoc. Professor, Dr. Vu Duc Trung (People’s police University).
University: The People’s Police University, Ministryof  Public Security
New contributions of the thesis are listed:
1. In Theoretic
The thesis is a monographic study with a systematic way, relatively complete in theory and practice. The results given by the thesis can make new contributions to majors, listed as follows:
- At first, The thesis built up the concept, content, basic methods of Supervising the observance of law in the activities of murders investigation.
- Secondly, the thesis researched and analysised to clarify the characteristic signs of murder, the problems should be focus to prove in murder cases.
- Thirdly, the thesis defined the tasks, functions and powers of performing the right to prosecute and controlling  judicial activities.Supervising the observance of  law in the activities of murders investigation is one of the specific duties to perform the control of judicial activities.
- Moreover, The thesis analyzes and pointed out the characteristics of supervising the observance of law in the activities of murder investigation, the foundarations for People’s Procuracy perform tasks.
In adition, the thesis presented the content and methods of basic activities of supervising the observance of law in the activities of murder investigation, such as:supervising the work of solving allegations, reports of murder cases; prosecuting the cases; controlling investigation, collecting evidences; investigative conclusion in murder cases.
2. In practicality
The thesis examined the  murder situations took place in ten years from 2005 to 2015; the characteristics of murder criminals which related to work of supervising the observance of  law in the activities of murder investigation. Examining in order to clarify the situation of the organization, staffing, qualifications of entities to conduct investigations and facilities, technical  means to serve  investigation. In particular, the thesis  examined, analyzed the situation and focused on some activities to perform supervising the observance of  law in the activities of murders investigation in ten years period.Thereby, analyzing, pointing out the achivement to clarify the limitations, weaknesses and  the causes of the limitations and weaknesses.
3. The thesis considered the factors which affect the work of prosecution in order to predict the situation of crime of murder in the future and find out direction to improve the efficiency of supervising the observance of law in investigative activities of murder cases. we provided 7 feasible solutions in order to improve the effectiveness in the work of the People's Procuracy to supervise the observance of law in investigative activities of murder cases.
Ho Chi Minh city, May 02, 2016
 
On behalf of the supervisorscoucil
(Signature)
GS, TS Nguyễn Ngọc Anh
Candidate
(Signature)
Lê Đức Xuân
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (15/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (29/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (20/06/2017)

Số: Chỉ thị số 13-CT/TW
Tên: (Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng)

Ngày BH: (12/01/2017)

Số: Thông tư 49/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi)

Ngày BH: (26/10/2017)

Số: Chỉ thị số 14-CT/TW
Tên: (Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng)

Ngày BH: (19/07/2017)

Số: 1884/QyĐ-T48
Tên: (Quy định về văn hóa ứng xử của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học CSND)

Ngày BH: (13/10/2017)

Số: 27/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân)

Ngày BH: (22/08/2017)

Số: 124/2015/NĐ-CP
Tên: (NGHỊ ĐỊNH SỐ 185/2013/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2013)

Ngày BH: (15/11/2013)