Rss Feed

Những đóng góp mới trong luận án của NCS Lê Đức Xuân (Tiếng Việt)

Đăng lúc: Thứ tư - 04/05/2016 15:24 - Người đăng bài viết: admin
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRANG THÔNG TIN
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
- Tên luận án: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra vụ án giết người”.
- Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm. Mã số: 62.38.70.01
- Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Đức Xuân
- Người hướng dẫn khoa học: GS, TS Nguyễn Ngọc Anh (Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Công an) và PGS, TS Vũ Đức Trung (Trường Đại học CSND).
- Tên cơ sở đào tạo:  Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.
Những đóng góp mới của luận án:
1. Về mặt lý luận
Là công trình chuyên khảo nghiên cứu một cách có hệ thống, tương đối hoàn thiện về lý luận và thực tiễn công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra vụ án giết người, những kết quả rút ra qua nghiên cứu của luận án có đóng góp mới cho khoa học chuyên ngành. Cụ thể là:
- Xây dựng khái niệm, nội dung, phương pháp cơ bản về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra vụ án giết người.
- Nghiên cứu, phân tích làm rõ các dấu hiệu đặc trưng của tội phạm giết người, những vấn đề cần tập trung cần phải chứng minh trong vụ án giết người.
- Xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của chức năng thực hành quyền công tố với chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra vụ án giết người là một trong những nhiệm vụ cụ thể để thực hiện chức kiểm sát các hoạt động tư pháp.
- Phân tích và rút ra các đặc điểm của công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra vụ án giết người, các căn cứ để VKS thực hiện nhiệm vụ.
- Nội dung, phương pháp các hoạt động cơ bản, thường xuyên của công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra vụ án giết người như: Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm giết người; kiểm sát việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can; kiểm sát các hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ; kiểm sát việc kết thúc điều tra vụ án giết người.
2. Về mặt thực tiễn
Luận án đã khảo sát, thống kê làm rõ tình hình tội phạm giết người diễn ra trong mười một năm; những đặc điểm hình sự của tội phạm giết người có liên quan đến công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra vụ án giết người. Khảo sát làm rõ thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế, trình độ năng lực của chủ thể tiến hành điều tra và cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ điều tra. Luận án đã khảo sát và phân tích, thống kê, đánh giá tình hình và tập trung nghiên cứu sâu một số hoạt động thực hiện công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật thường xuyên gắn với hoạt động điều tra vụ án giết người trong giai đoạn mười một năm. Qua đó, phân tích, rút ra những kết quả đã đạt được, đồng thời làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém đó.
3. Trên cơ sở các yếu tố tác động công tác kiểm sát, dự báo về tình hình tội phạm giết người trong thời gian tới và phương hướng nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra vụ án giết người, nghiên cứu sinh đã đề xuất 7 nhóm giải pháp có tính khả thi nhằm hoàn thiện lý luận và hiệu quả công tác của VKSND trong công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra vụ án giết người.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2016
 
TM. Tập thể hướng dẫn khoa học
(đã ký)
GS, TS Nguyễn Ngọc Anh
Nghiên cứu sinh
(đã ký)
Lê Đức Xuân
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (15/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (29/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (20/06/2017)

Số: Chỉ thị số 13-CT/TW
Tên: (Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng)

Ngày BH: (12/01/2017)

Số: Thông tư 49/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi)

Ngày BH: (26/10/2017)

Số: Chỉ thị số 14-CT/TW
Tên: (Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng)

Ngày BH: (19/07/2017)

Số: 1884/QyĐ-T48
Tên: (Quy định về văn hóa ứng xử của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học CSND)

Ngày BH: (13/10/2017)

Số: 27/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân)

Ngày BH: (22/08/2017)

Số: 124/2015/NĐ-CP
Tên: (NGHỊ ĐỊNH SỐ 185/2013/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2013)

Ngày BH: (15/11/2013)