Rss Feed
Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng Sản Việt Nam

NCS Hồ Trọng Hiếu bảo vệ luận án tiến sỹ

Đăng lúc: Thứ tư - 25/11/2015 05:16 - Người đăng bài viết: admin
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Tên đề tài luận án: Thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm - Mã số: 62.38.70.01
Họ tên nghiên cứu sinh: Hồ Trọng Hiếu
Người hướng dẫn khoa học:
-          Hướng dẫn 1: TS Vũ Anh Sơn (Đại học CSND);
-          Hướng dẫn 2: PGS, TS Nguyễn Đắc Hoan (Học viện CSND).NC
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
Những đóng góp mới của luận án:
1. Về mặt lý luận: Luận án đã xây dựng những lý luận cơ bản về thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng trên cả phương diện khoa học hình sự và khoa học luật tố tụng hình sự. Trong đó, đã đi sâu làm rõ khái niệm, đặc điểm pháp lý của tội phạm vi phạm quy định cho vay; khái niệm, cơ sở pháp lý, phương pháp của hoạt động thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án vi phạm quy định cho vay.
2. Về mặt thực tiễn: Luận án đã khảo sát làm rõ tình hình, đặc điểm hình sự  của tội phạm vi phạm quy định về cho vay trên địa bàn Nam Bộ từ năm 2006 đến năm 2015 và thực trạng hoạt động thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án vi phạm quy định về cho vay. Qua đó, luận án xác định những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân hạn chế, thiếu sót của hoạt động thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án vi phạm quy định cho vay trên địa bàn Nam Bộ.
 
3. Luận án dự báo tình hình tội phạm vi phạm quy định cho vay trong thời gian tới và đề xuất 5 giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án vi phạm quy định cho vay trên địa bàn Nam Bộ. 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc