Rss Feed

Đề tài luận án: Hoạt động điều tra tại hiện trường vụ án cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội

Đăng lúc: Thứ hai - 17/09/2018 14:06 - Người đăng bài viết: admin
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2018
 
TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Tên đề tài luận án: Hoạt động điều tra tại hiện trường vụ án cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm
Mã số: 62 38 70 01
Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Hữu Tiến
Nghiên cứu sinh khoá: 02 - 2012, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS, TS. Phạm Hồng Cử
2. PGS, TS. Trần Quang Thông
Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
Những đóng góp mới của luận án:
Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và chuyên sâu về hoạt động điều tra tại hiện trường vụ án cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Những đóng góp mới của luận án được thể hiện ở một số điểm cơ bản sau đây:
1. Về mặt lý luận, học thuật:
Luận án đã xây dựng được hệ thống lý luận cơ bản về hoạt động điều tra tại hiện trường vụ án cướp tài sản, như: Khái niệm, đặc điểm và phân loại hiện trường vụ án cướp tài sản; khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của hoạt động điều tra tại hiện trường vụ án cướp tài sản. Đồng thời, luận án cũng chỉ ra được nội dung, lực lượng, biện pháp, phương tiện, quan hệ phối hợp và công tác chỉ đạo trong điều tra tại hiện trường đối với các vụ án cướp tài sản.
 2. Về mặt thực tiễn:
Trên cơ sở hệ thống lý luận về hoạt động điều tra tại hiện trường vụ án cướp tài sản đã được xây dựng, luận án làm rõ được tình hình, đặc điểm có liên quan đến hoạt động điều tra tại hiện trường vụ án cướp tài sản, như: tình hình tội phạm cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam và kết quả điều tra khám phá; đặc điểm hình sự của tội phạm cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam. Đồng thời, đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ thực trạng hoạt động điều tra tại hiện trường các vụ án cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam, chỉ ra những ưu điểm cần phát huy và những hạn chế cần khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam;
Dựa trên nền tảng lý luận đã xây dựng và kết quả phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động điều tra tại hiện trường vụ án cướp tài sản cũng như các cơ sở khoa học khác, luận án dự báo các yếu tố tác động, đồng thời đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra tại hiện trường các vụ án cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian tới.
  Nghiên cứu sinh
 
 
 
 
Trần Hữu Tiến
 
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
Hướng dẫn 1
 
 
 
PGS, TS. Phạm Hồng Cử
Hướng dẫn 2
 
 
 
PGS, TS. Trần Quang Thông
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (31/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (15/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (29/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (20/06/2017)