Rss Feed

Đề tài luận án: “Điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng”

Đăng lúc: Thứ hai - 17/09/2018 13:45 - Người đăng bài viết: admin
Thông tin luận án Tiến sĩ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                
                                                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2018
 
TRANG THÔNG TIN
VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng”
Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm         Mã số: 62.38.70.01                             
Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Xuân Ngọc           
Nghiên cứu sinh khoá: 02 - 2012, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
Người hướng dẫn khoa học:     
1. GS, TS Nguyễn Ngọc Anh
2. PGS, TS Trần Quang Thông
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an
Những đóng góp mới của luận án
Trong những năm qua, tình hình tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ở hầu hết các địa bàn, lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm về kinh tế, xã hội. Việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm sai chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại về tài sản, gây nhiều hậu quả xấu về chính trị, lòng tin nhân dân đối với Đảng và bộ máy chính quyền.


Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng đã tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các biện pháp điều tra cần thiết để khám phá, làm rõ, xử lý nhiều vụ án tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng kịp thời, chính xác; bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng phạm tội đã góp phần vào bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước, tạo được niềm tin của các cấp, các ngành và nhân dân. Tuy nhiên, công tác điều tra các vụ án này vẫn còn những hạn chế nhất định, như: Tỷ lệ vụ án chưa được điều tra, khám phá vẫn còn lớn; hiệu quả hoạt động điều tra, khám phá vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ở nhiều đơn vị, địa phương chưa cao; công tác tiếp nhận và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm còn hạn chế, chưa thống nhất, lúng túng; các hoạt động hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, người biết việc và mở rộng điều tra vụ án chưa tiến hành triệt để; công tác nghiệp vụ cơ bản, hoạt động nghiệp vụ trinh sát hỗ trợ cho hoạt động điều tra chưa được chú trọng và tiến hành có hiệu quả.
 
Xuất phát từ thực tiễn trên, đồng thời qua tìm hiểu chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu chuyên sâu, có hệ thống về điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ở Việt Nam. Vì những lẽ trên, nghiên cứu sinh chọn nghiên cứu đề tài: Điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng”, hoàn toàn đáp ứng được tính cấp thiết.
Luận án là công trình chuyên khảo nghiên cứu về lý luận và thực tiễn về hoạt động điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ một cách toàn diện, hệ thống và chuyên sâu. Luận án đã xây dựng khái niệm, đặc điểm và lý luận về điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Luận án đã phân tích và chỉ rõ các đặc điểm hình sự của loại tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đồng thời phân tích cụ thể thực trạng tình hình tiến hành các biện pháp điều tra, hoạt động trinh sát hỗ trợ và quan hệ phối hợp trong điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; chỉ rõ các tình huống nghiệp vụ cụ thể trong quá trình điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp, rút ra được các chiến thuật, phương pháp đã áp dụng trong từng tình huống.
Đặc biệt, luận án đã phân tích và phát hiện được các thiếu sót, hạn chế của hoạt động điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và nguyên nhân, từ đó xây dựng các giải pháp và kiến nghị có tính thiết thực và khả thi. Những giải pháp và đề xuất trong luận án dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra vụ án hình sự nói chung và điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nói riêng.

 
              
                NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC


 
               
       NGHIÊN CỨU SINH      
 
       
                    GS, TS Nguyễn Ngọc Anh 
               
 
 
                  PGS, TS Trần Quang Thông
        Phạm Xuân Ngọc
 
 

Từ khóa:

thông tin, luận án

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (31/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (15/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (29/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (20/06/2017)