Rss Feed

Thông báo về việc xét tuyển đợt 2 đại học hệ chính quy năm 2018

Đăng lúc: Thứ tư - 15/08/2018 16:36 - Người đăng bài viết: admin
BỘ CÔNG AN
HĐTS ĐẠI HỌC CSND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 227/TB-T48 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8  năm 2018
                
   
THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển đợt 2 đại học hệ chính quy năm 2018
 
          Thực hiện Công văn số 08/X02 ngày 14/8/2018 của Cục Đào tạo – Bộ Công an V/v đồng ý xét tuyển đợt 2 đối với chỉ tiêu gửi đào tạo tại Học viện Quân y -Bộ Quốc phòng, Trường Đại học CSND thông báo như sau:
          + Trường Đại học CSND tiếp tục xét tuyển đợt 2: 02 chỉ tiêu gửi đào tạo Học viện Quân y – Bộ Quốc phòng.
          + Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã đạt sơ tuyển vào các trường CAND.
          + Vùng tuyển sinh: Toàn quốc.
          + Tổ hợp xét tuyển: B00.
          + Điểm thi THPT xét tuyển bổ sung: không thấp hơn 18.75 điểm.
          + Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 24/8/2018.
          Hồ sơ xét tuyển: Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ Giáo dục & Đào tạo; công văn đề nghị xét tuyển của Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển.
          Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận tuyển sinh – Phòng QLĐT Đại học CSND, phòng 309 Nhà B1 (địa chỉ: Số 36 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh).
           Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- HĐTS (để chỉ đạo);  
- Đăng website;
- Lưu VT, QLĐT. 
 
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
Thiếu tướng, GS. TS Trịnh Văn Thanh


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: Số 52-NQ/TW
Tên: (Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)

Ngày BH: (27/09/2019)

Số: Số 3304/LĐTBXH-BGĐ
Tên: (V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019)

Ngày BH: (06/08/2019)

Số: Kế hoạch Bộ Y tế
Tên: (Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50))

Ngày BH: (08/10/2019)

Số: 08/CT-BYT
Tên: (Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế)

Ngày BH: (29/07/2019)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)