Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Thông báo tuyển sinh Sau Đại học năm 2018

Đăng lúc: Thứ năm - 26/04/2018 09:05 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
BỘ CÔNG AN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND 
Số: 72/TB-T48
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               

 TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2018
THÔNG BÁO
TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018
 
      Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Qui định tuyển sinh vào các trường CAND của Bộ Công an, Trường Đại học CSND thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2018 như sau:
 
        I. ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
        1. Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm, Mã số: 62.38.01.05 (ngành Luật).
        2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 10 nghiên cứu sinh.
        3. Thời gian đào tạo: 3 – 4 năm.
        4. Đối tượng và điều kiện dự tuyển
        4.1. Đối tượng dự tuyển
        Đối tượng trong ngành Công an: Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại các trường CAND và cơ quan Bộ; cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên thuộc Công an các địa phương, đơn vị.
        4.2. Điều kiện dự tuyển
        Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:
        - Có bằng thạc sĩ thuộc ngành đúng, ngành phù hợp với ngành dự tuyển. Riêng cán bộ Công an tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ngoài ngành Công an phải có thêm bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ nghiệp vụ An ninh hoặc Cảnh sát;
        - Là tác giả ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu (lĩnh vực phòng, chống tội phạm) đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 36 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
        - Có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực Ngoại ngữ theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
        - Thư giới thiệu nghiên cứu sinh của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu;
        - Có đề cương chi tiết về vấn đề dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài dự định nghiên cứu và lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu;
        - Đã có thời gian làm việc chuyên môn, giảng dạy, công tác thực tiễn từ 05 năm trở lên (không kể thời gian phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND).
        - Người dự tuyển không quá 50 tuổi.
        5. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển
        6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
        - Đơn xin dự tuyển nghiên cứu sinh (theo mẫu);
        - Công văn cử đến xét tuyển của cơ quan chủ quản;
        - Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan chủ quản (theo mẫu);
        - Thư giới thiệu nghiên cứu sinh của ít nhất 01 nhà khoa học (theo mẫu);
        - Bản sao văn bằng, chứng chỉ (bằng tốt nghiệp và bảng điểm thạc sĩ; bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học; chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ) có chứng thực trong thời gian 06 tháng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).;
        - Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện cấp quận, huyện trở lên;
        - Bản sao minh chứng các công trình khoa học đã công bố (trang bìa, mục lục, nội dung bài báo, hồ sơ nghiệm thu công trình khoa học...) và thâm niên công tác;
- Đề cương chi tiết về vấn đề dự định nghiên cứu (theo mẫu);
        - 4 ảnh 3x4 và hai phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ để liên lạc.
        (Số lượng hồ sơ: 01 bộ).
        7. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
        - Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: chậm nhất ngày 30/7/2018.
        - Thời gian xét tuyển: tháng 8/2018.
        - Nơi nhận hồ sơ: Khoa ĐT SĐH & BDNC, Trường Đại học CSND.
        - Thời gian công bố kết quả trúng tuyển và nhập học: tháng 9/2018.
        8. Danh mục các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu
STT Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu Số lượng NCS có thể tiếp nhận
1 Đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội 3
2 Đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế 1
3 Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy 2
4 Đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng và chức vụ 1
5 Đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường 1
6 Đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 1
7 Đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài liên quan đến Việt Nam 1
 
        Lưu ý:
        - Tên đề tài dự tuyển không được trùng lặp với các đề tài nghiên cứu sinh đã và đang thực hiện tại Học viện CSND và Trường Đại học CSND trong vòng 10 năm trở lại đây.
        - Danh mục ngành phù hợp và danh sách người hướng dẫn nghiên cứu sinh xem trên Website: www.pup.edu.com.
        II. ĐÀO TẠO THẠC SĨ
        1. Chuyên ngành và chỉ tiêu đào tạo (gồm 2 chuyên ngành)
        - Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm, Mã số 60.38.01.05 (ngành Luật). Chỉ tiêu 56 học viên (trong đó 06 chỉ tiêu dành cho cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng).
        - Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự, Mã số 60.86.01.09 (ngành Khoa học An ninh). Chỉ tiêu 50 học viên.
        2. Thời gian đào tạo: 2 năm.
        3. Các môn thi tuyển và địa điểm thi
        3.1. Các môn thi tuyển
        - Triết học.
        - Lý luận Nhà nước & Pháp luật.
        - Tiếng Anh.
        3.2. Địa điểm thi: Trường Đại học CSND, Số 36, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
        4. Đối tượng và điều kiện dự thi
        4.1. Đối tượng dự thi
        - Đối tượng trong ngành Công an: Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại các trường CAND và cơ quan Bộ; chỉ huy cấp đội và tương đương trở lên thuộc Công an các địa phương, đơn vị; cán bộ có chức danh chuyên viên, trợ lý công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học thuộc cơ quan Bộ; cán bộ có bằng tốt nghiệp đại học Công an hệ chính quy loại giỏi công tác tại các trường CAND, cơ quan Bộ.
        - Đối tượng trong ngành Quân đội: theo chương trình hợp tác giữa hai Bộ, tiêu chuẩn như đối tượng trong ngành Công an.
        4.2. Điều kiện dự thi:
        Người dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ phải đảm bảo các điều kiện sau:
        a. Về văn bằng:
        Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác với ngành dự tuyển. Riêng các trường hợp tốt nghiệp đại học ngoài ngành Công an thuộc ngành khác với ngành đăng ký dự tuyển phải có thêm bằng tốt nghiệp đại học nghiệp vụ An ninh hoặc Cảnh sát hoặc Phòng cháy chữa cháy.
        - Đối với chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm:
        + Thí sinh tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Điều tra trinh sát; Điều tra hình sự được xác định là chuyên ngành phù hợp của chuyên ngành dự thi.
        + Thí sinh tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Quản lý nhà nước về an ninh trật tự; Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân; Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh trật tự; Kỹ thuật hình sự hoặc các chuyên ngành thuộc ngành Luật được xác định là ngành gần với chuyên ngành dự thi (phải bổ sung kiến thức trước khi dự thi).
        - Đối với chuyên ngành Quản lý nhà nước về An ninh trật tự:
        + Thí sinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý nhà nước về An ninh trật tự thuộc ngành đúng với chuyên ngành dự thi.
        + Thí sinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Quản lý trật tự an toàn giao thông được xác định là ngành phù hợp của chuyên ngành dự thi (bổ sung kiến thức một số môn trước khi dự thi).
        + Thí sinh tốt nghiệp các chuyên ngành còn lại của ngành An ninh và trật tự xã hội (Điều tra trinh sát; Điều tra hình sự; Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân; Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh trật tự; Kỹ thuật hình sự; Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; Hậu cần CAND) được xác định là ngành gần với chuyên ngành dự thi (phải bổ sung kiến thức trước khi dự thi).
        + Đối với một số chuyên ngành thuộc ngành Luật, Khoa học chính trị, các chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản trị, quản lý của các ngành khác (theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo) thí sinh phải nộp bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học để đối chiếu giữa hai chương trình đào tạo, trên cơ sở đó xác định thuộc danh mục ngành gần hay ngành khác trước khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi (trường hợp được dự thi phải bổ sung kiến thức).
        b. Về thâm niên công tác
        Người dự tuyển phải có thời gian công tác 24 tháng trở lên kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học Công an hoặc kể từ ngày có quyết định tạm tuyển, riêng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại các trường CAND và cơ quan Bộ có thời gian công tác từ 12 tháng trở lên kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học Công an hoặc kể từ ngày có quyết định tạm tuyển.
        Cán bộ, giáo viên có bằng tốt nghiệp đại học Công an hệ chính quy loại giỏi công tác tại các trường CAND, cơ quan Bộ, tùy theo nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể cử đi đào tạo ngay (không yêu cầu về thời gian công tác và chức vụ).
        c. Về độ tuổi: Người dự thi dưới 45 tuổi.
        4.3. Đối tượng và chính sách ưu tiên: Các trường hợp miễn môn thi tuyển sinh và đối tượng ưu tiên thực hiện theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Bộ Công an.
        5. Hồ sơ, thủ tục đăng ký dự thi, bổ sung kiến thức, ôn thi
        5.1. Hồ sơ đăng ký dự thi
        - Đơn xin đăng ký dự thi (theo mẫu);
        - Công văn cử đi dự thi (cấp Vụ, Cục, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên);
        - Lý lịch khoa học có xác nhận của thủ trưởng cơ quan công tác (theo mẫu);
        - Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm toàn khóa có chứng thực trong thời gian 06 tháng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp);
        - Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);
        - Giấy khám sức khỏe của Trung tâm y tế cấp quận, huyện trở lên.
        - 04 ảnh (3x4) mặt sau ghi rõ họ, tên, năm sinh, đơn vị công tác của người đăng kí dự thi.
        5.2. Thủ tục đăng ký dự thi
        Thí sinh liên hệ mua hồ sơ dự thi và nộp trực tiếp tại Khoa ĐT SĐH & BDNC, Trường Đại học CSND. Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất ngày 04/6/2018. Hồ sơ không đủ điều kiện dự thi, không trả lại.
        5.3. Thời gian ôn thi, bổ sung kiến thức và thi tuyển
        - Thời gian ôn thi: Từ ngày 06/6 - 23/6/2018, tại Trường Đại học CSND (Tài liệu ôn thi liên hệ Khoa ĐT SĐH & BDNC).
        - Thời gian bổ sung kiến thức: Từ ngày 25/6 - 14/7/2018 (lịch bổ sung kiến thức đối với từng thí sinh sẽ thông báo cụ thể khi thí sinh đăng ký dự thi).
        - Thời gian thi: Dự kiến ngày 11, 12/8/2018.
 
        Trường Đại học CSND thông báo đến Công an các đơn vị, địa phương, căn cứ nhu cầu đào tạo có kế hoạch gửi cán bộ tham gia xét tuyển trình độ tiến sĩ và dự thi trình độ thạc sĩ đúng thời gian qui định.
        Mọi chi tiết xin liên hệ Khoa ĐT SĐH & BDNC, điện thoại: 08. 66551491 hoặc 0973.33.48.33 (đ/c Hồng Anh – cán bộ Khoa ĐT SĐH & BDNC).
 
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (qua Vụ GDĐH) (để b/c);
- Bộ Công an (qua X14) (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ Công an ở phía Nam;
- Công an các tỉnh, thành phố phía Nam;
- Lưu T48(SĐH).
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 Thiếu tướng, GS, TS Trịnh Văn Thanh

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc