Rss Feed

Thông báo tổ chức chiêu sinh, đào tạo chứng chỉ Ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 2( A2), bậc 3 (B1) – VSTEP và Tin học Chuẩn CNTT Cơ bản

Đăng lúc: Thứ tư - 09/01/2019 08:02 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02 /TB-TTNNTH                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02tháng 01 năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v tổ chức chiêu sinh, đào tạo chứng chỉ  Ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 2( A2), bậc 3 (B1) – VSTEP và Tin học Chuẩn CNTT Cơ bản
 
        Căn cứ Kế hoạch công tác, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo tổ chức chiêu sinh, đào tạo chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ bậc 2 (A2), bậc 3 (B1)- VSTEP  và Công nghệ thông tin  Cơ bản, cụ thể như sau:
        I. Thời gian tổ chức chiêu sinh, đào tạo và kiểm tra cấp chứng chỉ
        - Đăng ký: Từ ngày 02/01/2019
        - Khai giảng: Dự kiến ngày 14/01/2019
        - Tổ chức kiểm tra cấp CC: Ngay sau khi hoàn thành Chương trình đào tạo.
        II. Chương trình đào tạo
        1.  Ngoại ngữ - tiếng Anh:
  1. Trình độ bậc 2 (A2) - VSTEP:
        - Giáo trình: Target A2- VStep
        - Thời lượng học và ôn luyện : 120 tiết.
        - Học phí học: 2.700.000 đồng / 1 học viên.
        - Lệ phí thi: 800.000 đồng/ 1 học viên.
  1. Trình độ bậc 3(B1) - VSTEP:
        - Giáo trình: Target B1- VStep
        - Thời lượng học và ôn luyện : 180 tiết.
        - Học phí học: 3.600.000 đồng / 1 học viên.
        - Lệ phí thi: 800.000 đồng/ 1 học viên.
        Chứng chỉ A2, B1 do Giám đốc Học viện CSND cấp.
        2. Tin học
  1. Chứng chỉ Quốc gia CNTT cơ bản
        - Giáo trình do Đại học CNTT- ĐHQG TPHCM cung cấp.
        - Thời lượng: 60 tiết.
        - Học phí: 1.000.000 đồng / 1 học viên.
        - Lệ phí thi: Do Đại học CNTT – ĐHQG TPHCM thu
        - Chứng chỉ do Đại học CNTT – ĐHQG TPHCM cấp
  1. Chứng chỉ Quốc tế chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
        - Giáo trình do ICDL – Việt Nam cung cấp. 
        - Thời lượng: 120 tiết.
        - Học phí: 1.500.000 đồng / 1 học viên.
        - Lệ phí thi:
        + Lệ phí mở và quản lý tài khoản: 30 USD/ 1 học viên.
        + Lệ phí thi: 20 USD /1 mô-đun (kỹ năng) x 6 (mô-đun) = 120USD/ 1 học viên.
        - Chứng chỉ quốc tế do ICDL – Việt Nam cấp.
        III. Đăng ký
        CS1: P407 – nhà B2, Số 36, Nguyễn Hữu Thọ , Phường  Tân Phong, Quận 7, TP HCM
       CS2:Trước cổng 1 trường ĐHCSND,179A Kha Vạn Cân, P.Linh Tây,Q.Thủ Đức,TP HCM.
        Mọi thắc mắc xin liên hệ:
     Điện thoại: 028.66551505                            E-mail: nnth.dhcs@gmail.com

       Nơi nhận                                                           GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
- Các đơn vị
- Học viên các lớp;                                                     
- Lưu: Trung tâm NN-TH.                                                       (Đã ký)
                                                                                               
 
 
                                                                                           Thượng tá Tạ Đức

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: Số 52-NQ/TW
Tên: (Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)

Ngày BH: (27/09/2019)

Số: Số 3304/LĐTBXH-BGĐ
Tên: (V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019)

Ngày BH: (06/08/2019)

Số: Kế hoạch Bộ Y tế
Tên: (Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50))

Ngày BH: (08/10/2019)

Số: 08/CT-BYT
Tên: (Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế)

Ngày BH: (29/07/2019)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)