Rss Feed

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh hệ liên thông Cao đẳng lên đại học CSND

Đăng lúc: Thứ hai - 23/12/2019 17:41 - Người đăng bài viết: admin
BỘ CÔNG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC CSND     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  1809/CV-T48 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2019
  V/v:  Thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh
  hệ liên thông Cao đẳng lên đại học CSND
 
                        Kính gửi:
                                      - Cục Đào tạo (X02);
                                      - Công an các đơn vị, địa phương phía Nam.
 
           Ngày 17/10/2019, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã có Công văn số 1376/T48 về lịch thi tuyển sinh hệ liên thông Cao đẳng lên đại học Cảnh sát nhân dân. Trong Công văn Nhà trường thông báo lịch thi tuyển sinh hệ liên thông Cao đẳng lên đại học vào 2 ngày 28,29/12/2019. Tuy nhiên, để đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác tuyển sinh, Trường Đại học CSND chuyển lịch thi hệ liên thông Cao đẳng lên đại học từ ngày 28,29/12/2019 thành ngày 11,12/01/2020, cụ thể như sau:
 
STT Hệ đào tạo Lịch thi cũ Lịch thi mới
01 Liên thông từ Cao đẳng lên đại học 28,29/12/2019 11,12/01/2020
          Yêu cầu: 8h’00 sáng ngày 10/01/2020 các thí sinh tập trung tại Cơ sở 2 – Trường Đại học CSND (số 179A Kha Vạn Cân – Phường Linh Tây – Quận Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh) để làm thủ tục và nhận phiếu báo dự thi.
          Vậy Trường Đại học CSND đề nghị Công an các đơn vị địa phương thông báo tới cán bộ chiến sĩ đăng ký tham gia dự thi thực hiện theo lịch. Rất mong sự quan tâm phối hợp của các đồng chí.
          Trân trọng./.
Nơi nhận:                                                                          KT.HIỆU TRƯỞNG
- Như kính gửi;                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG        
- BGH, X02 để báo cáo;                                                             (đã ký)
- Lưu T48 (VT, QLĐT).
 
 
                                                                            Đại tá, PGS. TS. Trần Thành Hưng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: Số 52-NQ/TW
Tên: (Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)

Ngày BH: (27/09/2019)

Số: Số 3304/LĐTBXH-BGĐ
Tên: (V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019)

Ngày BH: (06/08/2019)

Số: Kế hoạch Bộ Y tế
Tên: (Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50))

Ngày BH: (08/10/2019)

Số: 08/CT-BYT
Tên: (Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế)

Ngày BH: (29/07/2019)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)