Rss Feed

Thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển sinh hệ VB2 mở tại CA tỉnh Sóc Trăng năm 2018

Đăng lúc: Thứ tư - 11/07/2018 20:39 - Người đăng bài viết: admin
            BỘ CÔNG AN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HĐTS ĐẠI HỌC CSND                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
            Số:  186 /TB-T48                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2   tháng  7   năm 2018
 
 
THÔNG BÁO
V/v kết quả phúc khảo thi tuyển sinh hệ Văn bằng 2
mở tại Công an tỉnh Sóc Trăng năm 2018
 
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hệ Văn bằng 2 mở tại Công an tỉnh Sóc Trăng.  Trường Đại học CSND đã tổ chức thi, chấm thi và thông báo kết quả điểm thi theo quy định. Đến nay đã hoàn tất thủ tục chấm phúc khảo kết quả cụ thể như sau:
  • Hội đồng tuyển sinh đã nhận được 06 đơn yêu cầu chấm phúc khảo với 04 bài phúc khảo môn Chính trị và 05 bài phúc khảo môn Lý luận NN&PL.    
  • Không có thí sinh nào thay đổi điểm sau phúc khảo.
Vậy Trường Đại học CSND thông báo tới các thí sinh và đơn vị địa phương được biết.
 Thông báo này được công bố trên trên website của Nhà trường: http://pup.edu.vn.
 
    Nơi nhận:                                                            CHỦ TỊCH HĐTS
     - Như kính gửi;      
     - CAT Sóc Trăng;   
     - Lưu T48(ĐT).                                                          (Đã ký)
 
 
                                                             Thiếu tướng, GS. TS Trịnh Văn Thanh
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (15/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (29/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (20/06/2017)

Số: Chỉ thị số 13-CT/TW
Tên: (Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng)

Ngày BH: (12/01/2017)

Số: Thông tư 49/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi)

Ngày BH: (26/10/2017)

Số: Chỉ thị số 14-CT/TW
Tên: (Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng)

Ngày BH: (19/07/2017)

Số: 1884/QyĐ-T48
Tên: (Quy định về văn hóa ứng xử của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học CSND)

Ngày BH: (13/10/2017)

Số: 27/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân)

Ngày BH: (22/08/2017)

Số: 124/2015/NĐ-CP
Tên: (NGHỊ ĐỊNH SỐ 185/2013/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2013)

Ngày BH: (15/11/2013)