Rss Feed

Thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển sinh hệ VB2 mở tại CA tỉnh Sóc Trăng năm 2018

Đăng lúc: Thứ tư - 11/07/2018 20:39 - Người đăng bài viết: admin
            BỘ CÔNG AN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HĐTS ĐẠI HỌC CSND                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
            Số:  186 /TB-T48                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2   tháng  7   năm 2018
 
 
THÔNG BÁO
V/v kết quả phúc khảo thi tuyển sinh hệ Văn bằng 2
mở tại Công an tỉnh Sóc Trăng năm 2018
 
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hệ Văn bằng 2 mở tại Công an tỉnh Sóc Trăng.  Trường Đại học CSND đã tổ chức thi, chấm thi và thông báo kết quả điểm thi theo quy định. Đến nay đã hoàn tất thủ tục chấm phúc khảo kết quả cụ thể như sau:
  • Hội đồng tuyển sinh đã nhận được 06 đơn yêu cầu chấm phúc khảo với 04 bài phúc khảo môn Chính trị và 05 bài phúc khảo môn Lý luận NN&PL.    
  • Không có thí sinh nào thay đổi điểm sau phúc khảo.
Vậy Trường Đại học CSND thông báo tới các thí sinh và đơn vị địa phương được biết.
 Thông báo này được công bố trên trên website của Nhà trường: http://pup.edu.vn.
 
    Nơi nhận:                                                            CHỦ TỊCH HĐTS
     - Như kính gửi;      
     - CAT Sóc Trăng;   
     - Lưu T48(ĐT).                                                          (Đã ký)
 
 
                                                             Thiếu tướng, GS. TS Trịnh Văn Thanh
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: Số 52-NQ/TW
Tên: (Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)

Ngày BH: (27/09/2019)

Số: Số 3304/LĐTBXH-BGĐ
Tên: (V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019)

Ngày BH: (06/08/2019)

Số: Kế hoạch Bộ Y tế
Tên: (Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50))

Ngày BH: (08/10/2019)

Số: 08/CT-BYT
Tên: (Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế)

Ngày BH: (29/07/2019)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)