Rss Feed

Thông báo điểm trúng tuyển Đại học Hệ Chính quy Trường Đại học CSND Đợt 2 năm 2018

Đăng lúc: Thứ năm - 06/09/2018 14:20 - Người đăng bài viết: admin
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  256/TB-T48 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 9 năm 2018
THÔNG BÁO
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
XÉT TUYỂN ĐỢT 2 NĂM 2018
 
          Căn cứ Công văn số 217/X02-P1 ngày 04/9/2018 của Cục Đào tạo – Bộ Công an V/v duyệt điểm trúng tuyển đợt 2 gửi đào tạo Học viện quân y – Bộ Quốc phòng  của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân công bố điểm trúng tuyển như sau:
          Điểm trúng tuyển đại học CSND hệ chính quy đợt 2 năm 2018 đối với tổ hợp B00 là: 20.45 điểm.
          Trường Đại học CSND đề nghị các đơn vị, địa phương có thí sinh trúng tuyển quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để số thí sinh trúng tuyển làm thủ tục, hồ sơ nhập học đúng thời gian theo quy định.         
          Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- HĐTS (để chỉ đạo); 
- Thí sinh trúng tuyển;         
- Đăng website;
- Lưu VT, QLĐT.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
 
Thiếu tướng, GS. TS Trịnh Văn Thanh


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: Số 52-NQ/TW
Tên: (Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)

Ngày BH: (27/09/2019)

Số: Số 3304/LĐTBXH-BGĐ
Tên: (V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019)

Ngày BH: (06/08/2019)

Số: Kế hoạch Bộ Y tế
Tên: (Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50))

Ngày BH: (08/10/2019)

Số: 08/CT-BYT
Tên: (Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế)

Ngày BH: (29/07/2019)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)