Rss Feed

Thông báo điểm trúng tuyển Đại học CSND các hệ Liên thông VLVH, Văn bằng 2 mở tại T48 năm 2018

Đăng lúc: Thứ ba - 07/08/2018 02:01 - Người đăng bài viết: admin
BỘ CÔNG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTS ĐẠI HỌC CSND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:    211/TB-T48
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  1 tháng 8 năm 2018
 
THÔNG BÁO
Điểm trúng tuyển vào Đại học CSND các hệ Liên thông VLVH,
Văn bằng 2 mở tại T48 năm 2018
 
                           Kính gửi:  - Các đơn vị, địa phương phía Nam;
                                             - Các thí sinh dự thi,   
 
          Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh các hệ Liên thông VLVH và Văn bằng 2 mở tại T48 đối với các thí sinh đã thi tuyển vào Trường. Điểm trúng tuyển đối với các thí sinh thuộc khu vực 3, thuộc diện không ưu tiên (chỉ xét tuyển với những thí sinh có điểm các môn thi đạt từ 5 điểm trở lên theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an) như sau:
            1. Hệ Liên thông VLVH từ trung cấp lên đại học (LT-VLVH): 17,00 điểm (02 ngành Trinh sát cảnh sát và Quản lý NN về ANTT).
            2. Hệ Văn bằng 2 mở tại Trường: 12 điểm.
          Tất cả các thí sinh thuộc khu vực 2, 2NT, 1 và thuộc diện đối tượng ưu tiên được hưởng điểm ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
          Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận:                                                                   CHỦ TỊCH HĐTS
- HĐTS (để chỉ đạo);
- Như kính gửi;
- Website Trường;                                                               (Đã ký)
- Lưu VT, QLĐT.
 
                                                                  Thiếu tướng, GS. TS. Trịnh Văn Thanh
 
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: Số 52-NQ/TW
Tên: (Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)

Ngày BH: (26/09/2019)

Số: Số 3304/LĐTBXH-BGĐ
Tên: (V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019)

Ngày BH: (05/08/2019)

Số: Kế hoạch Bộ Y tế
Tên: (Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50))

Ngày BH: (07/10/2019)

Số: 08/CT-BYT
Tên: (Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế)

Ngày BH: (28/07/2019)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (10/04/2013)

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (14/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (25/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (06/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (30/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (10/04/2013)