Rss Feed

Thông báo V/v kết quả phúc khảo thi tuyển sinh hệ VLVH (4,5 năm) mở tại T48; Công an tỉnh An Giang; Công an TP. Đà Nẵng năm 2018

Đăng lúc: Thứ năm - 19/07/2018 08:33 - Người đăng bài viết: admin
BỘ CÔNG AN
HĐTS ĐẠI HỌC CSND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  1011/TB-T48 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11  tháng 7 năm 2018
                              
THÔNG BÁO
V/v kết quả phúc khảo thi tuyển sinh hệ VLVH (4,5 năm)
mở tại T48; Công an tỉnh An Giang; Công an TP. Đà Nẵng năm 2018
 
           Thực hiện kế hoạch tuyển sinh các lớp hệ VLVH mở tại T48; Công an tỉnh An Giang; Công an TP. Đà Nẵng. Trường Đại học CSND đã tổ chức thi, chấm thi và thông báo kết quả điểm thi theo quy định. Đến nay đã hoàn tất thủ tục chấm phúc khảo kết quả cụ thể như sau:
           - Lớp VLVH mở tại T48: có 05 bài phúc khảo môn Ngữ văn, 02 bài phúc khảo môn Lịch sử, 02 bài phúc khảo môn Địa lý. Sau chấm phúc khảo: có 01 bài văn thay đổi điểm (SBD 223 môn Ngữ văn từ 4.5 lên 5 điểm).
           - Lớp VLVH mở tại Công an tỉnh An Giang: có 07 bài phúc khảo môn Ngữ văn, 04 bài phúc khảo môn Lịch sử, 03 bài phúc khảo môn Địa lý. Không có thí sinh nào thay đổi điểm sau phúc khảo.
           - Lớp VLVH mở tại Công an Tp. Đà Nẵng: có 03 bài phúc khảo môn Ngữ văn, 02 bài phúc khảo môn Lịch sử, 04 bài phúc khảo môn Địa lý. Không có thí sinh nào thay đổi điểm sau phúc khảo.
          Vậy Trường Đại học CSND thông báo tới các thí sinh và đơn vị địa phương được biết.
          Thông báo này được công bố trên trên website của Nhà trường: http://pup.edu.vn.
 
    Nơi nhận:                                                        CHỦ TỊCH HĐTS
     - Như kính gửi;       
     - Lưu T48(ĐT).                                                       (Đã ký)
 
 
                                                             Thiếu tướng, GS. TS Trịnh Văn Thanh


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (31/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (15/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (29/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (20/06/2017)