Rss Feed
Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng Sản Việt Nam

Thông báo Thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, lần thứ 15, năm 2020

Đăng lúc: Thứ hai - 24/02/2020 03:25 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT NGND,NGƯT                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
          Số: 02/TB-HĐT48                           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2020
 
THÔNG BÁO
Thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”,
“Nhà giáo Ưu tú”, lần thứ 15, năm 2020
 
Ngày 20/02/2020 Hội đồng xét đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân nhận được hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú của 03 cá nhân:
1. Đại tá, PGS, TS Trần Thành Hưng, Hiệu trưởng.
2. Đại tá, PGS, TS Lê Văn Thiệu, Trưởng phòng, Phòng QLNCKH.
3. Thượng tá Bùi Thanh Trung, Trưởng phòng, Phòng QLĐT hệ VLVH.
Căn cứ điểm 2, điều 16, Nghị định số 27/2015/NĐ-CP, ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, Hội đồng xét đề nghị tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân xin công bố khai lấy ý kiến rộng rãi; nếu các tập thể, cá nhân có ý kiến xin gửi về Hội đồng (Đ/c Thượng tá Phan Văn Đuộc - phòng làm việc 302-B1) chậm nhất 13 giờ ngày 27/02/2020; quá thời hạn nêu trên mọi ý kiến khiếu nại Hội đồng không giải quyết./.
 
Nơi nhận:                                                                        KT.CHỦ TỊCH
- Các đơn vị, đoàn thể, lớp học (để thực hiện);                        PHÓ CHỦ TỊCH
- Wedsite Trường;
- Bảng tin Trường;                                                                      
(Đã ký)
- Lưu: PCTĐ,CTCT&CTQC. 
                                                                               Thượng tá Phan Văn Đuộc
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND
      HỘI ĐỒNG XÉT ĐỀ NGHỊ
TẶNG DANH HIỆU NGND,NGƯT
 
DANH SÁCH
Các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” năm 2020
(Ban hành kèm theo Thông báo số 02/TB-HD9T48 ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng xét đề nghị tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” Trường Đại học CSND)
 


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc