Rss Feed

Thông báo Thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, lần thứ 15, năm 2020

Đăng lúc: Thứ hai - 24/02/2020 15:25 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT NGND,NGƯT                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
          Số: 02/TB-HĐT48                           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2020
 
THÔNG BÁO
Thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”,
“Nhà giáo Ưu tú”, lần thứ 15, năm 2020
 
Ngày 20/02/2020 Hội đồng xét đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân nhận được hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú của 03 cá nhân:
1. Đại tá, PGS, TS Trần Thành Hưng, Hiệu trưởng.
2. Đại tá, PGS, TS Lê Văn Thiệu, Trưởng phòng, Phòng QLNCKH.
3. Thượng tá Bùi Thanh Trung, Trưởng phòng, Phòng QLĐT hệ VLVH.
Căn cứ điểm 2, điều 16, Nghị định số 27/2015/NĐ-CP, ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, Hội đồng xét đề nghị tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân xin công bố khai lấy ý kiến rộng rãi; nếu các tập thể, cá nhân có ý kiến xin gửi về Hội đồng (Đ/c Thượng tá Phan Văn Đuộc - phòng làm việc 302-B1) chậm nhất 13 giờ ngày 27/02/2020; quá thời hạn nêu trên mọi ý kiến khiếu nại Hội đồng không giải quyết./.
 
Nơi nhận:                                                                        KT.CHỦ TỊCH
- Các đơn vị, đoàn thể, lớp học (để thực hiện);                        PHÓ CHỦ TỊCH
- Wedsite Trường;
- Bảng tin Trường;                                                                      
(Đã ký)
- Lưu: PCTĐ,CTCT&CTQC. 
                                                                               Thượng tá Phan Văn Đuộc
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND
      HỘI ĐỒNG XÉT ĐỀ NGHỊ
TẶNG DANH HIỆU NGND,NGƯT
 
DANH SÁCH
Các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” năm 2020
(Ban hành kèm theo Thông báo số 02/TB-HD9T48 ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng xét đề nghị tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” Trường Đại học CSND)
 


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: Số 52-NQ/TW
Tên: (Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)

Ngày BH: (27/09/2019)

Số: Số 3304/LĐTBXH-BGĐ
Tên: (V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019)

Ngày BH: (06/08/2019)

Số: Kế hoạch Bộ Y tế
Tên: (Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50))

Ngày BH: (08/10/2019)

Số: 08/CT-BYT
Tên: (Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế)

Ngày BH: (29/07/2019)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)