Rss Feed

Thông Báo Điểm trúng tuyển vào Đại học CSND các hệ Liên thông, VLVH, Văn bằng 2 năm 2018

Đăng lúc: Thứ hai - 23/07/2018 09:56 - Người đăng bài viết: admin
     BỘ CÔNG AN                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TS ĐẠI HỌC CSND                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 199/TB-T48                                               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18  tháng 7 năm 2018  

                                                THÔNG BÁO
                Điểm trúng tuyển vào Đại học CSND các hệ Liên thông,
                                 VLVH, Văn bằng 2 năm 2018


                          Kính gửi: - Các đơn vị, địa phương phía Nam;
                                            - Các thí sinh dự thi,    


Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh các hệ Liên thông, VLVH và Văn bằng 2 đối với các thí sinh đã thi tuyển vào Trường. Điểm trúng tuyển đối với các thí sinh thuộc khu vực 3, thuộc diện không ưu tiên (chỉ xét tuyển với những thí sinh có điểm các môn thi đạt từ 5 điểm trở lên theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an) như sau:
1. Hệ Liên thông chính quy từ trung cấp lên đại học: 17,00 điểm (02 ngành Trinh sát cảnh sát và Quản lý NN về ANTT).
2. Hệ Đại học VLVH (4,5 năm) mở tại T48: 21,25 điểm.
3. Hệ Đại học VLVH (4,5 năm) mở  tại CA TP. Đà Nẵng: 22,75 điểm.
4. Hệ Đại học VLVH (4,5 năm) mở  tại CA tỉnh An Giang: 21,75 điểm.
5. Hệ Văn bằng 2 mở tại CA tỉnh Sóc Trăng: 10 điểm.
Tất cả các thí sinh thuộc khu vực 2, 2NT, 1 và thuộc diện đối tượng ưu tiên được hưởng điểm ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                                                  CHỦ TỊCH HĐTS
- HĐTS (để chỉ đạo);
- Như kính gửi;                                                                (Đã ký)
- Website Trường;            
- Lưu VT, QLĐT.

                                                                  Thiếu tướng, GS. TS. Trịnh Văn Thanh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: Số 52-NQ/TW
Tên: (Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)

Ngày BH: (27/09/2019)

Số: Số 3304/LĐTBXH-BGĐ
Tên: (V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019)

Ngày BH: (06/08/2019)

Số: Kế hoạch Bộ Y tế
Tên: (Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50))

Ngày BH: (08/10/2019)

Số: 08/CT-BYT
Tên: (Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế)

Ngày BH: (29/07/2019)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 01/QĐ-BCĐTW
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (15/08/2018)

Số: 772/QĐ-TTg
Tên: (QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)