Rss Feed

Thông Báo Điểm trúng tuyển vào Đại học CSND các hệ Liên thông, VLVH, Văn bằng 2 năm 2018

Đăng lúc: Chủ nhật - 22/07/2018 22:56 - Người đăng bài viết: admin
     BỘ CÔNG AN                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TS ĐẠI HỌC CSND                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 199/TB-T48                                               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18  tháng 7 năm 2018  

                                                THÔNG BÁO
                Điểm trúng tuyển vào Đại học CSND các hệ Liên thông,
                                 VLVH, Văn bằng 2 năm 2018


                          Kính gửi: - Các đơn vị, địa phương phía Nam;
                                            - Các thí sinh dự thi,    


Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh các hệ Liên thông, VLVH và Văn bằng 2 đối với các thí sinh đã thi tuyển vào Trường. Điểm trúng tuyển đối với các thí sinh thuộc khu vực 3, thuộc diện không ưu tiên (chỉ xét tuyển với những thí sinh có điểm các môn thi đạt từ 5 điểm trở lên theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an) như sau:
1. Hệ Liên thông chính quy từ trung cấp lên đại học: 17,00 điểm (02 ngành Trinh sát cảnh sát và Quản lý NN về ANTT).
2. Hệ Đại học VLVH (4,5 năm) mở tại T48: 21,25 điểm.
3. Hệ Đại học VLVH (4,5 năm) mở  tại CA TP. Đà Nẵng: 22,75 điểm.
4. Hệ Đại học VLVH (4,5 năm) mở  tại CA tỉnh An Giang: 21,75 điểm.
5. Hệ Văn bằng 2 mở tại CA tỉnh Sóc Trăng: 10 điểm.
Tất cả các thí sinh thuộc khu vực 2, 2NT, 1 và thuộc diện đối tượng ưu tiên được hưởng điểm ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                                                  CHỦ TỊCH HĐTS
- HĐTS (để chỉ đạo);
- Như kính gửi;                                                                (Đã ký)
- Website Trường;            
- Lưu VT, QLĐT.

                                                                  Thiếu tướng, GS. TS. Trịnh Văn Thanh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (06/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (30/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (10/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (30/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (28/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (13/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (19/06/2017)

Số: Chỉ thị số 13-CT/TW
Tên: (Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng)

Ngày BH: (11/01/2017)

Số: Thông tư 49/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi)

Ngày BH: (25/10/2017)