Rss Feed
Chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2017

Đăng lúc: Thứ năm - 13/04/2017 02:58 - Người đăng bài viết: admin
         BỘ CÔNG AN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND
 
Số: 69/TB-T48
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               
 TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017
  
THÔNG BÁO
TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2017
 
Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Qui định tuyển sinh vào các trường CAND của Bộ Công an, Trường Đại học CSND thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2016 như sau:
I. ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
1. Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm, Mã số: 62.38.01.05 (ngành Luật).
2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 20 nghiên cứu sinh.
3. Thời gian đào tạo: 3 – 4 năm.
4. Đối tượng và điều kiện dự tuyển
4.1. Đối tượng dự tuyển
- Đối tượng trong ngành Công an: Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường CAND; cán bộ là lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương; các chức danh yêu cầu công tác phải có trình độ tiến sĩ.
Cán bộ Công an tốt nghiệp đại học ngoài ngành được tuyển dụng vào CAND dự tuyển đào tạo tiến sĩ phải có bằng tốt nghiệp đại học nghiệp vụ. Riêng những trường hợp có bằng tốt nghiệp thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành tiến sĩ đăng ký dự tuyển phải có chứng chỉ bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ 06 tháng.
- Đối tượng ngành Quân đội: tuyển sinh theo chương trình hợp tác giữa hai Bộ, tiêu chuẩn như đối tượng trong ngành Công an.
4.2. Điều kiện dự tuyển
Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có đủ các điều kiện sau:
- Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm.
- Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài nghiên cứu và lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu.
- Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ ngành Luật hoặc ngành khoa học an ninh; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh (cấp Vụ, Cục, Viện hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh). Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh.
- Có ít nhất một bài báo đã công bố trên Tạp chí khoa học chuyên ngành. Nội dung bài báo phải phù hợp với hướng nghiên cứu của chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm.
- Có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau: Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ GD&ĐT ban hành hoặc tương đương trong thời hạn 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.
- Đã có thời gian làm việc chuyên môn, giảng dạy, công tác thực tiễn từ 05 năm trở lên (không kể thời gian đi học, thời gian phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND).
- Người dự tuyển không quá 50 tuổi.
5. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển
6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
- Đơn xin xét tuyển nghiên cứu sinh (theo mẫu);
- Phiếu đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh (theo mẫu);
- Công văn cử đến xét tuyển của cơ quan chủ quản;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu, có xác nhận của cơ quan chủ quản);
- Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện đa khoa;
- Bản sao các văn bằng có liên quan (bằng tốt nghiệp và bảng điểm thạc sĩ; bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học; chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ);
- Lý lịch khoa học (theo mẫu, có xác nhận của cơ quan chủ quản);
- Bản sao các công trình khoa học đã công bố (trang bìa, mục lục, nội dung bài báo, hồ sơ nghiệm thu công trình khoa học);
- Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ; hoặc một thư của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ và một thư của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh;
- Bài luận về dự định nghiên cứu;
- Đề cương nghiên cứu;
- 4 ảnh 4x6 và hai phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ để liên lạc.
Khi nộp hồ sơ phải mang theo bản gốc văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu.
7. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: chậm nhất ngày 30/8/2017.
- Thời gian xét tuyển: tháng 10/2017.
- Nơi nhận hồ sơ: Khoa ĐT SĐH & BDNC, Trường Đại học CSND.
- Thí sinh chưa đạt trình độ ngoại ngữ để tham gia xét tuyển đào tạo tiến sĩ có thể liên hệ Khoa ĐT SĐH & BDNC để ôn, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ trước ngày 15/5/2017.
8. Danh mục các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu
STT Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu Số lượng NCS có thể tiếp nhận
1 Hoạt động phòng ngừa và điều tra các tội phạm về TTXH 5
2 Hoạt động phòng ngừa và điều tra tội phạm về TTQLKT&CV 3
3 Hoạt động phòng ngừa và điều tra tội phạm về ma túy 3
4 Hoạt động phòng ngừa và điều tra tội phạm về tham nhũng 2
5 Hoạt động phòng ngừa và điều tra tội phạm về môi trường 1
6 Hoạt động phòng ngừa và điều tra tội phạm có tổ chức 3
7 Hoạt động phòng ngừa và điều tra tội phạm có yếu tố nước ngoài 3
 
Lưu ý: Tên đề tài dự tuyển không được trùng lặp với các đề tài nghiên cứu sinh đã và đang thực hiện tại Học viện CSND và Trường Đại học CSND trong vòng 10 năm trở lại đây.
II. ĐÀO TẠO THẠC SĨ
1. Chuyên ngành và chỉ tiêu đào tạo (gồm 2 chuyên ngành)
- Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm, Mã số 60.38.01.05 (ngành Luật). Chỉ tiêu 86 học viên (trong đó 06 chỉ tiêu dành cho cán bộ Bộ Quốc phòng).
- Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự, Mã số 60.86.01.09 (ngành Khoa học An ninh). Chỉ tiêu 70 học viên.
2. Thời gian đào tạo: 2 năm.
3. Các môn thi tuyển và địa điểm thi
3.1. Các môn thi tuyển
- Triết học.
- Lý luận Nhà nước & Pháp luật.
- Tiếng Anh.
3.2. Địa điểm thi: Trường Đại học CSND, Số 36 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Đối tượng và điều kiện dự thi
4.1. Đối tượng dự thi
- Đối tượng trong ngành Công an: Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường Công an nhân dân; cán bộ có chức danh chuyên viên, trợ lý công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học thuộc cơ quan Bộ; chỉ huy cấp đội và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương.
Đối với cán bộ Công an tốt nghiệp ngoài ngành được tuyển dụng vào lực lượng CAND dự thi thạc sĩ phải có bằng tốt nghiệp đại học nghiệp vụ (đối với cán bộ trực tiếp làm công tác nghiệp vụ Công an); phải có chứng chỉ bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ 6 tháng (đối với đối tượng khác).
- Đối tượng trong ngành Quân đội: theo chương trình hợp tác giữa hai Bộ, tiêu chuẩn như đối tượng trong ngành Công an.
4.2. Điều kiện dự thi:
Người dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ phải đảm bảo các điều kiện sau:
 
a. Về văn bằng:
Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo ở trình độ thạc sĩ; trường hợp tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Bộ Công an.
- Đối với chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm: thí sinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm được xác định là đúng chuyên ngành với chuyên ngành dự thi (không phải bổ sung kiến thức). Những thí sinh tốt nghiệp các chuyên ngành còn lại của Học viện CSND, Học viện ANND, Đại học CSND, Đại học ANND được xác định là chuyên ngành gần (các trường hợp này phải bổ sung kiến thức trước khi dự thi).
- Đối với chuyên ngành Quản lý nhà nước về An ninh trật tự: thí sinh đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Quản lý trật tự an toàn giao thông của của Học viện CSND, Đại học CSND được xác định là đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành dự thi (không phải học bổ sung kiến thức). Những thí sinh tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác của các trường CAND và tốt nghiệp các trường đại học ngoài ngành được tuyển vào Công an (trừ các ngành như: Thể dục Thể thao, Võ Thuật, Nghệ thuật, Mỹ thuật, Kỹ thuật, các ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, ngành y...) được xác định là chuyên ngành gần với chuyên ngành dự thi (các trường hợp này phải bổ sung kiến thức trước khi dự thi). Những trường hợp tốt nghiệp các trường đại học ngoài ngành Công an (trừ đại học Luật) chỉ được đăng kí dự thi chuyên ngành Quản lý nhà nước về An ninh trật tự.
b. Về thâm niên công tác
Người dự tuyển phải có ít nhất 24 (hai bốn) tháng công tác thực tế trở lên (kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi). Riêng đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các trường CAND phải có ít nhất 12 tháng công tác thực tế trở lên (kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi)
c. Về độ tuổi: người dự thi không quá 45 tuổi.
4.3. Đối tượng và chính sách ưu tiên: các trường hợp miễn thi tuyển sinh thực hiện theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Bộ Công an
5. Hồ sơ, thủ tục đăng ký dự thi, bổ sung kiến thức, ôn thi
5.1. Hồ sơ đăng ký dự thi
- Đơn xin đăng ký dự thi (theo mẫu)
- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học CSND).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan công tác).
- Công văn cử đi dự thi (cấp Vụ, Cục, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên, trong đó ghi rõ họ tên thí sinh; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; nơi thường trú; đơn vị công tác; chức vụ; thâm niên công tác...).
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm toàn khóa.
- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên nếu có (Những đối tượng ưu tiên gồm: Người có thời gian công tác liên tục từ 02 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được qui định là khu vực 1 trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được qui định là khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh).
- Giấy khám sức khỏe của Trung tâm y tế cấp quận, huyện trở lên.
- 04 ảnh (3x4) mặt sau ghi rõ họ, tên, năm sinh, đơn vị công tác của người đăng kí dự thi.
Khi nộp hồ sơ phải mang theo bản gốc văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận ưu tiên để đối chiếu.
5.2. Thủ tục đăng ký dự thi
Thí sinh liên hệ mua hồ sơ dự thi và nộp trực tiếp tại Khoa ĐT SĐH & BDNC, Trường Đại học CSND. Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất ngày 15/05/2017. Hồ sơ không đủ điều kiện dự thi, không trả lại.
5.3. Thời gian thi, ôn thi, bổ sung kiến thức
- Thời gian thi: Dự kiến ngày 09, 10/09/2017.
- Thời gian ôn thi: từ ngày 05/06 - 30/06/2017, tại Trường Đại học CSND (Tài liệu ôn thi liên hệ Khoa ĐT SĐH & BDNC).
- Thời gian bổ sung kiến thức: từ ngày 03/07 - 28/07/2017 (lịch bổ sung kiến thức đối với từng đối tượng sẽ thông báo cụ thể khi thí sinh đăng ký dự thi).
 
Trường Đại học CSND thông báo đến Công an các đơn vị, địa phương, căn cứ nhu cầu đào tạo có kế hoạch gửi cán bộ tham gia xét tuyển trình độ tiến sĩ và dự thi trình độ thạc sĩ đúng thời gian qui định.
Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp với Khoa ĐT SĐH & BDNC, điện thoại: 08. 66551491.
 
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (qua Vụ GDĐH) (để b/c);
- Bộ Công an (qua X14) (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ Công an ở phía Nam;
- Công an các tỉnh, thành phố phía Nam;
- Lưu T48(SĐH).
               HIỆU TRƯỞNG
                        Đã ký
 
 
 
 Thiếu tướng, GS, TS Trịnh Văn Thanh
 
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc