Rss Feed
Chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020)

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Viết - Vẽ “Con yêu mẹ - Chiến sĩ Công an”

Đăng lúc: Thứ tư - 20/09/2017 23:03 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CSND           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          HỘI PHỤ NỮ                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
    Số:  09/KH -HPN                          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi Viết - Vẽ “Con yêu mẹ - Chiến sĩ Công an”
 
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-BTV, ngày 06/7/2017 của Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an về việc tổ chức cuộc thi Viết - Vẽ “Con yêu mẹ - Chiến sĩ Công an”, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Trường Đại học CSND xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tại trường Đại học CSND cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Tạo cho con cán bộ, hội viên có hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích; thông qua ngôn ngữ hội họa và văn học để bày tỏ sự biết ơn công lao to lớn của mẹ, chia sẽ những cảm xúc cũng như trao gửi món quà tinh thần tới Mẹ - Người chiến sĩ CAND.
- Khuyến khích phát triển tài năng văn học, hội họa của các cháu thiếu nhi, đồng thời phát hiện nhân tố để gia đình và các đơn vị, tổ chức bồi dưỡng, tài trợ.
- Đánh giá, thẩm định đúng chất lượng, trung thực, khách quan tác phẩm được trao giải; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo tính lan tỏa của cuộc thi và khích lệ tinh thần các cháu thiếu nhi tham gia.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN CUỘC THI
1.  Đối tượng tham gia:
Các cháu thiếu niên, nhi đồng là con cán bộ, hội viên Phụ nữ nhà trường có độ tuổi từ 4 đến 15 tuổi, cụ thể như sau:
* Tham gia thi vẽ: chia theo 3 nhóm độ tuổi
- Từ 4 - 6 tuổi
- Từ 7 - 11 tuổi
- Từ 12 - 15 tuổi
* Tham gia thi viết: Chia theo 2 nhóm tuổi
- Từ 7 - 11 tuổi
- Từ 12 - 15 tuổi
2. Nội dung
- Bài dự thi là những câu chuyện, những kỷ niệm thể hiện tình cảm sâu sắc của con dành cho mẹ - Người nữ chiến sĩ công an; hạnh phúc, tự hào khi được sinh ra trong gia đình có mẹ là chiến sĩ Công an; ước mơ của con…
- Tranh vẽ thể hiện được tình yêu quê hương đất nước, tình yêu với gia đình, với mẹ - Người nữ chiến sĩ Công an .
3. Hình thức
- Bài viết
+ Bằng tiếng Việt, không quá 1500 từ (font chữ Times New Roman; khuyến khích kèm theo hình ảnh hoặc tư liệu minh hoạ).
+ Thể loại: thơ, văn xuôi...
- Tranh
+ Chất liệu: Màu nước, chì màu, dạ màu, sáp màu, sơn dầu và các chất liệu khác (xé dán, giấy, len, vải...).
+ Kích cỡ: 50cm x 75cm (bao gồm cả viền lề xung quanh 5cm).
4. Yêu cầu tác phẩm
- Tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm chưa từng đạt bất kì giải thưởng tại các cuộc thi viết, vẽ và chưa được đăng tải lên báo chí, phương tiện truyền thông và các trang mạng xã hội. Mẹ của thí sinh có tác phẩm đăng kí dự thi chịu trách nhiệm về quyền tác giả của bức tranh hoặc bài viết.
- Tác phẩm dự thi phải thể hiện được chủ đề và thông điệp cuộc thi. Có thể ghi kèm lời bình, cảm nhận cho tác phẩm tranh.
- Ưu tiên những tác phẩm có tính chân thực, gây ấn tượng, có tác dụng tuyên truyền sâu rộng trong xã hội.
- Phía bên phải lề dưới của tác phẩm đề rõ tên tác phẩm dự thi; họ tên, năm sinh của tác giả; tên mẹ, đơn vị công tác.
5. Thời gian
- Thời gian nộp bài là ngày 20/10/2017 qua phòng 306 B1 (đ/c Trịnh Thị Mỹ Trâm) để tổng hợp và tổ chức chấm thi.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, KINH PHÍ TỔ CHỨC
Ban Giám hiệu trường Đại học CSND tặng Giấy khen Nhất, Nhì, Ba kèm tiền thưởng; cụ thể:
1. Về Giải vẽ
Dành cho 03 độ tuổi, mỗi độ tuổi cơ cấu giải như sau:
- 01 giải Nhất: Giấy khen + tiền thưởng 300.000đ
- 02 giải Nhì: Giấy khen + tiền thưởng 200.000đ 
- 03 giải Ba: Giấy khen + tiền thưởng 100.000đ
Tổng cộng: 18 giải, kinh phí 3.000.000đ
2. Về Giải viết
Dành cho 02 độ tuổi, mỗi độ tuổi cơ cấu giải như sau:
- 01 giải Nhất: Giấy khen + tiền thưởng 300.000đ
- 02 giải Nhì: Giấy khen + tiền thưởng 200.000đ 
- 03 giải Ba: Giấy khen + tiền thưởng 100.000đ
Tổng cộng: 12 giải, kinh phí 2.000.000đ
3. Kinh phí tổ chức Hội thi
- Chi từ nguồn kinh phí hoạt động công tác chính trị năm 2017 của trường.
IV. THAM DỰ CUỘC THI CẤP BỘ
Sau khi tổ chức chấm các tác phẩm,  Ban tổ chức lựa chọn tác phẩm có chất lượng tốt nhất (05 bức tranh, 05 bài viết) tham gia dự thi cấp Bộ. Cơ cấu giải thưởng cấp Bộ bao gồm Giấy chứng nhận đoạt giải A, B, C, khuyến khích và các giải chuyên đề cụ thể như sau:
* Về Giải vẽ
Dành cho 03 độ tuổi, mỗi độ tuổi cơ cấu giải như sau:
- 05 giải A: 05 giải * 3.000.000đ = 15.000.000đ
- 10 giải B: 10 giải * 2.000.000đ = 20.000.000đ
- 15 giải C: 15 giải * 1.000.000đ = 15.000.000đ
- 20 giải Khuyến khích: 20 giải * 500.000đ = 10.000.000đ
- 10 giải Chuyên đề: 10 giải * 500.000đ = 5.000.000đ
Tổng cộng: 180 giải, kinh phí 195.000.000đ
* Về Giải viết
Dành cho 02 độ tuổi, mỗi độ tuổi cơ cấu giải như sau:
- 07 giải A: 07 giải * 3.000.000đ = 21.000.000đ
- 15 giải B: 15 giải * 2.000.000đ = 30.000.000đ
- 20 giải C: 20 giải * 1.000.000đ = 20.000.000đ
- 25 giải Khuyến khích: 25 giải * 500.000đ = 12.500.000đ
- 10 giải Chuyên đề: 10 giải * 500.000đ = 5.000.000đ
Tổng cộng: 154 giải, kinh phí 177.000.000đ
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban Tổ chức, gồm các đồng chí:
- Đ/c Nguyễn Thị Hiền Lương, Chủ tịch Hội, Trưởng ban
- Đ/c Cao Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội, Phó trưởng ban
- Đ/c Trịnh Thị Mỹ Trâm, Phó Chủ tịch Hội, Phó trưởng ban
- Các đ/c trong BCH HPN: Ủy viên.
Ban Tổ chức có nhiệm vụ báo cáo, đề xuất Ban Giám hiệu, phối hợp các đơn vị để tổ chức, triển khai cuộc thi. Thành lập Ban Giám khảo và tổ chức chấm thi sau khi hết hạn nộp. Lựa chọn các tác phẩm xuất sắc tham gia cuộc thi cấp Bộ.
2. Đề xuất các điều kiện hỗ trợ hoạt động phong trào
- Đề xuất Ban Giám hiệu, Phòng Hậu cần duyệt chi kinh phí cho các hoạt động (có bản dự trù kèm theo); hỗ trợ phương tiện cho các hoạt động (có đề xuất sau).
- Phòng Công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng: Chỉ đạo công tác tổ chức, phối hợp xây dựng các quyết định khen thưởng cho các cháu đạt giải theo đề xuất của Hội Phụ nữ.
- Phòng QLHV bố trí sinh viên chuẩn bị một số công việc theo đề xuất của Hội Phụ nữ.
- Đoàn Thanh niên: Phối hợp Hội Phụ nữ tổ chức các hoạt động theo kế hoạch.
Trên đây là kế hoạch Tổ chức cuộc thi Viết – Vẽ “Con yêu mẹ - Chiến sĩ Công an” của Hội phụ nữ Trường Đại học CSND, kính trình Ban Giám hiệu xem xét phê duyệt và tạo điều kiện để hoạt động được diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả.
 
Nơi nhận: 
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
Nguyễn Thị Hiền Lương
 

Tác giả bài viết: Cao Thị Hà
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc