Rss Feed
Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Xây dựng Tạp chí KHGD CSND xứng đáng là cơ quan thông tin, lý luận chính trị, nghiệp vụ Cảnh sát của Trường Đại học CSND

Đăng lúc: Thứ tư - 26/09/2018 22:27 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
Sau 10 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí KHGD CSND đã có sự phát triển mạnh mẽ. Tạp chí KHGD CSND đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Trường Đại học CSND, là diễn đàn trao đổi lý luận khoa học của ngành Công an. Nhân kỷ niệm 10 năm công tác báo chí, xuất bản của Tạp chí KHGD CSND, nội dung bài viết đánh giá những kết quả đạt được và đề ra định hướng phát triển Tạp chí KHGD CSND trong thời gian tới.
        Tháng 9 năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép xuất bản số 1373/GP-BTTTr ngày 12/9/2008 cho Tạp chí Khoa học giáo dục Cảnh sát nhân dân (KHGD CSND) của trường Đại học CSND. Ban đầu, Tạp chí thuộc biên chế của Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học, đến ngày 14/6/2011, Tổng cục XDLL CAND ban hành Quyết định số 4564/QĐ-X11 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy của Tạp chí KHGD CSND thuộc Trường Đại học CSND, đã tách ra khỏi Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học trở thành một đơn vị độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu. Với chức năng là cơ quan thông tin, lý luận, chính trị, nghiệp vụ Cảnh sát của Trường Đại học CSND, có trách nhiệm giúp Hiệu trưởng tổ chức hoạt động xuất bản Tạp chí theo Giấy phép hoạt động báo chí của Bộ Thông tin - Truyền thông; tổ chức tổng kết thực tiễn nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Tạp chí KHGD CSND cùng với Tạp chí CAND, Tạp chí CSND, Tạp chí Khoa học và Giáo dục An ninh, Tạp chí phòng, chống tội phạm... tạo thành hệ thống cơ quan lý luận chính trị và nghiệp vụ Cảnh sát của lực lượng CSND. Đây là diễn đàn khoa học lý luận và thực tiễn của cán bộ, giảng viên, học viên các trường CAND và cán bộ thực tiễn của các đơn vị, Công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Sau 10 năm được cấp phép hoạt động, từ một đơn vị trực thuộc Phòng Quản lý NCKH, từ xuất bản 03 tháng một kỳ, đến nay Tạp chí đã trở thành đơn vị độc lập, xuất bản 01 tháng một kỳ, Tạp chí đã có những đóng góp đáng kể trong việc tuyên truyền, thông tin chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và diễn đàn trao đổi của cán bộ, giảng viên, các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia trên các lĩnh vực trong và ngoài ngành CAND. Cụ thể:
          Thứ nhất, là cơ quan thông tin, lý luận chính trị, nghiệp vụ CSND của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
          Tạp chí KHGD CSND đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của ngành Công an về công tác đảm bảo ANTT. Từ ngày thành lập đến nay, Tạp chí KHGD CSND đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, qua đó đã thông tin kịp thời tình hình kinh tế, chính trị văn hóa xã hội; có nhiều bài phân tích sâu góp phần tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản nghị quyết chỉ thị của Ngành đến cán bộ, giảng viên và Công an các đơn vị, địa phương.
          Thứ hai, Tạp chí KHGD CSND là diễn đàn đăng tải những kết quả nghiên cứu khoa học trong lực lượng CSND nói chung và của cán bộ giảng viên Trường Đại học CSND, gắn kết lý luận và thực tiễn trong công tác đảm bảo ANTT.
          Cùng với những kết quả đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học CSND, Tạp chí đã trở thành diễn đàn khoa học của cán bộ, giảng viên Nhà trường, lãnh đạo, cán bộ Công an các đơn vị, địa phương và các nhà khoa học ngành Công an... Từ ngày thành lập đến tháng 07/2018, với các chuyên mục “Nghiên cứu trao đổi”, “Thực tiễn phòng chống tội phạm” “Công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSND” “Công tác quản lý nhà nước về ANTT”, “Công tác thi hành án hình sự”... Tạp chí KHGD CSND đã đăng tải gần 1.500 bài nghiên cứu, trao đổi về lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội như phòng chống tội phạm hình sự, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, phòng chống tội phạm về kinh tế, tội phạm môi trường, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông... Các bài viết đăng trên Tạp chí KHGD CSND đều mang tính khái quát lý luận và tổng kết thực tiễn, thể hiện tính nghiêm túc, khoa học trong kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và cán bộ thực tiễn, góp phần phát triển lý luận khoa học Công an, cung cấp những kinh nghiệm thực tiễn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Với 134 đầu mối phát hành là các Học viện, trường CAND, các cục, vụ, viện, và Công an các tỉnh thành phía Nam, Tạp chí KHGD CSND trở thành cầu nối giữa nhà trường và thực tiễn chiến đấu, tạo nên mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo của với các cơ quan cục, vụ, viện và công an các địa phương. Đặc biệt, từ khi thành lập đến nay, Tạp chí KHGD CSND đã chủ động định hướng, thu hút các nhà khoa học cộng tác và đăng tải được hàng trăm bài viết về các vấn đề lý luận nghiệp vụ Công an. Với sự cộng tác đông đảo của đội ngũ các nhà khoa học trong và ngoài trường đã góp phần vào chất lượng các bài viết Tạp chí. Thông qua việc đăng tải các bài nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Tạp chí CSND đã tạo ra một diễn đàn để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ thực tiễn công bố những kết quả nghiên cứu mới của mình, phát hiện những vấn đề mới của thực tiễn hay những “khoảng trống” về lý luận cần nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện. Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ tổ chức hội thảo, tọa đàm, Tạp chí KHGD CSND tổ chức các hội thảo khoa học nhằm tổng kết về lý luận và thực tiễn công tác bảo đảm ANTT góp phần tổng kết về lý luận, nghiệp vụ của ngành.
          Thứ ba, Tạp chí KHGD CSND là diễn đàn khoa học, giáo dục, nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý giáo dục và đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên của Trường Đại học CSND.
        Trong những năm qua, Tạp chí đã góp phần quan trọng vào việc tạo ra nhiều diễn đàn khoa học hiệu quả và sâu sắc trong giảng viên và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CSND, giúp cho việc nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng lực lượng CAND; góp phần quan trọng cho việc hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh cũng như điều kiện bảo đảm tiêu chuẩn để được tiếp tục học tập nâng cao trình độ sau đại học của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong và ngoài trường. Nhiều bài viết trong tạp chí thể hiện kết quả nghiên cứu và tư duy lý luận, thực tiễn sâu sắc có chất lượng cao, là tài liệu tham khảo bổ ích cho công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn của lực lượng CSND và là tài liệu tham khảo quan trọng của cán bộ, giáo viên và học viên, sinh viên các Học viện và Trường CAND. Những kết quả đạt được là đáng khích lệ, khẳng định vị trí và tầm quan trọng của Tạp chí KHGD CSND trong hệ thống cơ quan lý luận chính trị và nghiệp vụ của lực lượng CAND nói chung và hệ thống thông tin lý luận CSND nói riêng.
          Đặc biệt, Tạp chí KHGD CSND đã được Hội động chức danh Giáo sư Nhà nước và Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh đưa vào danh mục các tạp chí khoa học tính điểm khoa học khi xét chức danh Phó Giáo sư, Giáo sư. Hiện nay, Trường Đại học CSND có 01 Giáo sư, 14 Phó Giáo sư, 77 Tiến sĩ, hàng trăm giảng viên chính và giảng viên. Đây là đội ngũ những người làm khoa học, làm công tác nghiên cứu, phát triển lý luận, có vai trò quyết định đến sự phát triển của lý luận, khoa học nghiệp vụ của ngành. Điều đó, minh chứng sự đóng góp không nhỏ của Tạp chí KHGD CSND trong việc phát triển nguồn lực cán bộ chất lượng cao cho Trường Đại học CSND cũng như cho Ngành Công an trong thời gian qua.
          Trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa vai trò của Tạp chí KHGD CSND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, Tạp chí KHGD CSND cần phải phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, trong đó chú ý những vấn đề sau đây:
          1. Tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích trong công tác tuyên truyền về các vấn đề chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Ngành; bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, nỗ lực tìm tòi, đổi mới, tạo bước chuyển biến tiến bộ cả về nội dung, hình thức, chất lượng, hiệu quả tuyên truyền. Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Công an và về thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Bộ Công an về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND, về gương người tốt, việc tốt; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch...
          2. Tạp chí KHGD CSND cần bám sát thực tiễn công tác đảm bảo ANTT, tiếp tục nghiên cứu làm rõ các vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn nhằm bổ sung, hoàn thiện lý luận nghiệp vụ Công an phục vụ tốt cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự trong bối cảnh hội nhập kinh tế. Tăng cường tổ chức nghiên cứu, đăng tải các bài viết có hàm lượng lý luận cao, phản ánh hoạt động thực tiễn về các lĩnh vực công tác Công an, gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động thực tiễn với nghiên cứu lý luận, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch xuất bản và định hướng bài viết gắn với thực tiễn công tác đảm bảo ANTT của Công an các đơn vị địa phương, xây dựng các chuyên đề cần tập trung nghiên cứu trong năm để các cộng tác viên có điều kiện chủ động nghiên cứu, viết bài theo yêu cầu.
          3. Tăng cường phối hợp với các khoa, bộ môn chủ động tham mưu Nhà trường nghiên cứu tổ chức các hội thảo khoa học, tổng kết thực tiễn đảm bảo ANTT, đào tạo và nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường. Nhất là chú trọng hoạt động nghiên cứu, trao đổi các vấn đề khoa học lý luận, nghiệp vụ, pháp luật của ngành Công an để thống nhất nhận thức và định hướng nhận thức. Thông qua tổ chức hội thảo, Tạp chí đạt được các mục tiêu: hướng các bài viết vào những chủ đề nhất định (thường là những vấn đề mới, đang đặt ra trong thực tế hoặc nghiên cứu); thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, giảng viên Nhà trường với cán bộ thực tiễn Công an các đơn vị, địa phương. Việc tổ chức diễn đàn khoa học dưới hình thức hội thảo khoa học là biện pháp không quá tốn kém, song lại có thể đạt được hiệu quả tốt và tạo được uy tín lâu dài, nâng cao vị thế của Tạp chí.
        4. Nâng cao chất lượng công tác biên tập, phản biện để nâng cao chất lượng bài viết trên Tạp chí KHGD CSND. Tạp chí mở rộng thành viên Hội đồng biên tập không chỉ là các nhà khoa học trong trường mà cần chủ động trong việc mời tham gia Hội đồng biên tập với các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn là lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời phải xây dựng quy trình phản biện bài viết chặt chẽ, khắt khe, đảm bảo mọi bài viết phải đáp ứng yêu cầu về nội dung, hình thức, thức và có hàm lượng khoa học cao. Phát huy trách nhiệm của cán bộ biên tập, thành viên Hội đồng biên tập trong công tác biên tập, xuất bản.
Tác giả bài viết: Thiếu tướng, GS, TS. Trịnh Văn Thanh - Tổng biên tập Tạp chí KHGD CSND
Nguồn tin: *Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số tháng 9/2018
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc