Rss Feed

Quy định mới trong quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điểu kiện vể an ninh, trật tự theo nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Đăng lúc: Thứ hai - 26/12/2016 08:03 - Người đăng bài viết: Tạp Chí
       Theo Báo cáo tổng kết công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội năm 2015 của Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội: Hiện nay cả nước có 132.086 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự, với 411.238 người làm nghề; 1.277 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ với tổng số 94.526 nhân viên bảo vệ. Thực hiện Nghị định số 72/2009/NĐ- CP, Nghị định số 52/2008/NĐ-CP, trong những năm qua, công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đã đạt nhiều kết quả qua đó tạo ra môi trường ổn định để phát triển kinh tế-xã hội (chỉ tính riêng năm 2015 đã phát hiện và xử lý 14.121 vụ vi phạm trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; khởi tố 123 vụ với 218 đối tượng)1.
       Tuy nhiên, các quy định quản lý đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đã phát sinh nhiều bất cập, vướng mắc, không phù hợp với điều kiện hiện nay. Vì vậy, ngày 01/7/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định số 72/2009/NĐ-CP và Nghị định số 52/2008/NĐ-CP. Việc ban hành Nghị định mới này là điều kiện quan trọng về mặt pháp lý để củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. So với quy định trước đây, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP có nhiều quy định mới cụ thể sau đây:
       Thứ nhất, về tên gọi chung của các ngành nghề
       Nghị định số 96/2016/NĐ-CP đã thay đổi tên gọi chung của các ngành, nghề từ “ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự” thành “ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự” cho phù hợp với quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư. Mặt khác, lần đầu tiên trong các văn bản quy phạm pháp luật đã xác định chính xác khái niệm về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, cụ thể tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP xác định: “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự là những ngành nghề quy định tại Điều 3 Nghị định này trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh có yếu tố phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự dễ bị lợi dụng để hoạt động phạm tội và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.”
       Thứ hai, về phạm vi quản lý
       So với quy định của Nghị định số 72/2009/NĐ-CP và Nghị định số 52/2008/NĐ-CP có tổng cộng 10 nhóm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (sau đó theo Thông tư 33/2010/TT-BCA2 đã cụ thể hóa thành 18 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự), thì Nghị định số 96/2016/NĐ-CP xác định có 23 nhóm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Trong đó bổ sung 05 nhóm ngành, nghề mới gồm: Kinh doanh súng bắn sơn; kinh doanh đặt cược; kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; kinh doanh thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động; kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng. Đồng thời quy định cụ thể ngành, nghề “sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao” (từ 98,5% trở lên) thành 04 ngành, nghề riêng biệt: Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh tiền chất thuốc nổ; kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ và kinh doanh dịch vụ nổ mìn. Mặt khác, đã đưa ra khỏi diện quản lý đối với 02 ngành, nghề gồm: Cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng và nghề sửa chữa súng săn cho phù hợp với Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư.
       Thứ ba, điều kiện về an ninh, trật tự của các ngành nghề
       Nghị định số 96/2016/NĐ-CP đã khắc phục những hạn chế bằng việc một mặt quy định các điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề (Điều 7 và Điều 8), mặt khác quy định các điều kiện về an ninh, trật tự đối với từng ngành, nghề kinh doanh cụ thể (từ Điều 9 đến Điều 13). Trong đó, các điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề đã được điều chỉnh cho phù hợp, xác định rõ người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh và điều kiện đối với những người này thành 02 trường hợp: Người Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài, nhất là giới hạn lại về chủ thể chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự là người Việt Nam khi quy định không thuộc trường hợp người “có tiền án về các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích” (Điểm a, Khoản 2, Điều 7) so với quy định “có tiền án về tội do lỗi cố ý có mức án từ 10 năm trở lên hoặc các tội khác liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự mà chưa được xóa án tích” (Khoản 5, Điều 3, Nghị định 72/2009/NĐ-CP); bổ sung quy định những “ngành, nghề phải có điều kiện về phương án đảm bảo an ninh, trật tự” đối với những ngành, nghề tiềm ẩn phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự như: Kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ; kinh doanh các loại pháo; kinh doanh súng bắn sơn; kinh doanh casino; kinh doanh vũ trường. Bên cạnh đó, Nghị định số 96/2016/NĐ- CP bổ sung quy định điều kiện về chủ thể đối với người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ, kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh dịch vụ bảo vệ; bỏ quy định về vốn pháp định là 2.000.000.000 đồng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ do không quy định việc kiểm soát mức vốn đó trong quá trình kinh doanh nên đã gây ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý nhà nước.
       Thứ tư, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
       Theo quy định của Nghị định số 72/2009/NĐ-CP và Nghị định số 52/2008/NĐ-CP thì các cơ sở kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định sẽ được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (đối với những ngành nghề còn lại). Tuy nhiên, về mặt bản chất, đây đều là loại văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi cơ sở đó đáp ứng các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Do đó, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP đã thống nhất tên gọi thành Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự chung cho các cơ sở kinh doanh các ngành nghề này. Mặt khác, trên cơ sở thực hiện Quyết định 08/QĐ-TTg3, Nghị định số 96/2016/NĐ- CP đã quy định cụ thể về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với từng trường hợp gồm: Hồ sơ cấp mới áp dụng chung (Điều 19), hồ sơ cấp mới áp dụng đối với một số ngành nghề (Điều 20), hồ sơ cấp đổi, cấp lại (Điều 21); xác định rõ trình tự, thủ tục nộp hồ sơ và thời hạn cấp (Điều 23), đặc biệt trong đó đã cho phép cơ sở kinh doanh doanh có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ khác nhau như: Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền, gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính hay nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an so với quy định trước đây chỉ có một hình thức là nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền.
       Ngoài ra, đã bổ sung quy định về người được ủy quyền đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với những người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh trong trường hợp “cư trú không ổn định tại Việt Nam hoặc không thường xuyên cư trú tại Việt Nam”, đồng thời còn quy định cụ thể, chi tiết các hành vi vi phạm của cơ sở kinh doanh sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, bao gồm: Thu hồi không có thời hạn (khoản 1 Điều 18) và thu hồi từ 03 đến 06 tháng (khoản 2, Điều 18). Với quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra và xử lý đối với các cơ sở kinh doanh của cơ quan Công an có thẩm quyền.
       Thứ năm, về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh
       Bên cạnh các điều kiện về an ninh, trật tự mà cơ sở kinh doanh phải duy trì và đảm bảo trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh thì việc quy định trách nhiệm của cơ sở kinh doanh có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý đối với các ngành, nghề này, giúp các ngăn chặn, hạn chế những sơ hở, thiếu sót trong quá trình hoạt động mà các đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện tội phạm hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác. Do đó, từ việc chỉ quy định trách nhiệm chung của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự tại Điều 7, Nghị định số 72/2009/NĐ-CP và Điều 5, Nghị định số 52/2008/NĐ-CP thì đến nay Nghị định số 96/2016/NĐ-CP một mặt quy định về trách nhiệm chung của các cơ sở kinh doanh tại Điều 25 gồm 16 nội dung khác nhau, mặt khác đã quy định cụ thể về trách nhiệm đối với từng ngành, nghề cụ thể (từ Điều 26 đến Điều 45). Trong đó, đã bổ sung nhiều nội dung mới, chẳng hạn như: Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải tuyển chọn, sử dụng nhân viên dịch vụ đòi nợ phải là người không có tiền án, tiền sự về các tội giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, làm nhục người khác và các tội xâm phạm sở hữu.
       Tóm lại, trên cơ sở khắc phục những hạn chế, bất cập, đồng thời kế thừa, phát huy những quy định của Nghị định số 72/2009/NĐ-CP và Nghị định số 52/2008/NĐ-CP, Nghị định số 96/2016/ NĐ-CP được ban hành đã thể hiện bước tiến mới trong công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, tạo ra môi trường pháp lý đầy đủ, hoàn thiện, góp phần quản lý chặt chẽ đối với con người, phương tiện, vật phẩm và hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người làm nghề; tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phục vụ đắc lực cho công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh, trật tự.
--------------------
Tài liệu tham khảo:
1.  Bộ Công an (2010), Thông tư33/2010/ TT-BCA ngày 05/10/2010 quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
2.  Chính phủ (2008), Nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
3.  Chính phủ (2009), Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
4.  Chính phủ (2015), Nghị quyết 59/ NQ-CP ngày 07/8/2015 về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.
5.   Chính phủ (2016), Nghị định 96/2016/ NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 
Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Sơn
Nguồn tin: Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí KHGD CSND số 81 (tháng 10/2016)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Văn bản mới

Số: 491/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050)

Ngày BH: (07/05/2018)

Số: 1250/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

Ngày BH: (31/07/2013)

Số: 582/QĐ-TTg
Tên: (Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020)

Ngày BH: (11/04/2013)

Số: 25/CT-TTg
Tên: (CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG)

Ngày BH: (31/08/2016)

Số: 991/BGDĐT-QLCL
Tên: (Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018)

Ngày BH: (15/03/2018)

Số: Số: 430/QĐ-BCA-V19
Tên: (Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018)

Ngày BH: (29/01/2018)

Số: Số: 304/T48
Tên: (V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường)

Ngày BH: (14/03/2018)

Số: 13/2017/QH14
Tên: (Luật Cảnh vệ)

Ngày BH: (20/06/2017)

Số: Chỉ thị số 13-CT/TW
Tên: (Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng)

Ngày BH: (12/01/2017)

Số: Thông tư 49/2017/TT-BCA
Tên: (Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi)

Ngày BH: (26/10/2017)